Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

IV. ÚS 290/18 #1Usnesení ÚS ze dne 08.02.2018

Typ řízeníO ústavních stížnostech
Význam4
NavrhovatelSTĚŽOVATEL - FO
Dotčený orgánSOUD - NSS
Soudce zpravodajMusil Jan
Typ výrokuodmítnuto pro neodstraněné vady
Předmět řízení
Věcný rejstřík
EcliECLI:CZ:US:2018:4.US.290.18.1
Datum podání23.01.2018
Napadený akt

rozhodnutí soudu


přidejte vlastní popisek

IV.ÚS 290/18 ze dne 8. 2. 2018

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

Ústavní soud rozhodl soudcem zpravodajem Janem Musilem ve věci ústavní stížnosti Františka Odehnala, bez právního zastoupení, proti usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 3. 1. 2018 č. j. Na 340/2017-11, za účasti Nejvyššího správního soudu, jako účastníka řízení, takto:

Návrh se odmítá.

Odůvodnění:

I.

Návrhem ze dne 22. 1. 2018 František Odehnal (dále jen "stěžovatel") navrhl, aby Ústavní soud nálezem zrušil v záhlaví uvedené rozhodnutí Nejvyššího správního soudu, jímž bylo pro neodstranění vad odmítnuto jeho podání ze dne 14. 11. 2017.

Návrh je vypracován samotným navrhovatelem, který není zastoupen advokátem, a nesplňuje náležitosti vyžadované ustanoveními § 30 a § 31 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu"). Návrh je formulován nesrozumitelně a neobsahuje žádnou ústavněprávní argumentaci.

Třebaže byl již navrhovatel mnohokrát opakovaně a podrobně Ústavním soudem poučován o formálních požadavcích kladených na ústavní stížnost zákonem o Ústavním soudu (např. v řízeních ve věci sp. zn. III. ÚS 513/06 a sp. zn. I. ÚS 716/11), je zřejmé, že ani nyní podaný návrh tyto podmínky nesplňuje.

Obecně platí, že je na soudu, aby učinil opatření k odstranění tohoto nedostatku (vady návrhu), přičemž podaný návrh lze odmítnout, jestliže navrhovatel neodstranil vady ve lhůtě k tomu určené.

Lze-li však vycházet ze spolehlivého předpokladu, že již dříve poskytnuté informace byly objektivně způsobilé navrhovatele dostatečně poučit o zásadě, že se na Ústavní soud (s ústavní stížností) nelze obracet jinak, než řádným podáním a v zastoupení advokátem, jeví se Ústavnímu soudu (jak se již opakovaně vyjádřil např. v řízeních ve věcech vedených pod sp. zn. I. ÚS 2360/08, II. ÚS 3276/07, III. ÚS 695/08, IV. ÚS 9/11) setrvání na požadavku dalšího poučení pro konkrétní řízení neefektivním a formalistickým.

I v této věci se tudíž Ústavní soud uchýlil k užití ustanovení § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu a návrh mimo ústní jednání a bez přítomnosti účastníků řízení odmítl.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 8. února 2018

Jan Musil v. r.

soudce zpravodaj

Zdroj dat je volně dostupný na http://nalus.usoud.cz
Elektronické verze rozhodnutí ÚS nemají autentickou povahu.
Přesunout nahoru