Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

IV. ÚS 2869/10 #2Usnesení ÚS ze dne 09.02.2011

Typ řízeníO ústavních stížnostech
Význam4
NavrhovatelSTĚŽOVATEL - FO
Dotčený orgánSOUD - OS Praha 6
SOUD - MS Praha
Soudce zpravodajFormánková Vlasta
Typ výrokuodmítnuto pro nedodržení lhůty
Předmět řízení
Věcný rejstřík
EcliECLI:CZ:US:2011:4.US.2869.10.2
Datum podání04.10.2010
Napadený akt

rozhodnutí soudu


přidejte vlastní popisek

IV.ÚS 2869/10 ze dne 9. 2. 2011

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

Ústavní soud rozhodl soudkyní zpravodajkou Vlastou Formánkovou mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků o návrhu stěžovatele Dipl. Ing. O. P., proti rozsudku Obvodního soudu pro Prahu 6 ze dne 5. března 2010 č. j. 12 P 17/2005-1062 a rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 15. července 2010 č. j. 64 Co 257/2010-1108, takto:

Ústavní stížnost se odmítá.

Odůvodnění:

Ústavnímu soudu byla dne 4. října 2010 doručena elektronickou poštou bez řádně připojeného certifikátu ústavní stížnost stěžovatele. Dne 18. října 2010 byla ústavní stížnost doplněna podáním, podaným k poštovní přepravě dne 12. října 2010. Stěžovatel v ústavní stížnosti navrhl zrušení v záhlaví uvedených rozhodnutí, kterými obecné soudy rozhodly o změně výchovy nezl. dcery A., z důvodu porušení jeho práva na normální proces a neprovedení důkazů, které navrhoval.

Dříve, než se Ústavní soud začne zabývat věcnou stránkou návrhu, přezkoumá, zda návrh splňuje veškeré formální a obsahové náležitosti vyžadované zákonem č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu").

Podle ustanovení § 72 odst. 3 zákona o Ústavním soudu ústavní stížnost lze podat ve lhůtě 60 dnů od doručení rozhodnutí o posledním procesním prostředku, který zákon stěžovateli k ochraně jeho práva poskytuje; takovým prostředkem se rozumí řádný opravný prostředek, mimořádný opravný prostředek, vyjma návrhu na obnovu řízení.

Z obsahu ústavní stížnosti a z vyžádané doručenky Obvodního soudu pro Prahu 6, založené ve spisu vedeném tímto soudem pod sp. zn. 12 P 17/2005, se zjišťuje, že poslední procesní prostředek, který zákon stěžovateli poskytuje k ochraně jeho práv, tj. rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 15. července 2010 č. j. 64 Co 257/2010-1108, byl stěžovateli, resp. jeho právnímu zástupci, doručen dne 12. srpna 2010.

V daném případě posledním dnem lhůty k podání ústavní stížnosti bylo pondělí 11. října 2010. Pokud pak stěžovatel doručil dne 4. října 2010 Ústavnímu soudu elektronické podání, které ovšem písemně nedoplnil ve lhůtě tří dnů (§ 42 odst. 3 o. s. ř., § 63 zákona o Ústavním soudu), ale až podáním podaným k poštovní přepravě dne 12. října 2010, tedy po 8 dnech a po lhůtě 11. října 2010, byla ústavní stížnost podána po uplynutí 60 denní lhůty určené pro její podání.

Výše uvedená lhůta 60 dnů k podání ústavní stížnosti, podmiňující vedle dalších požadavků možnost jejího věcného projednání, je nepřekročitelná a marné uplynutí této lhůty zákon neumožňuje jakkoliv zhojit.

Za dané situace soudkyni zpravodajce nezbylo, než ústavní stížnost odmítnout podle ustanovení § 43 odst. 1 písm. b) zákona o Ústavním soudu jako návrh podaný po lhůtě stanovené pro jeho podání.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné (§ 43 odst. 3 zákona o Ústavním soudu).

V Brně dne 9. února 2011

Vlasta Formánková v.r.

soudkyně zpravodajka

Zdroj dat je volně dostupný na http://nalus.usoud.cz
Elektronické verze rozhodnutí ÚS nemají autentickou povahu.
Přesunout nahoru