Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

IV. ÚS 2855/10 #1Usnesení ÚS ze dne 03.01.2011

Typ řízeníO ústavních stížnostech
Význam4
NavrhovatelSTĚŽOVATEL - FO
Dotčený orgánSOUD - OS Praha 1
SOUD - MS Praha
Soudce zpravodajFormánková Vlasta
Typ výrokuprocesní - odložení vykonatelnosti
Předmět řízení
Věcný rejstřík
EcliECLI:CZ:US:2011:4.US.2855.10.1
Datum podání04.10.2010
Napadený akt

rozhodnutí soudu


přidejte vlastní popisek

IV.ÚS 2855/10 ze dne 3. 1. 2011

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

Ústavní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně Michaely Židlické, soudkyně Vlasty Formánkové (soudkyně zpravodajky) a soudce Miloslava Výborného ve věci ústavní stížnosti stěžovatelů Ing. S. D. a L. D., zastoupených JUDr. Tomášem Cabalkou, advokátem advokátní kanceláře se sídlem ve Stříbrné Skalici, U Jabloně 358, směřující proti výroku III. rozsudku Obvodního soudu pro Prahu 1 č. j. 21 C 201/2008-75 ze dne 17. června 2009 a proti usnesení Městského soudu v Praze č. j. 30 Co 243/2010-99 ze dne 22. července 2010 takto:

Vykonatelnost výroku III. rozsudku Obvodního soudu pro Prahu 1 č. j. 21 C 201/2008-75 ze dne 17. června 2009 a vykonatelnost usnesení Městského soudu v Praze č. j. 30 Co 243/2010-99 ze dne 22. července 2010 se odkládá do pravomocného rozhodnutí Ústavního soudu o ústavní stížnosti vedené pod sp. zn. IV. ÚS 2855/10.

Odůvodnění:

V ústavní stížnosti podle § 72 a násl. zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákona o Ústavním soudu"), stěžovatelé navrhli, aby Ústavní soud zrušil v záhlaví uvedená rozhodnutí, neboť se domnívají, že jimi bylo zasaženo do jejich práva na spravedlivý proces.

Stěžovatelé s ústavní stížností rovněž spojili návrh na odklad vykonatelnosti v záhlaví uvedených rozhodnutí.

Ústavní soud může podle § 79 odst. 2 zákona o Ústavním soudu na návrh stěžovatele odložit vykonatelnost napadeného rozhodnutí, jestliže to nebude v rozporu s důležitým veřejným zájmem a jestliže by výkon rozhodnutí znamenal pro stěžovatele nepoměrně větší újmu, než jaká při odložení vykonatelnosti může vzniknout jiným osobám.

Podmínky citovaného ustanovení jsou podle názoru Ústavního soudu splněny, neboť výkon napadeného rozhodnutí se v daném případě jeví být závažným zásahem do majetkové sféry stěžovatelů, přičemž s ohledem na prozatím nahlížený ústavněprávní kontext předmětné věci a z toho vyplývající procesní postup (nutnost vyžádat si vyjádření obecných soudů a eventuelně repliku stěžovatelů) není možno o ústavní stížnosti rozhodnout bezodkladně. Z tohoto důvodu Ústavní soud návrhu na odklad vykonatelnosti vyhověl, aniž by tím jakkoli předjímal výsledek řízení o ústavní stížnosti.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 3. ledna 2011

Michaela Židlická v.r.

předsedkyně IV. senátu Ústavního soudu

Zdroj dat je volně dostupný na http://nalus.usoud.cz
Elektronické verze rozhodnutí ÚS nemají autentickou povahu.
Přesunout nahoru