Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

IV. ÚS 2852/10 #2Usnesení ÚS ze dne 22.11.2010

Typ řízeníO ústavních stížnostech
Význam4
NavrhovatelSTĚŽOVATEL - FO
Dotčený orgánSOUD - KS České Budějovice
Soudce zpravodajŽidlická Michaela
Typ výrokuodmítnuto pro neodstraněné vady
Předmět řízení
Věcný rejstřík
EcliECLI:CZ:US:2010:4.US.2852.10.2
Datum podání03.10.2010
Napadený akt

rozhodnutí soudu

zákon; 99/1963 Sb.; občanský soudní řád; §75b/3/f


přidejte vlastní popisek

IV.ÚS 2852/10 ze dne 22. 11. 2010

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

Ústavní soud rozhodl mimo ústní jednání a bez přítomnosti účastníků řízení v senátě složeném z předsedy Miloslava Výborného a soudkyň Vlasty Formánkové a Michaely Židlické ve věci stěžovatele P. Č., právně zastoupeného advokátem JUDr. Miroslavem Jindrákem, Černokostelecká 33, Praha 10 – Strašnice, proti usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 29. 6. 2010 sp. zn. 19 Co 1346/2010, spojeného s návrhem na zrušení ustanovení § 75b-3f zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, takto:

Ústavní stížnost a návrh s ní spojený se odmítají.

Odůvodnění:

I.

Ústavnímu soudu byl dne 3. 10. 2010 doručen návrh na zahájení řízení o ústavní stížnosti ve smyslu § 72 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o Ústavním soudu“), prostřednictvím něhož se stěžovatel domáhal zrušení výše citovaného usnesení obecného soudu. Své podání spojil stěžovatel s návrhem na zrušení části právního předpisu.

Předtím, než se Ústavní soud začal věcí meritorně zabývat, přezkoumal podání po stránce formální a dospěl k závěru, že nejsou splněny základní předpoklady pro projednání ústavní stížnosti, neboť tato je zatížena vadou, spočívající v nedostatku právního zastoupení. Je sice pravdou, že stěžovatel je v řízení před Ústavním soudem zastoupen advokátem, který mu byl určen Českou advokátní komorou, ovšem z přípisu samotného advokáta vyplývá, že byl stěžovatelem kontaktován těsně před uplynutím lhůty k podání ústavní stížnosti a proto podal ústavní stížnost alespoň v té podobě, jak ji vypracoval sám stěžovatel. Je tedy zjevné, že právní zastoupení advokátem je v tomto případě toliko formální a nebyla naplněna materiální podstata institutu právního zastoupení advokátem v řízení před Ústavním soudem. Vzhledem k tomu, že již samotná ústavní stížnost musí být sepsána advokátem, byla k odstranění této vady stanovena stěžovateli lhůta 14 dnů, v níž nebyla sjednána náprava. Dne 25. 10. 2010 byl Ústavnímu soudu doručen přípis právního zástupce stěžovatele, v němž žádá o prodloužení lhůty k odstranění vad návrhu, neboť jeho klient je ve složité finanční a sociální situaci a nemá proto pravděpodobně možnost pohybu po území ČR a nemá ani možnost telefonického spojení. Ze sdělení právního zástupce také vyplynulo, že k němu klient patrně ztratil důvěru a že dojde ke změně právního zastoupení, které má tento zajistit.

Přípisem, doručeným Ústavnímu soudu dne 19. 10. 2010, namítl stěžovatel podjatost všech soudců a asistentů soudců 4. senátu Ústavního soudu.

II.

Ústavní soud se v předmětném případě musel předně vypořádat se vznesenou námitkou podjatosti všech soudců 4. senátu Ústavního soudu a proto v souladu s rozvrhem práce předložil věc k posouzení III. senátu Ústavního soudu, který svým usnesením ze dne 4. 11. 2010 dospěl k závěru, že soudci 4. senátu nejsou vyloučeni z projednávání daného případu.

V souladu s ustanovením § 30 odst. 1 zákona o Ústavním soudu je nezbytné, aby byl stěžovatel v řízení před Ústavním soudem zastoupen advokátem. O této skutečnosti byl stěžovatel Ústavním soudem poučen v minulosti již opakovaně (srov. např. IV. ÚS 1779/10, IV. ÚS 177/10 a řada dalších) a je tedy dobře obeznámen s procesním postupem a plynutím lhůt při podávání ústavní stížnosti. Přesto mu byla Ústavním soudem stanovena lhůta k odstranění vad návrhu v délce trvání 14 dnů, kterou však stěžovatel nevyužil. Ústavní soud je toho názoru, že při podávání ústavní stížnosti lze od stěžovatele očekávat alespoň základní součinnost s advokátem, k níž náleží poskytnutí nejen všech relevantních informací, ale též dostatečného časového prostoru pro jeho vypracování.

Pokud jde o návrh stěžovatele na zrušení ustanovení § 75b-3f zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, je třeba odkázat na ustálenou judikaturu Ústavního soudu, z níž vyplývá, že v případě, kdy byla ústavní stížnost odmítnuta, sdílí takový návrh osud ústavní stížnosti.

S ohledem na výše uvedené Ústavní soud nevyhověl naléhavé žádosti právního zástupce o další prodloužení lhůty k odstranění vad návrhu a ústavní stížnost odmítl, a to v souladu s ustanovením § 43 odst. 1 písm. a) ve spojení s ustanovením § 43 odst. 2 písm. b) zákona o Ústavním soudu.

Poučení: Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.

V Brně dne 22. listopadu 2010

Miloslav Výborný

předseda senátu Ústavního soudu

Zdroj dat je volně dostupný na http://nalus.usoud.cz
Elektronické verze rozhodnutí ÚS nemají autentickou povahu.
Přesunout nahoru