Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

IV. ÚS 2851/18 #1Usnesení ÚS ze dne 31.10.2018

Typ řízeníO ústavních stížnostech
Význam4
NavrhovatelSTĚŽOVATEL - FO
Dotčený orgánSOUD - VS Praha
Soudce zpravodajFilip Jan
Typ výrokuodmítnuto pro neodstraněné vady
Předmět řízení
Věcný rejstřík
EcliECLI:CZ:US:2018:4.US.2851.18.1
Datum podání21.08.2018
Napadený akt

rozhodnutí soudu


přidejte vlastní popisek

IV.ÚS 2851/18 ze dne 31. 10. 2018

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

Ústavní soud rozhodl soudcem zpravodajem Janem Filipem ve věci ústavní stížnosti stěžovatele Pavla Černého, proti usnesení Vrchního soudu v Praze č. j. 101 VSPH 258/2018-21, takto:

Návrh se odmítá.

Odůvodnění:

1. Stěžovatel, který se na Ústavní soud obrátil podáním doručeným dne 21. 8. 2018, byl dopisem, který mu byl doručen dne 28. 8. 2018, vyzván k odstranění vad, spočívajících v nesplnění požadavků kladených na takové podání podle zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu").

2. Tyto vady spočívaly v tom, že stěžovatel nebyl zastoupen advokátem na základě plné moci podle § 29, § 30 odst. 1 a § 31 odst. 2 zákona o Ústavním soudu, v nepřiložení kopie rozhodnutí podle § 72 odst. 6 zákona o Ústavním soudu, a v nejasnosti podání stran toho, čeho se stěžovatel domáhá, jak to vyžaduje § 34 zákona o Ústavním soudu. K odstranění těchto vad byla stěžovateli stanovena lhůta 30 dnů a stěžovatel byl současně poučen o následcích jejího nedodržení.

3. Podáním, doručeným Ústavnímu soudu dne 27. 9. 2018, požádal stěžovatel o prodloužení lhůty k odstranění vad. Zároveň k přípisu přiložil rozhodnutí České advokátní komory o tom, že stěžovateli nebude pro předmětné řízení před Ústavním soudem advokát určen. Důvodem je především skutečnost, že k podání ústavní stížnosti uplynula lhůta dne 20. 8. 2018 a stěžovatel podal blanketní ústavní stížnost až následující den. Podání ústavní stížnosti tak představuje zjevně bezdůvodné uplatňování nebo bránění práva. Totéž lze dle České advokátní komory konstatovat i o obsahu ústavní stížnosti. Z uvedeného je tedy zřejmé, že stěžovatel si v dané lhůtě neopatřil nutné právní zastoupení a postup České advokátní komory se opírá o logické a ústavně přijatelné důvody.

4. Vzhledem k tomu, co bylo shora uvedeno, přičemž uvedené nedostatky nebyly ve stanovené lhůtě napraveny, nezbylo Ústavnímu soudu, než ústavní stížnost odmítnout podle § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 31. října 2018

Jan Filip v. r.

soudce zpravodaj

Zdroj dat je volně dostupný na http://nalus.usoud.cz
Elektronické verze rozhodnutí ÚS nemají autentickou povahu.
Přesunout nahoru