Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

IV. ÚS 2850/10 #1Usnesení ÚS ze dne 13.12.2010

Typ řízeníO ústavních stížnostech
Význam4
NavrhovatelSTĚŽOVATEL - FO
Dotčený orgánSOUD - OS Olomouc
SOUD - KS Ostrava
Soudce zpravodajRychetský Pavel
Typ výrokuodmítnuto pro nedodržení lhůty
Předmět řízení
Věcný rejstřík
EcliECLI:CZ:US:2010:4.US.2850.10.1
Datum podání01.10.2010
Napadený akt

rozhodnutí soudu


přidejte vlastní popisek

IV.ÚS 2850/10 ze dne 13. 12. 2010

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

Ústavní soud rozhodl soudcem zpravodajem Pavlem Rychetským mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků ve věci ústavní stížnosti stěžovatele D. V., zastoupeného Mgr. Richardem Kolibou, advokátem v Advokátní kanceláři Hajduk a partneři s. r. o., se sídlem v Českém Těšíně, Havlíčkova 12, proti usnesení Okresního soudu v Olomouci ze dne 10. května 2010 č. j. 0 P 312/2008-164 a usnesení Krajského soudu v Ostravě - pobočka v Olomouci ze dne 17. června 2010 č. j. 70 Co 282/2010-178, za účasti Okresního soudu v Olomouci a Krajského soudu v Ostravě jako účastníků řízení, takto:

Ústavní stížnost se odmítá.

Odůvodnění:

I.

Ústavní stížností, jež byla Ústavnímu soudu doručena dne 1. října 2010, se stěžovatel domáhal zrušení v záhlaví uvedených rozhodnutí, neboť se domníval, že jimi bylo porušeno jeho základní právo na ochranu před zasahováním do rodinného života, resp. právo na respektování rodinného života zaručené čl. 10 odst. 2 Listiny základních práv a svobod a čl. 8 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod.

Napadeným usnesením Okresního soudu v Olomouci č. j. 0 P 312/2008-164 (v ústavní stížnosti nesprávně označeného jako č. j. OP 312/2008-64) ze dne 10. května 2010 byl zamítnut návrh stěžovatele na vydání předběžného opatření, aby byl oprávněn stýkat se se svým nezletilým synem D. vždy v lichém týdnu od pátku 17.00 hod. do neděle 19.00 hod. Stěžovatel podal proti tomuto usnesení odvolání, usnesením Krajského soudu v Ostravě - pobočky v Olomouci č. j. 70 Co 282/2010-178 (v ústavní stížnosti nesprávně označeného jako č. j. 70 Co 282/2010-78) ze dne 17. června 2010, proti němuž ústavní stížnost též směřuje, byl však zamítavý výrok okresního soudu potvrzen.

Předtím, než Ústavní soud přistoupí k věcnému posouzení ústavní stížnosti, je povinen zkoumat, zda návrh splňuje všechny zákonem požadované náležitosti a zda jsou vůbec dány podmínky jeho projednání stanovené zákonem č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů.

Ústavní soud si vyžádal spis vedený u Okresního soudu v Olomouci sp. zn. 0 P 312/2008. Z potvrzení o doručení prostřednictvím datové schránky (č. l. 183) vyplývá, že napadené usnesení bylo právnímu zástupci stěžovatele doručeno do datové schránky adresáta Advokátní kanceláře Hajduk a partneři s. r. o. dne 30. července 2010.

Podle § 72 odst. 3 zákona o Ústavním soudu lze ústavní stížnost podat ve lhůtě 60 dnů od doručení rozhodnutí o posledním procesním prostředku, který zákon stěžovateli k ochraně jeho práva poskytuje. Ve věci stěžovatele bylo tímto rozhodnutím právě napadené usnesení, z čehož vyplývá, že předmětná lhůta počala běžet dnem následujícím po 30. červenci 2010 a uplynula dnem 29. září 2010 (s ohledem na státní svátek dne 28. září). Pokud tedy stěžovatel podal ústavní stížnost k poštovní přepravě až dne 30. září 2010, učinil tak po uplynutí této lhůty.

Ústavnímu soudu proto nezbylo, než ústavní stížnost mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků podle § 43 odst. 1 písm. b) zákona o Ústavním soudu odmítnout jako podanou po lhůtě stanovené tímto zákonem pro její podání.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 13. prosince 2010

Pavel Rychetský v. r.

soudce zpravodaj

Zdroj dat je volně dostupný na http://nalus.usoud.cz
Elektronické verze rozhodnutí ÚS nemají autentickou povahu.
Přesunout nahoru