Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

IV. ÚS 285/99Usnesení ÚS ze dne 12.07.1999Náležitosti podkladů pro zápis do katastru nemovitostí

Typ řízeníO ústavních stížnostech
Význam3
NavrhovatelSTĚŽOVATEL - PO
Soudce zpravodajČermák Vladimír
Typ výrokuodmítnuto pro zjevnou neopodstatněnost - § 43/2/a)
Předmět řízení
základní práva a svobody/právo vlastnit a pokojně užívat majetek
právo na soudní a jinou právní ochranu
Věcný rejstříkvlastnické právo/přechod/převod
katastr nemovitostí/vklad
katastr nemovitostí/záznam
Paralelní citace (Sbírka nálezů a usnesení)U 45/15 SbNU 265
EcliECLI:CZ:US:1999:4.US.285.99
Datum podání14.06.1999
Napadený akt

rozhodnutí soudu

rozhodnutí správní

Ostatní dotčené předpisy

265/1992 Sb., § 5 odst.1 písm.c

344/1992 Sb., § 5 odst.1 písm.c


přidejte vlastní popisek

IV.ÚS 285/99 ze dne 12. 7. 1999

U 45/15 SbNU 265

Náležitosti podkladů pro zápis do katastru nemovitostí

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

Ústavní soud rozhodl dne 12. července 1999 v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Evy Zarembové a soudců JUDr. Ivany Janů a JUDr. Vladimíra Čermáka ve věci ústavní stížnosti B. I. B., a. s., zastoupené Mgr. T. W., advokátem, proti rozsudkům Městského soudu v Praze ze dne 8. 3. 1999, čj. 33 Ca 197/98-20, ze dne 30. 4. 1999, čj. 33 Ca 199/98-21, a ze dne 30. 4. 1999, čj. 33 Ca 200/98-16,

takto:

Ústavní stížnost se odmítá.

Odůvodnění:

Ve včas podané ústavní stížnosti proti shora uvedeným rozsudkům Městského soudu v Praze stěžovatelka poukazuje na to, že v době sepisování kupních smluv nebyla v evidenci Katastrálního úřadu Praha - západ dosud zaznamenána čísla popisná jednotlivých budov, která byla předmětem konkrétních kupních smluv. Současně se dovolává nálezu Ústavního soudu ve věci sp. zn. IV. ÚS 298/98, v němž byl řešen, a to způsobem pro stěžovatelku příznivým v principu totožný případ. Z těchto, jakož i z dalších důvodů, domáhá se proto zrušení napadených rozsudků.

Z obsahu spisů Katastrálního úřadu Praha - západ, sp. zn. V11-4170/97, V11-4173/97 a V11-4174/97, Ústavní soud zjistil, že stěžovatelka podala u tohoto katastrálního úřadu přípisem ze dne 24. 10. 1996, došlým mu dne 15. 10. 1997, návrh na vklad vlastnického práva k nemovitostem, uvedeným v kupních smlouvách ze dne 24. 10. 1996. Ve všech třech smlouvách, jichž se věc týká, jsou jako předmět prodeje a koupě uvedeny rovněž řadové domky, v evidenci katastrálního úřadu dosud vedené jako rozestavěný objekt pod položkou "rozestavěno". Katastrální úřad Praha - západ svými rozhodnutími ze dne 5. 6. 1998 ve všech třech případech podle ustanovení § 5 odst. 2 zákona č. 265/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů, návrh na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí zamítl, a to mimo jiné s odůvodněním, že není splněna kogentní podmínka uvedená v § 5 odst. 1 písm. c) zákona ČNR č. 344/1992 Sb., tj. označení staveb popisným číslem. O opravném prostředku stěžovatelky proti již konstatovaným rozhodnutím Katastrálního úřadu Praha - západ rozhodl Městský soud v Praze napadenými rozsudky tak, že rozhodnutí katastrálního úřadu potvrdil s odůvodněním, že předmětem převodu jsou v těchto případech stavby, kterým ke dni podání návrhu na vklad, tj. k 15. 10. 1997, čísla popisná přidělena byla, přesto však ve smlouvách nejsou uvedena. Za tohoto stavu věci je tedy právní úkon neurčitý v označení domu, i když to vyžaduje ustanovení § 5 odst. 1 písm. c) citovaného zákona, přičemž tato neurčitost má následky i z hlediska ustanovení § 5 odst. 1 písm. c) zákona č. 265/1992 Sb.

Ve svém nálezu ze dne 21. 9. 1998, sp. zn. IV. ÚS 298/98, Ústavní soud skutečně vyslovil názor, že rozhodování katastrálních úřadů o vkladu vlastnického práva nemůže být založeno na dominanci a výlučnosti ustanovení § 5 odst. 1 písm. c) zákona ČNR č. 344/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a to tak, že se při nenaplnění některé z těchto náležitostí automaticky dovozuje nedostatek splnění podmínek podle § 5 odst. 1 písm. c) zákona č. 265/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů, týkajících se určitosti a srozumitelnosti konkrétního právního úkonu v mnohem obsažnějším smyslu. O takovou automatickou aplikaci ustanovení § 5 odst. 1 písm. c) zákona ČNR č. 344/1992 Sb. však v projednávané věci nejde, a to s přihlédnutím k té základní skutečnosti, že k přidělení popisných čísel k předmětným nemovitostem došlo příslušnými obecnými úřady dne 16. 2. 1996 a 21. 10. 1996, tedy ještě před uzavřením kupní smlouvy dne 24. 10. 1996. Jinými slovy, účastníkům smlouvy nebránilo nic v tom, aby splnili svou povinnost uloženou jim v ustanovení § 5 odst. 1 písm. c) citovaného zákona, podle kterého v listinách, které jsou podkladem pro zápis do katastru, musejí být označeny budovy nejen označením pozemku, na němž jsou postaveny, ale také číslem popisným. V této souvislosti nelze ponechat bez povšimnutí, co je patrno z již citovaných spisů katastrálního úřadu, že akciová společnost H-Systém, vystupující v kupních smlouvách ze dne 24. 10. 1996 jako převodce, dne 6. 1. 1997 podala u katastrálního úřadu návrh na záznam vlastnického práva k nově postaveným rodinným domkům do katastru nemovitostí, ačkoli návrh na vklad vlastnického práva byl touto společností spolupodepsán již dne 24. 10. 1996, nicméně stěžovatelkou odeslán tak, že katastrálnímu úřadu došel teprve dne 15. 10. 1997, tedy zhruba po uplynutí jednoho roku. Stěžovatelka se proto podle názoru Ústavního soudu může stěží v ústavně právní rovině dovolávat ochrany svých práv v situaci, kdy z důvodů, které sama blíže nevysvětluje, nepostupovala způsobem odpovídajícím podmínkám uvedených v ustanovení § 5 odst. 1 písm. c) zákona ČNR č. 344/1992 Sb., návrh na vklad vlastnického práva podala teprve po uplynutí jednoho roku od jeho podepsání a v tomto mezidobí nechala jednat akciovou společnost H-Systém v Praze, ohledně které posléze s účinky od 3. 11. 1998 byl prohlášen konkurz.

Všechna uvedená zjištěné a úvahy se jeví Ústavnímu soudu natolik evidentní, že mu nezbylo, než ústavní stížnost podle ustanovení § 43 odst. 2 písm. a) zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění zákona č. 77/1998 Sb., odmítnout.

Proti usnesení Ústavníhosoudu odvolání není přípustné.

V Brně dne 12. července 1999

JUDr. Eva Zarembová

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://nalus.usoud.cz
Elektronické verze rozhodnutí ÚS nemají autentickou povahu.
Přesunout nahoru