Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

IV. ÚS 2827/08 #1Usnesení ÚS ze dne 26.11.2008

Typ řízeníO ústavních stížnostech
Význam4
NavrhovatelSTĚŽOVATEL - FO
Dotčený orgánSOUD - KS Plzeň
Soudce zpravodajFormánková Vlasta
Typ výrokuodmítnuto pro neoprávněnost navrhovatele
Předmět řízení
Věcný rejstřík
EcliECLI:CZ:US:2008:4.US.2827.08.1
Datum podání19.11.2008
Napadený akt

rozhodnutí soudu


přidejte vlastní popisek

IV.ÚS 2827/08 ze dne 26. 11. 2008

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

Ústavní soud rozhodl soudkyní zpravodajkou Vlastou Formánkovou ve věci návrhu H. J., bez právního zastoupení, směřujícího proti rozsudku Krajského soudu v Plzni sp. zn. 1 T 12/2006 ze dne 9. července 2008, takto:

Ústavní stížnost se odmítá.

Odůvodnění:

Podáním, doručeným Ústavnímu soudu dne 19. listopadu 2008, napadla navrhovatelka s odkazem na nezákonný postup Krajského soudu v Plzni v záhlaví označené rozhodnutí, kterým byl druh stěžovatelky M. H., shledán vinným ze spáchání trestných činů podle § 231 odst. 1, § 204 odst. 1, 2, 3 a § 217 odst. 1 trestního zákona.

Ještě předtím, než se Ústavní soud může zabývat materiální stránkou věci, je vždy povinen přezkoumat formální (procesní) náležitosti, tj. zejména zda byl návrh podán osobou oprávněnou a zda je Ústavní soud příslušný k jeho projednání. Pouze v případě, že návrh splňuje všechny zákonem stanovené formální náležitosti, se jím může Ústavní soud zabývat také věcně.

Podle čl. 88 odst. 1 Ústavy České republiky (dále jen "Ústava") zákon stanoví, kdo a za jakých podmínek je oprávněn podat návrh na zahájení řízení a další pravidla o řízení před Ústavním soudem. Současně čl. 88 odst. 2 Ústavy stanoví, že soudci Ústavního soudu jsou při svém rozhodování vázáni ústavním pořádkem a zákonem podle čl. 88 odst. 1 Ústavy, tj. zákonem č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu").

Podle ustanovení § 72 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu je oprávněna ústavní stížnost podat fyzická nebo právnická osoba podle čl. 87 odst. 1 písm. d) Ústavy, jestliže tvrdí, že pravomocným rozhodnutím v řízení, jehož byla účastníkem, opatřením nebo jiným zásahem orgánu veřejné moci bylo porušeno její základní právo nebo svoboda zaručené ústavním pořádkem.

Ústavní soud vázán citovaným ustanovením konstatuje, že návrh (ústavní stížnost) směřující proti v záhlaví citovanému rozhodnutí byl podán někým zjevně neoprávněným. Navrhovatelka účastníkem řízení, v němž bylo vydáno toto rozhodnutí, nebyla [§ 72 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu], a tak ani nemohlo dojít v souvislosti s vydáním tohoto rozhodnutí k zásahu do jejích práv zaručených ústavním pořádkem.

Vzhledem k uvedenému Ústavnímu soudu nezbylo, než návrh soudkyní zpravodajkou podle ustanovení § 43 odst. 1 písm. c) zákona o Ústavním soudu jako návrh podaný někým zjevně neoprávněným odmítnout, a to aniž by byla navrhovatelka (zcela nadbytečně) vyzývána k odstranění vad návrhu, spočívajících zejména v absenci povinného právního zastoupení advokátem v řízení před Ústavním soudem (§ 30 odst. 1 téhož zákona) a v nedoložení kopie rozhodnutí o posledním prostředku k ochraně práva (§ 72 odst. 6 téhož zákona), když výsledek tohoto řízení by pro shora uvedenou formální vadu nemohl být odlišným.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 26. listopadu 2008

Vlasta Formánková

soudkyně zpravodajka

Zdroj dat je volně dostupný na http://nalus.usoud.cz
Elektronické verze rozhodnutí ÚS nemají autentickou povahu.
Přesunout nahoru