Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

IV. ÚS 2811/11 #1Usnesení ÚS ze dne 05.12.2011

Typ řízeníO ústavních stížnostech
Význam4
NavrhovatelSTĚŽOVATEL - FO
Dotčený orgánSOUD - KS Brno
Soudce zpravodajHolländer Pavel
Typ výrokuodmítnuto pro neodstraněné vady
Předmět řízení
Věcný rejstřík
EcliECLI:CZ:US:2011:4.US.2811.11.1
Datum podání22.09.2011
Napadený akt

rozhodnutí soudu


přidejte vlastní popisek

IV.ÚS 2811/11 ze dne 5. 12. 2011

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

Ústavní soud rozhodl mimo ústní jednání a bez přítomnosti účastníků dne 5. prosince 2011 ve věci navrhovatelů 1) J. Ž. a 2) M. Ž., o jejich návrhu ze dne 21. 9. 2011, takto:

Návrh se odmítá.

Odůvodnění:

Navrhovatelé, kteří své podání označili jako žalobu, v níž navrhovali zrušení rozhodnutí Krajského soudu v Brně ve věci jejich odvolání proti usnesení Okresního soudu ve Zlíně č. j. 16 Nc 900/2007-6, byli dne 3. 10. 2011 vyzvání k odstranění vad návrhu ve lhůtě 15 dnů od doručení výzvy a poučeni o obsahu § 43 odst. 1 písm. a) zákona č. 182/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů, tj. tak, že neodstranění vad návrhu v dané lhůtě je důvodem k jeho odmítnutí. Přestože k jejich žádosti o prodloužení uvedené lhůty jim tato byla nově stanovena do 30. 11. 2011 a současně byli upozorněni na právní předpis, podle kterého mohou požádat Českou advokátní komoru o určení advokáta, k odstranění vad návrhu nedošlo. První navrhovatel v podání ze dne 23. 11. 2011 uvedl, že o určení advokáta zaslali žádost teprve dne 22. 11. 2011, vady návrhu dosud nemohli proto odstranit a požádali o další prodloužení lhůty k tomu stanovené.

S ohledem na zjištění, že navrhovatelé obdrželi sdělení o prodloužení lhůty k odstranění vad návrhu již 27. 10. 2011 a, jak sami uvedli, potřebné kroky k zajištění si zastupování před Ústavním soudem advokátem učinili až 22. 11. 2011, k dalšímu prodloužení lhůty již důvody shledány nebyly, do 30. 11. 2011 k odstranění vad návrhu, zejména k předložení listiny svědčící o zastoupení stěžovatelů v řízení před Ústavním soudem advokátem, nedošlo.

Pro výše uvedené bylo proto rozhodnuto tak, jak ve výroku obsaženo [§ 43 odst. 1 písm. a) zákona č. 182/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů].

Poučení: Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.

V Brně dne 5. prosince 2011

Pavel Holländer

soudce zpravodaj

Zdroj dat je volně dostupný na http://nalus.usoud.cz
Elektronické verze rozhodnutí ÚS nemají autentickou povahu.
Přesunout nahoru