Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

IV. ÚS 281/96Usnesení ÚS ze dne 16.12.1996

Typ řízeníO ústavních stížnostech
Význam4
NavrhovatelSTĚŽOVATEL - FO
Soudce zpravodajVarvařovský Pavel
Typ výrokuzastaveno
Předmět řízení
právo na soudní a jinou právní ochranu
Věcný rejstřík
EcliECLI:CZ:US:1996:4.US.281.96
Datum podání17.10.1996

přidejte vlastní popisek

IV.ÚS 281/96 ze dne 16. 12. 1996

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

Ústavní soud České republiky rozhodl ve věci ústavní stížnosti, kterou podali J. M., J. M., M. M., M. V., M. V., J. V., J. J., F. V., J. V., J. B., Ing. P. E., I. V., M. P., J. H., L. V., J. J., Ing. J. Ř., PhDr. P. E., V. N., V. E., všichni zastoupeni JUDr. Luďkem Sekyrou, advokátem se sídlem v Praze 1, Revoluční 3, proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 24. 6. 1996, č. j. 22 Co 265/96-66, za účasti Městského soudu v Praze, zastoupeného předsedkyní senátu JUDr. Evou Adamcovou, jako účastníka řízení, a Městské části Praha 1, jako vedlejšího účastníka, takto:

Řízení se zastavuje.

Odůvodnění:

Ústavnímu soudu byla dne 17. 10. 1996 doručena ústavní stížnost stěžovatelů, která směřuje proti výše uvedenému rozhodnutí, kterým bylo potvrzeno usnesení Obvodního soudu pro Prahu 1 ze dne 26. 3. 1996, č. j. 20 Č 20/92-59. Usnesením soudu I. stupně bylo zastaveno řízení ve věci návrhu o uzavření dohody o vydání věci, když žalobci označili žalovaného jako obvodní úřad v Praze 1, finanční odbor, který nemůže být účastníkem řízení, nebot tím může být pouze obec, popř. městská část.

Stěžovatelé jsou toho názoru, že rozhodnutím odvolacího soudu bylo porušeno ústavně zaručené právo na soudní ochranu podle čl. 90 Ústavy České republiky, dále došlo k porušení čl. 11 odst. 1 a č1. 36 odst. 1 Listiny základních práv a svobod a nebyl respektován čl. 10 Ústavy ČR, který zaručuje ochranu práv stanovených mezinárodní smlouvou, konkrétně čl. 6 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod. Podstatou ústavní stížnosti je námitka, že městský soud nepotvrdil ve svém rozhodnutí tvrzení navrhovatelů, že bylo povinností obvodního soudu v souladu s ustanovením § 5 občanského soudního řádu poskytnout v této věci poučení. Proto navrhují, aby napadené rozhodnutí bylo nálezem Ústavního soudu zrušeno.

Ústavní soud zaslal stejnopisy ústavní stížnosti k vyjádření účastníkovi řízení a vedlejšímu účastníkovi. Městský soud v Praze se k předloženému návrhu v určené lhůtě nevyjádřil. Vedlejší účastník ve svém vyjádření ze dne 25. 11. 1996 v podstatě odkázal na rozhodnutí obou soudů. Dále pak uvedl, že předmětem řízení, které je napadáno, je uzavření dohody o vydání věci, jejímž důsledkem je změna vlastnického práva k věci, jehož subjektem je na základě zákona č. 367/1990 Sb. a zákona č. 418/1990 Sb. obec - hlavní město Praha, která některé věci svěřuje městským částem na základě zákonného zmocnění. Žaloba měla být tedy směřována proti obci - hlavnímu městu Praze, příp. pak i Městské části Praha 1 jako dalšímu žalovanému. Vedlejší účastník proto navrhuje zamítnutí ústavní stížnosti.

V podání ze dne 2. 12. 1996 doručeném Ústavnímu soudu dne 3. 12. 1996 sdělili všichni stěžovatelé v zastoupení svého právního zástupce, že ústavní stížnost ve smyslu ustanovení § 77 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, v celém rozsahu berou zpět. Vzhledem k této skutečnosti Ústavní soud podle výše uvedeného ustanovení řízení zastavil.

Poučení: Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.

V Brně dne 16. 12. 1996

prof.JUDr. Vladimír Čermák

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://nalus.usoud.cz
Elektronické verze rozhodnutí ÚS nemají autentickou povahu.
Přesunout nahoru