Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

IV. ÚS 280/96Usnesení ÚS ze dne 16.01.1997

Typ řízeníO ústavních stížnostech
Význam4
NavrhovatelSTĚŽOVATEL - FO
Soudce zpravodajZarembová Eva
Typ výrokuodmítnuto pro nedodržení lhůty - § 43/1/b)
Předmět řízení
hospodářská, sociální a kulturní práva/právo na hmotné zajištění / zabezpečení státem
právo na soudní a jinou právní ochranu /rehabilitace
Věcný rejstřík
EcliECLI:CZ:US:1997:4.US.280.96
Datum podání16.10.1996

přidejte vlastní popisek

IV.ÚS 280/96 ze dne 16. 1. 1997

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

IV. ÚS 280/96

ČESKÁ REPUBLIKA

Ústavního soudu České republiky

Ústavní soud ČR rozhodl ve věci navrhovatele M.K.,

takto:

Návrh se odmítá.

Odůvodnění:

Ústavní soud ČR obdržel dne 16.10.1996 podání navrhovatele, které nemá náležitosti požadované zákonem č. 182/1993 Sb. pro návrh na zahájení řízení před Ústavním soudem, z jehož obsahu, jakož i z obsahu příloh, lze dovodit, že navrhovatel se cítí být poškozen rozhodováním ČSSZ a následně i rozhodnutím soudů při stanovení výše jeho starobního důchodu a doplatku k tomuto důchodu.

K posouzení podání navrhovatele si Ústavní soud vyžádal spis Krajského soudu v Ústí nad Labem, sp. zn. 14 C 716/92. Z uvedeného spisu vyplývá, že záležitost navrhovatelova důchodového výměru, resp. doplatku k důchodu, byla přezkoumávána Krajským soudem v Ústí nad Labem a na základě odvolání navrhovatele i Vrchním soudem v Praze. Rozsudky soudů obou stupňů potvrdily, že rozhodnutí ČSSZ v P.,

- 2 - IV. ÚS 280/96

ze dne 21.9.1992, č. 101106111, odpovídá správně zjištěnému stavu věci i zákonu, přičemž konečný rozsudek Vrchního soudu v Praze, čj. 1 Cao 225/95-69, ze dne 21.12.1995, nabyl právní moci dnem 19.2.1996.

Podle § 72 odst. 2 zákona č. 182/1993 Sb. lze ústavní stížnost podat ve lhůtě 60 dnů. Tato lhůta počíná dnem, kdy nabylo právní moci rozhodnutí o posledním prostředku, který zákon k ochraně práva poskytuje (§ 75 odst. 1), a není-li takového prostředku, dnem, kdy došlo ke skutečnosti, která je předmětem ústavní stížnosti.

Jak plyne ze shora uvedeného zjištění, počala navrhovateli běžet 60 denní lhůta k podání ústavní stížnosti dnem 19.2.1996, a jestliže tedy navrhovatel podal svůj návrh Ústavnímu soudu teprve dne 16. 10. 1996, stalo se tak již po uplynutí shora uvedené zákonné 60 denní lhůty pro podání ústavní stížnosti a Ústavní soud proto musel jeho návrh jako návrh podaný po lhůtě podle § 43 odst. 1 písm. b) zákona č. 182/1993 Sb. odmítnout, aniž dále navrhovatele vyzýval k odstranění formálních vad jeho podání.

Poučení: Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.

V Brně dne 16. ledna 1997

JUDr. Eva Zarembová

soudce zpravodaj

Zdroj dat je volně dostupný na http://nalus.usoud.cz
Elektronické verze rozhodnutí ÚS nemají autentickou povahu.
Přesunout nahoru