Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

IV. ÚS 276/03Usnesení ÚS ze dne 14.07.2003

Typ řízeníO ústavních stížnostech
Význam4
NavrhovatelSTĚŽOVATEL - FO
Soudce zpravodajVarvařovský Pavel
Typ výrokuodmítnuto pro neodstraněné vady - § 43/1/a)
Předmět řízení
základní práva a svobody/svoboda osobní
Věcný rejstříkdůkaz/volné hodnocení
EcliECLI:CZ:US:2003:4.US.276.03
Datum podání16.05.2003
Napadený akt

rozhodnutí soudu

rozhodnutí soudu

Ostatní dotčené předpisy

141/1961 Sb., § 2 odst.6

2/1993 Sb., čl. 38 odst.2, čl. 40 odst.3


přidejte vlastní popisek

IV.ÚS 276/03 ze dne 14. 7. 2003

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

Ústavní soud rozhodl ve věci ústavní stížnosti F. B., bez právního zastoupení, proti nespecifikovaným rozhodnutím orgánů veřejné moci,

takto:

Ústavní stížnost se odmítá.

Odůvodnění:

Dne 16. května 2003 obdržel Ústavní soud podání stěžovatele označené jako ústavní stížnost, ze kterého nebylo zjevné, čeho se domáhá, či proti jakému rozhodnutí brojí. Navrhovatel nebyl ani právně zastoupen (právní zastoupení konstatoval tím, že s obsahem podání má být obeznámen JUDr. S., Plzeň,

S ohledem na charakter podání byl navrhovatel dopisem ze dne 29. května 2003 vyzván k odstranění vad podání. Zejména byl upozorněn na nutnost právního zastoupení dle ustanovení § 30 odst. 1 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon"). Dále byl vyzván, aby vylíčil, čeho se svým podáním domáhá (§34 odst. 1 zákona) a sdělil, kdy mu bylo doručeno rozhodnutí, které napadá, popřípadě, kdy nastal jiný zásah orgánu veřejné moci (§ 72 odst. 1 zákona). K odstranění vad mu byla stanovena lhůta v trvání 30 dnů ode dne doručení dopisu. Současně dopis obsahoval poučení, že v případě nebudou-li v uvedené lhůtě vady podání odstraněny, Ústavní soud návrh odmítne dle ustanovení § 43 odst. 1 lit. a) zákona.

Dne 19. června 2003 byla Ústavnímu soudu vrácena zásilka adresovaná navrhovateli, s vyznačením data pokusu doručení (2. června 2003), a vypršení úložní doby (17. června 2003), společně s důvodem nedoručení - nevyžádáno.

Dne 7. července 2003 bylo Ústavnímu soudu doručeno podání stěžovatele, označené jako příloha k ústavní stížnosti, ve které uváděl některé další okolnosti svého případu. Vady podání však tímto nebyly odstraněny. Stěžovatel ani nepožádal o stanovení lhůty k odstranění vad podání, případně její prodloužení.

Za této situace Ústavní soud aplikoval ve smyslu ustanovení § 63 zákona ustanovení § 46 odst. 4 o.s.ř., kdy presumpce doručení nastává 10. den po dni uložení zásilky u držitele poštovní licence. Tímto dnem byl 12. červen 2003. Lhůta k odstranění vad tedy uplynula v sobotu 12. července 2003, resp. v pondělí 14. července 2003.

Vzhledem k tomu, že ve stanovené lhůtě stěžovatel vady podání neodstranil, nezbylo Ústavnímusoudu než jeho podání odmítnout dle ustanovení § 43 odst. 1 lit. a) zákona.

Poučení: Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné (§ 43 odst. 3 zákona).

V Brně dne 14. července 2003

JUDr. Pavel Varvařovský soudce zpravodaj

Zdroj dat je volně dostupný na http://nalus.usoud.cz
Elektronické verze rozhodnutí ÚS nemají autentickou povahu.
Přesunout nahoru