Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

IV. ÚS 2759/20 #1Usnesení ÚS ze dne 26.11.2020

Typ řízeníO ústavních stížnostech
Význam4
NavrhovatelSTĚŽOVATEL - FO
Dotčený orgánSOUD - KS Ústí nad Labem
Soudce zpravodajŠámal Pavel
Typ výrokuodmítnuto pro neodstraněné vady
Předmět řízení
Věcný rejstřík
EcliECLI:CZ:US:2020:4.US.2759.20.1
Datum podání23.09.2020
Napadený akt

rozhodnutí soudu


přidejte vlastní popisek

IV.ÚS 2759/20 ze dne 26. 11. 2020

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

Ústavní soud rozhodl soudcem zpravodajem Pavlem Šámalem o ústavní stížnosti stěžovatele Ervina Ziffa, proti usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 30. června 2020 č. j. 10 Co 169/2020-188, za účasti Krajského soudu v Ústí nad Labem, jako účastníka řízení, a obchodní společnosti Dopravní podnik města Děčína, a. s., sídlem Dělnická 471/106, Děčín, jako vedlejší účastnice řízení, takto:

Ústavní stížnost se odmítá.

Odůvodnění:

1. Dne 23. 9. 2020 obdržel Ústavní soud podání stěžovatele, z jehož kontextu lze dovodit, že brojí proti v záhlaví uvedenému rozhodnutí obecného soudu. Stěžovatel současně požádal Ústavní soud o "prodloužení lhůty", neboť podle něj "nebude jednoduché sehnat advokáta k zastoupení před Ústavním soudem".

2. Dříve, než může Ústavní soud přistoupit k projednání a rozhodnutí věci samé, musí prověřit, zda jsou splněny všechny formální náležitosti a procesní předpoklady jejího meritorního posouzení stanovené zákonem č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu"). Přitom je třeba i zkoumat, zda podání splňuje náležitosti návrhu na zahájení řízení předepsané zákonem o Ústavním soudu. Nejsou-li tyto náležitosti a procesní předpoklady splněny, je stěžovatel zpravidla vyzván k odstranění vad v určené lhůtě.

3. Ustanovení § 30 odst. 1 zákona o Ústavním soudu fyzickým a právnickým osobám ukládá povinnost, aby byly v řízení před Ústavním soudem zastoupeny advokátem v rozsahu stanoveném zvláštními předpisy, což se vztahuje již na samotné sepsání ústavní stížnosti. Podle § 31 odst. 2 zákona o Ústavním soudu v plné moci k zastupování podle § 29 a § 30 odst. 1 téhož zákona musí být výslovně uvedeno, že je udělena pro zastupování před Ústavním soudem.

4. Podání stěžovatele trpí zjevnými vadami. Především stěžovatel není zastoupen advokátem, v podání chybí jakákoli ústavněprávní argumentace; není jasné, porušení jakých ústavně zaručených práv se stěžovatel dovolává.

5. Ústavní soud proto dne 5. 10. 2020 vyzval stěžovatele k odstranění vad návrhu a upozornil ho na možnost zažádat Českou advokátní komoru o určení advokáta. K tomu mu stanovil lhůtu 30 dnů od doručení výzvy k odstranění vad. Současně Ústavní soud stěžovatele upozornil, že nebudou-li vady ve stanovené lhůtě odstraněny, ústavní stížnost bude podle § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu odmítnuta.

6. Výzva k odstranění vad ústavní stížnosti byla stěžovateli doručena dne 7. 10. 2020. Od následujícího dne mu počala běžet lhůta k odstranění vad návrhu, která uplynula dne 6. 11. 2020.

7. Protože stěžovatel vady svého návrhu ve stanovené lhůtě a ani po jejím uplynutí neodstranil, soudce zpravodaj ústavní stížnost mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků podle § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu odmítl.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 26. listopadu 2020

Pavel Šámal v. r.

soudce zpravodaj

Zdroj dat je volně dostupný na http://nalus.usoud.cz
Elektronické verze rozhodnutí ÚS nemají autentickou povahu.
Přesunout nahoru