Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

IV. ÚS 2757/10 #1Usnesení ÚS ze dne 04.10.2010

Typ řízeníO ústavních stížnostech
Význam4
NavrhovatelSTĚŽOVATEL - FO
Dotčený orgánSOUD - KS Hradec Králové
SOUD - NSS
Soudce zpravodajFormánková Vlasta
Typ výrokuodmítnuto pro neodstraněné vady
Předmět řízení
Věcný rejstřík
EcliECLI:CZ:US:2010:4.US.2757.10.1
Datum podání23.09.2010
Napadený akt

rozhodnutí soudu


přidejte vlastní popisek

IV.ÚS 2757/10 ze dne 4. 10. 2010

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

Ústavní soud rozhodl mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků soudkyní zpravodajkou JUDr. Vlastou Formánkovou ve věci návrhu J. B., bez právního zastoupení, směřující proti rozsudkům Krajského soudu v Hradci Králové - pobočka v Pardubicích ze dne 14. ledna 2010, č.j. 52 Ca 8/2009-90, a Nejvyššího správního soudu ze dne 12. srpna 2010, č.j. 1 As 31/2010-188, takto:

Návrh se odmítá.

Odůvodnění:

Ústavní soud obdržel podání navrhovatele, kterým se domáhal zrušení shora uvedených rozhodnutí a vrácení věci k dalšímu řízení.

Uvedené podání však nesplňovalo zákonem stanovené náležitosti ústavní stížnosti dané v ustanovení § 27 a násl. zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu"). Navrhovatel zejména nebyl právně zastoupen (§ 30 odst. 1 zákona o Ústavním soudu), k rozhodnutí nebyla přiložena kopie rozhodnutí o posledním procesním prostředku, který zákon k ochraně práva přiznává (§ 72 odst. 6 zákona o Ústavním soudu), a podání ani nebylo předloženo v příslušném počtu stejnopisů (§ 34 odst. 2 zákona o Ústavním soudu).

Ústavní soud lustrací podání k Ústavnímu soudu zjistil, že navrhovatel se obrací na Ústavní soud opakovaně a ve všech případech tak učinil nekvalifikovaně a žádné jeho podání nesplňovalo procesní náležitosti. Ve všech předchozích případech byl proto navrhovatel poučen o vadách a nezbytných náležitostech ústavní stížnosti a nutnosti odstranění vad. Byl tedy opakovaně vyzýván, přičemž naposledy se tak stalo dne 22. června 2010 (sp. zn. III. ÚS 1601/10).

Ústavní soud je toho názoru, že v řízení o ústavní stížnosti není nevyhnutelnou podmínkou, aby se poučení o povinném zastupování dostávalo stěžovateli vždy v každém individuelním řízení, jestliže se tak stalo v předcházejících identických případech. Lze-li vycházet ze spolehlivého předpokladu, že předchozí informace byly objektivně způsobilé zprostředkovat stěžovateli zásadu, že na Ústavní soud se nelze obracet jinak než prostřednictvím advokáta, pak se jeví setrvání na požadavku vždy nového a totožného poučování postupem formalistickým a neefektivním.

V souladu s tradičním hodnocením nedostatku právního zastoupení navrhovatele advokátem proto Ústavní soud dle ustanovení § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavnímu soudu návrh odmítnul.

Poučení: Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.

V Brně dne 4. října 2010

JUDr. Vlasta Formánková v.r.

soudkyně zpravodajka

Zdroj dat je volně dostupný na http://nalus.usoud.cz
Elektronické verze rozhodnutí ÚS nemají autentickou povahu.
Přesunout nahoru