Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

IV. ÚS 2753/11 #1Usnesení ÚS ze dne 19.10.2011

Typ řízeníO ústavních stížnostech
Význam4
NavrhovatelSTĚŽOVATEL - FO
Dotčený orgánSOUD - OS Brno-venkov
Soudce zpravodajFormánková Vlasta
Typ výrokuodmítnuto pro neodstraněné vady
Předmět řízení
Věcný rejstřík
EcliECLI:CZ:US:2011:4.US.2753.11.1
Datum podání19.09.2011
Napadený akt

rozhodnutí soudu

jiný zásah orgánu veřejné moci


přidejte vlastní popisek

IV.ÚS 2753/11 ze dne 19. 10. 2011

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

Ústavní soud rozhodl mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků soudkyní zpravodajkou JUDr. Vlastou Formánkovou ve věci návrhu J. N., bez právního zastoupení, směřujícího proti postupu Okresního soudu Brno-venkov v řízeních vedených pod sp. zn. Nc 606/2005 a sp. zn. 10 PaNc 135/2005 a proti blíže nespecifikovanému rozsudku Okresního soudu Brno-venkov ze dne 30. července 2008 takto:

Návrh se odmítá.

Odůvodnění:

Ústavní soud obdržel dne 19. září 2011 návrh, kterým navrhovatel brojil proti proti postupu Okresního soudu Brno-venkov v řízeních vedených pod sp. zn. Nc 606/2005 a sp. zn. 10 PaNc 135/2005 a domáhal se zrušení blíže nespecifikovaného rozsudku Okresního soudu Brno-venkov ze dne 30. července 2008.

Uvedený návrh však nesplňoval náležitosti ústavní stížnosti stanovené v ustanovení § 27 a násl. zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu"), neboť navrhovatel zejména nebyl právně zastoupen advokátem (§ 30 odst. 1 zákona o Ústavním soudu), ústavní stížnost nebyla předložena v takovém počtu stejnopisů, aby jeden zůstal u soudu a aby každému účastníkovi nebo vedlejšímu účastníkovi, kteří jsou ve stížnosti označeni, mohl být doručen jeden stejnopis (§ 34 odst. 2 zákona o Ústavním soudu) a k ústavní stížnosti nebyla přiložena kopie rozhodnutí o posledním procesním prostředku, který byl k ochraně práva použit (§ 72 odst. 6 zákona o Ústavním soudu).

Vzhledem k uvedené okolnosti byl navrhovatel přípisem ze dne 27. září 2011 vyzván, aby vady návrhu odstranil, a to ve lhůtě 10 dnů ode dne doručení této výzvy. Současně byl navrhovatel poučen o nezbytných náležitostech ústavní stížnosti a o tom, že v případě obtíží s obstaráním právního zástupce má v souladu s ustanovením § 18 odst. 2 zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění pozdějších předpisů, možnost obrátit se na Českou advokátní komoru, jejíž adresa mu byla též poskytnuta. Navrhovatel byl konečně také poučen, že pokud ve stanovené lhůtě nebudou vady jeho podání odstraněny, Ústavní soud návrh dle ustanovení § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu odmítne.

Z doručenky je zřejmé, že navrhovatel převzal výzvu Ústavního soudu dne 6. října 2011 a dne 7. října 2011 mu počala běžet lhůta k odstranění vad návrhu, která skončila dne 17. října 2011. Navrhovatel však ve stanovené lhůtě do dne 17. října 2011 a ani do dne rozhodnutí Ústavního soudu vady návrhu neodstranil, ani na výzvu Ústavního soudu nijak, například žádostí o prodloužení lhůty k odstranění vad návrhu, nereagoval.

S ohledem na uvedené skutečnosti soudkyni zpravodajce nezbylo, než mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků podle ustanovení § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu z důvodu neodstranění vad návrhu ve lhůtě k tomu určené návrh odmítnout.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné (§ 43 odst. 3 zákona o Ústavním soudu).

V Brně dne 19. října 2011

Vlasta Formánková v.r.

soudkyně zpravodajka

Zdroj dat je volně dostupný na http://nalus.usoud.cz
Elektronické verze rozhodnutí ÚS nemají autentickou povahu.
Přesunout nahoru