Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

IV. ÚS 2745/10 #1Usnesení ÚS ze dne 11.10.2010

Typ řízeníO ústavních stížnostech
Význam4
NavrhovatelSTĚŽOVATEL - FO
Dotčený orgánSOUD - OS Praha 6
Soudce zpravodajHolländer Pavel
Typ výrokuodmítnuto pro nepřípustnost
Předmět řízení
procesní otázky řízení před Ústavním soudem/přípustnost v řízení o ústavních stížnostech/stížnost proti (dílčímu) procesnímu rozhodnutí
Věcný rejstřík
EcliECLI:CZ:US:2010:4.US.2745.10.1
Datum podání21.09.2010
Napadený akt

rozhodnutí soudu

Ostatní dotčené předpisy

141/1961 Sb., § 105


přidejte vlastní popisek

IV.ÚS 2745/10 ze dne 11. 10. 2010

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

Ústavní soud rozhodl dne 11. října 2010 mimo ústní jednání a bez přítomnosti účastníků ve věci navrhovatele J. U., zastoupeného Mgr. Janem Bouckým, advokátem se sídlem Revoluční 8, 110 00 Praha 1, o ústavní stížnosti proti opatření Obvodního soudu pro Prahu 6 ze dne 16. září 2009 sp. zn. 16 T 1/2009, takto:

Návrh se odmítá.

Odůvodnění:

S poukazem na porušení svých ústavně zaručených základních práv zakotvených v čl. 36 odst. 1 Listiny základních práv a svobod a čl. 6 odst. 1 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod stěžovatel napadl v záhlaví uvedené opatření Obvodního soudu pro Prahu 6, jímž byl v jeho trestní věci (podle § 105 odst. 1 tr. řádu) za účelem zpracování blíže specifikovaného znaleckého posudku přibrán znalec z oboru zdravotnictví, odvětví interna, vnitřní lékařství. Stěžovatel (stručně shrnuto) tvrdil, že nedodržením zákonných podmínek s tímto přibráním znalce spjatých došlo k porušení jeho práva na spravedlivý proces a soud bude disponovat důkazem, který pro uvedenou vadu by měl být (dle jeho přesvědčení) neúčinný. Proto se domáhal, aby Ústavní soud předmětné opatření obecného soudu nálezem zrušil.

Dle § 43 odst. 1 písm. e) zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, soudce zpravodaj mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků usnesením návrh odmítne, je-li nepřípustný.

Již v nálezu sp. zn. III. ÚS 62/95 Ústavní soud v obecné rovině konstatoval, že ústavní soudnictví je vybudováno především na zásadě přezkumu věcí pravomocně skončených, v nichž protiústavnost nelze napravit jiným způsobem, tedy především procesními prostředky, které vyplývají z příslušných právních norem upravujících to které řízení. Trestní řízení je zákonem upravený proces poznávání, zjišťování a hodnocení skutečností, na kterých bude následně vybudováno meritorní rozhodnutí ve věci. Prakticky neustále podléhá kontrole státního zastupitelství a posléze při vlastním rozhodování o meritu věci v těchto souvislostech i soudnímu přezkumu co do jeho zákonnosti (ústavnosti).

I v nyní předložené záležitosti stěžovatele postačí s odkazem na uvedené pouze připojit, že Ústavní soud by takto zcela nepřiměřeně a předčasně zasahoval do rozhodovací činnosti obecných soudů, pokud se provádění důkazů, jejich hodnocení (i z pohledu zákonnosti) a následného vyvozování závěrů pro konečné rozhodnutí týče.

Vycházeje ze zásady subsidiarity ústavní stížnosti (§ 75 odst. 1 zákona č. 182/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů) a obsahu námitek stěžovatele, nemohl se za tohoto procesního stavu návrhem věcně zabývat, pročež došlo ve shodě se zákonným příkazem k jeho odmítnutí [§ 43 odst. 1 písm. e) zákona č. 182/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů].

Poučení: Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.

V Brně dne 11. října 2010

Pavel Holländer

soudce zpravodaj

Zdroj dat je volně dostupný na http://nalus.usoud.cz
Elektronické verze rozhodnutí ÚS nemají autentickou povahu.
Přesunout nahoru