Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

IV. ÚS 2732/20 #1Usnesení ÚS ze dne 24.11.2020

Typ řízeníO ústavních stížnostech
Význam4
NavrhovatelSTĚŽOVATEL - FO
Dotčený orgánSOUD - MS Praha
Soudce zpravodajŠámal Pavel
Typ výrokuprocesní - ustanovení opatrovníka
Předmět řízení
Věcný rejstřík
EcliECLI:CZ:US:2020:4.US.2732.20.1
Datum podání22.09.2020
Napadený akt

rozhodnutí soudu


přidejte vlastní popisek

IV.ÚS 2732/20 ze dne 24. 11. 2020

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

Ústavní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy Jana Filipa a soudců Josefa Fialy a Pavla Šámala (soudce zpravodaje) o ústavní stížnosti stěžovatele P. B., zastoupeného JUDr. Martou Pauerovou, advokátkou, sídlem Václavské náměstí 831/21, Praha 1 - Nové Město, proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 3. srpna 2020 č. j. 25 Co 219/2020-219, ve znění opravného usnesení ze dne 7. září 2020 č. j. 25 Co 219/2020-227, za účasti Městského soudu v Praze, jako účastníka řízení, a 1) nezletilé E. B., 2) nezletilé M. B. a 3) A. B,, jako vedlejších účastnic řízení, takto:

Nezletilé E. B. a nezletilé M. B., se jmenuje opatrovníkem pro zastupování v řízení o ústavní stížnosti vedené pod sp. zn. IV. ÚS 2732/20 městská část Praha 3.

Odůvodnění:

1. Ústavní stížností podle čl. 87 odst. 1 písm. d) Ústavy České republiky se stěžovatel domáhá zrušení v záhlaví uvedeného rozhodnutí, a to pro porušení čl. 36 odst. 1 Listiny základních práv a svobod.

2. Z ústavní stížnosti a z napadeného rozhodnutí se podává, že usnesením ze dne 24. 6. 2020 č. j. 28 P 44/2012-209 Obvodní soud pro Prahu 3 (dále jen "obvodní soud") rozhodl, že přenáší svoji místní příslušnost na Okresní soud v Mělníku (dále též "okresní soud"), kterému bude věc po právní moci tohoto usnesení postoupena (výrok I.) a dále rozhodl o ustanovení opatrovníka pro účely přenesení místní příslušnosti (výrok II.). Třetí vedlejší účastnice jako matka (dále jen "matka") svůj návrh na přenesení místní příslušnosti odůvodnila tím, že nezletilé se převážně zdržují v obvodu tohoto soudu na adrese matky, kde jsou společně s ní trvale hlášeny. Obvodní soud v odůvodnění svého rozhodnutí uvedl, že základní školu obě nezletilé navštěvují v P., nezletilá druhá vedlejší účastnice však v této škole není spokojená a chtěla by přejít do základní školy v místě bydliště, tedy ve V. S ohledem na uvedené dospěl obvodní soud k závěru o důvodnosti přenesení místní příslušnosti na Okresní soud v Mělníku, neboť je to v zájmu obou nezletilých vedlejších účastnic (dále jen "nezletilé").

3. Proti usnesení obvodního soudu podal stěžovatel jako otec (dále též "otec") odvolání. Městský soud v Praze (dál jen "městský soud") usnesením ze dne 3. 8. 2020 č. j. 25 Co 219/2020-219, ve znění opravného usnesení ze dne 7. 9. 2020 č. j. 25 Co 219/2020-227, usnesení obvodního soudu potvrdil. Opravným usnesením opravil městský soud chybu v záhlaví tohoto usnesení, když u otce opomněl uvést jeho právní zástupkyni a u nezletilých nebyl uveden jejich kolizní opatrovník. Městský soud se ztotožnil s obvodním soudem, že při stávající pravomocné střídavé péči ohledně obou nezletilých je v jejich zájmu, aby o návrhu matky, týkající se poměrů obou nezletilých rozhodoval okresní soud, přenesení místní příslušnosti je tedy v zájmu obou nezletilých. Městský soud dovodil, že s ohledem na skutečnost, že obě nezletilé byly svěřeny do střídavé péče obou rodičů, lze uvažovat o místní příslušnosti jak Okresního soudu v Mělníku, tak i Obvodního soudu pro Prahu 5, kde má bydliště otec a nezletilé u něj střídavě bydlí. Obvodní soud pro Prahu 5 však ve věci nezletilých doposud nerozhodoval, okresní soud již dříve rozhodoval, spis určitou dobu vedl a s poměry nezletilých byl obeznámen.

4. Podle § 63 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve spojení s § 469 odst. 1 zákona č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, jakož i § 892 odst. 3 a § 943 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, nemůže-li dítě (z důvodů kolize zájmů v řízení) zastoupit žádný z rodičů, jmenuje soud dítěti opatrovníka, který bude dítě v řízení nebo při určitém právním úkonu zastupovat. Tímto opatrovníkem jmenuje zpravidla orgán sociálně-právní ochrany dětí.

5. V řízení o ústavní stížnosti mají obě nezletilé postavení vedlejších účastnic a jejich zákonným zástupcem je otec, který je rovněž účastníkem řízení (stěžovatelem), a druhý zákonný zástupce - matka je vedlejší účastnicí tohoto řízení. Protože by mohlo dojít ke střetu jejich zájmů, je nutno ustanovit nezletilým vedlejším účastnicím kolizního opatrovníka. Ústavní soud proto rozhodl usnesením tak, jak je ve výroku uvedeno.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 24. listopadu 2020

Jan Filip v. r.

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://nalus.usoud.cz
Elektronické verze rozhodnutí ÚS nemají autentickou povahu.
Přesunout nahoru