Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

IV. ÚS 2716/17 #1Usnesení ÚS ze dne 06.12.2017

Typ řízeníO ústavních stížnostech
Význam4
NavrhovatelSTĚŽOVATEL - FO
Dotčený orgánSOUD - NSS
Soudce zpravodajMusil Jan
Typ výrokuodmítnuto pro neodstraněné vady
Předmět řízení
Věcný rejstřík
EcliECLI:CZ:US:2017:4.US.2716.17.1
Datum podání28.08.2017
Napadený akt

rozhodnutí soudu


přidejte vlastní popisek

IV.ÚS 2716/17 ze dne 6. 12. 2017

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

Ústavní soud rozhodl dne 6. prosince 2017 mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků soudcem zpravodajem Janem Musilem ve věci společného návrhu stěžovatelů 1. Ing. Františka Brychty a 2. Hany Brychtové, oba bez právního zastoupení, proti rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 28. 6. 2017 č. j. 1 As 63/2017-61, za účasti Nejvyššího správního soudu, jako účastníka řízení, takto:

Ústavní stížnost se odmítá.

Odůvodnění:

I.

Stěžovatelé (dále jen "žalobci", případně "stěžovatelé") společně sepsaným návrhem ze dne 28. 8. 2017 a doručeným Ústavnímu soudu téhož dne, navrhli, aby Ústavní soud nálezem zrušil v záhlaví uvedené rozhodnutí vydané ve věci návrhu na opravu údaje evidovaného v katastru nemovitostí.

II.

Ze společného návrhu a napadeného rozhodnutí vyplývají následující skutečnosti.

Žalobci podali Katastrálnímu úřadu pro Vysočinu, Katastrální pracoviště Moravské Budějovice (dále jen "katastrální úřad") návrh na opravu v katastru nemovitostí evidovaného údaje o výměře pozemku st. p. X, v obci a kat. ú. Moravské Budějovice, a domáhali se opravy katastrem evidované výměry svého pozemku, která původně činila 373 m2 (podle kupní smlouvy z roku 1978), a nyní - po obnově katastrálního operátu v katastrálním území Moravské Budějovice v roce 2004 - činí 371 m2. K přeměření parcely žalobců došlo přesnější metodou (pomocí výpočtu ze souřadnic a jejich lomových bodů) oproti původnímu postupu měření, a výsledkem výpočtu bylo zmenšení evidované výměry parcely o 2 m2; reálné hranice pozemku v terénu však zůstaly zachovány.

Dne 11. 3. 2014 rozhodnutím č. j. OR-216/2013-741 katastrální úřad návrhu žalobců na provedení opravy chyby v evidované výměře parcely nevyhověl.

Dne 16. 6. 2014 rozhodnutím sp. zn. ZKI-O-66/316/2014 Zeměměřičský a katastrální inspektorát v Brně (dále jen "žalovaný") odvolání žalobců zamítl a rozhodnutí katastrálního úřadu ze dne 11. 3. 2014 č. j. OR-216/2013-741 potvrdil.

Dne 14. 12. 2016 rozsudkem č. j. 31 A 51/2014-126 Krajský soud v Brně (dále jen "správní soud") žalobu proti rozhodnutí žalovaného ze dne 16. 6. 2014 sp. zn. ZKI-O-66/316/2014 zamítl jako nedůvodnou.

Dne 28. 6. 2017 rozsudkem č. j. 1 As 63/2017-61 Nejvyšší správní soud (dále jen "kasační soud") kasační stížnost žalobců proti rozsudku správního soudu ze dne 14. 12. 2016 č. j. 31 A 51/2014-126 zamítl (výrok I) s odůvodněním, že správní orgány postupovaly v souladu se zákonem, pokud odmítly provést opravu chyby v evidované výměře parcely, a z toho důvodu neshledává pochybení ani v postupu správního soudu. Skutečná výměra pozemku nebyla nijak dotčena změnou údajů o výměře v katastru nemovitostí, proto ani žalobci nemohli dojít žádné újmy na svých ústavně zaručených vlastnických právech.

III.

Vzhledem k tomu, že podání stěžovatelů neobsahovalo zákonem č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu") stanovené náležitosti, byli oba stěžovatelé dopisy ze dne 13. 9. 2017 sp. zn. IV. ÚS 2716/17 (doručení vykázáno dne 25. 9. 2017) vyzváni k odstranění vad spočívajících zejména v nedostatku právního zastoupení stěžovatelů advokátem v řízení před Ústavním soudem; k odstranění vad podání jim byla stanovena lhůta 30 dnů od doručení výzvy, jež byla na jejich žádost dále prodloužena do 20. 11. 2017 s upozorněním, že po jejím marném uplynutí bude návrh odmítnut.

Stěžovatelé dopisem ze dne 20. 11. 2017 Ústavnímu soudu sdělili, že jim byl pro bezplatnou právní službu Českou advokátní komorou určen Mgr. Martin Hasík, advokát, se sídlem v Třebíči, Bráfova 161/20, který jim následně písemně odmítl poskytnout právní službu s odůvodněním, že se ztotožňuje se závěry orgánů v jejich věcí rozhodujících. Dále stěžovatelé zdůraznili, že na placenou právní službu nemají finanční prostředky.

Ústavní soud konstatuje, že přes výzvu a poučení mu stěžovatelé do dnešního dne nezaslali řádný návrh a plné moci pro advokáta k zastupování v řízení před Ústavním soudem, přičemž lhůta stanovená stěžovatelům k odstranění vad podání marně uplynula. Proto mu nezbylo, než společný návrh podle ustanovení § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu odmítnout, a to mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků řízení.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 6. prosince 2017

Jan Musil v. r.

soudce zpravodaj

Zdroj dat je volně dostupný na http://nalus.usoud.cz
Elektronické verze rozhodnutí ÚS nemají autentickou povahu.
Přesunout nahoru