Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

IV. ÚS 2703/08 #1Usnesení ÚS ze dne 24.11.2008

Typ řízeníO ústavních stížnostech
Význam4
NavrhovatelSTĚŽOVATEL - PO
Dotčený orgánSOUD - VS Praha
Soudce zpravodajHolländer Pavel
Typ výrokuodmítnuto pro zjevnou neopodstatněnost
Předmět řízení
právo na soudní a jinou právní ochranu /spravedlivý proces /ústavnost a spravedlivost rozhodování obecně
Věcný rejstříkškoda/náhrada
řízení/zastavení
Náklady řízení
EcliECLI:CZ:US:2008:4.US.2703.08.1
Datum podání03.11.2008
Napadený akt

rozhodnutí soudu

Dotčené ústavní zákony a mezinár. sml.

2/1993 Sb., čl. 36 odst.1

Ostatní dotčené předpisy

99/1963 Sb., § 146 odst.2


přidejte vlastní popisek

IV.ÚS 2703/08 ze dne 24. 11. 2008

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

Ústavní soud rozhodl dne 24. listopadu 2008 mimo ústní jednání a bez přítomnosti účastníků v senátě složeném z předsedy Miloslava Výborného, soudců Vlasty Formánkové a Pavla Holländera, ve věci navrhovatelů 1) INEKON GROUP, a. s. se sídlem v Praze 7, U Průhonu 773/12, IČ 639 98 076, a 2) INEKON SYSTEMS s. r. o. se sídlem v Praze 7, U Průhonu 773/12, IČ 272 52 167, zastoupených Mgr. Vlastislavem Kusákem, advokátem se sídlem v Praze 1, Národní 32, o ústavní stížnosti proti usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 25. 8. 2008 č. j. 3 Cmo 195/2008-109, takto:

Návrh se odmítá.

Odůvodnění:

Navrhovatelé se domáhali zrušení výše citovaného usnesení Vrchního soudu v Praze, kterým byl změněn výrok soudu I. stupně, týkající se nákladů řízení. Uvedli, že poté, co nebyla připuštěna změna jejich žaloby tak, aby jim byla přiznána náhrada škody, vzali zpět návrh, v němž se domáhali ochrany proti nekalé soutěži ze strany společnosti LUKEŠ, s. r. o., když v tomto směru ochrany docílili dne 25. 9. 2006 u Rozhodčího soudu. Tímto rozhodnutím došlo k "odpadnutí" předmětu sporu a změna žaloby připuštěna nebyla. Po jejím zpětvzetí, považují usnesení soudu II. stupně, jímž byl výrok o povinnosti žalovaného uhradit jim náklady řízení ve výši 9.478,35 Kč změněn tak, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, za rozhodnutí zasahující do jejich ústavně zaručených práv a svobod, zakotvených v čl. 36 odst. 1, čl. 38 odst. 2 Listiny základních práv a svobod, čl. 6 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod, jakož i v čl. 98 Ústavy ČR. Vyslovili přesvědčení, že vrchním soudem použitá interpretace § 146 odst. 2 občanského soudního řádu je výkladem formalistickým a stížností napadeným rozhodnutím tedy došlo k zásahu do jejich práva na spravedlivý proces, což ve svých důsledcích může vést k omezování práva na soudní ochranu.

Ústavní stížnost je oprávněna podat fyzická nebo právnická osoba, jestliže tvrdí, že pravomocným rozhodnutím v řízení, jehož byla účastníkem, opatřením nebo jiným zásahem orgánu veřejné moci bylo porušeno její základní právo nebo svoboda, zaručené ústavním pořádkem. Senát mimo ústní jednání a bez přítomnosti účastníků usnesením návrh odmítne, shledá-li jej zjevně neopodstatněným [§ 72 odst. 1 písm. a), § 43 odst. 2 písm. a) zákona č. 182/19093 Sb., ve znění pozdějších předpisů].

Z obsahu stížností napadeného rozhodnutí zásah do práv, kterých se stěžovatel v návrhu dovolává, zjištěn nebyl. Vrchní soud v Praze usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 26. 2. 2008 č. j. 46 Cm 134/2006-94, jímž bylo pro zpětvzetí žaloby řízení zastaveno, dle § 212 a § 212a odst. 6 občanského soudního řádu a k odvolání žalovaného přezkoumal ve výroku o jeho povinnosti zaplatit žalobcům (nyní stěžovatelům) na nákladech řízení 9.478,35 Kč a tento výrok opodstatněně změnil tak, že žádný z účastníků na náhradu nákladů řízení nemá právo. V odůvodnění usnesení soud vyložil, pro jaká soudem učiněná a zhodnocená zjištění nebyl shledán důvod pro přiznání nároku na úhradu nákladů řízení jak žalobcům tak žalovanému (dle § 146 odst. 2 občanského soudního řádu) a proto na odůvodnění rozhodnutí lze v dalším odkázat.

Pro výše uvedené bylo rozhodnuto tak, jak ve výroku obsaženo [§ 43 odst. 2 písm. a) zákona č. 182/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů].

Poučení: Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.

V Brně dne 24. listopadu 2008

Miloslav Výborný

předseda senátu Ústavního soudu

Zdroj dat je volně dostupný na http://nalus.usoud.cz
Elektronické verze rozhodnutí ÚS nemají autentickou povahu.
Přesunout nahoru