Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

IV. ÚS 264/98Nález ÚS ze dne 11.08.1998Existence důvodů koluzní vazby v případě doznání pachatele

Typ řízeníO ústavních stížnostech
Význam3
NavrhovatelSTĚŽOVATEL - FO
Soudce zpravodajČermák Vladimír
Typ výrokuvyhověno
Předmět řízení
základní práva a svobody/svoboda osobní/vazba
Věcný rejstříkvazba/důvody
Paralelní citace (Sbírka nálezů a usnesení)N 85/11 SbNU 261
EcliECLI:CZ:US:1998:4.US.264.98
Datum vyhlášení14.09.1998
Datum podání08.06.1998
Napadený akt

rozhodnutí soudu

rozhodnutí soudu

Dotčené ústavní zákony a mezinár. sml.

2/1993 Sb., čl. 8 odst.5

209/1992 Sb./Sb.m.s., čl. 5 odst.1

Ostatní dotčené předpisy

141/1961 Sb., § 67 písm.b


přidejte vlastní popisek

IV.ÚS 264/98 ze dne 11. 8. 1998

N 85/11 SbNU 261

Existence důvodů koluzní vazby v případě doznání pachatele

ČESKÁ REPUBLIKA

NÁLEZ

Ústavního soudu

Jménem republiky

Ústavní soud

rozhodl dne 11. srpna 1998 v senátě ve věci

ústavní stížnosti P. T., zastoupeného advokátem AK, proti

usnesení Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 6. 4. 1998, čj.

11 To 217/98-15, za účasti Krajského soudu v Hradci Králové, jako

účastníka řízení, a vedlejšího účastníka Okresního státního

zastupitelství v Trutnově, za souhlasu účastníků bez ústního

jednání, takto:

Usnesení Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 6. 4.

1998, čj. 11 To 217/98-15, se zrušuje.

Odůvodnění:

Ve včas podané ústavní stížnosti proti shora uvedenému

usnesení Krajského soudu v Hradci Králové stěžovatel uvádí, že

tímto rozhodnutím byla porušena jeho ústavně zaručená práva

zakotvená zejména v článku 8 odst. 2 a odst. 5 Listiny základních

práv a svobod (dále jen "Listina), jakož i článku 5 odst. 1

Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod (dále jen

"Úmluva"). Ačkoli totiž podle ustanovení § 67 písm. b) trestního

řádu je jedním z důvodů vazby existence konkrétních skutečností,

odůvodňujících obavu, že obviněný bude působit na svědky nebo

spoluobviněné nebo jinak mařit objasňování skutečností, závažných

pro trestní stíhání, neexistuje v projednávané věci jediný důkaz,

jenž by takovou obavu odůvodňoval. Z uvedených důvodů domáhá se

proto zrušení napadeného usnesení. Krajský soud v Hradci Králové

ve svém vyjádření ze dne 8. 7. 1998 v podstatě uvedl, že na

přechodnou dobu (v počátcích vyšetřování) existovala situace, kdy

zájem na objasnění trestného činu převýšil nad zájmem na osobní

svobodě stěžovatele, aniž by tento zcela konkrétní činností mařil

průběh vyšetřování. Těmito úvahami se krajský soud řídil při svém

rozhodování a vtělil je do, i když stručného, závěrečného

odstavce napadeného usnesení.

Vedlejší účastník Okresní státní zastupitelství v Trutnově

se v určené lhůtě k ústavní stížnosti nevyjádřil.

Z obsahu spisu 1 Nt 141/98 Okresního soudu v Trutnově

Ústavní soud zjistil, že Okresní státní zastupitelství Trutnov

podalo dne 19. 3. 1998 návrh na vzetí stěžovatele do vazby

z důvodů uvedených v ustanovení § 67 písm. a), b) trestního řádu

s odůvodněním, že stěžovateli bylo uvedeného dne sděleno obvinění

pro trestný čin padělání a pozměňování peněz podle ustanovení §

140 odst. 1, 3 písm. b) trestního zákona. Okresní soud v Trutnově

usnesením ze dne 20. 3. 1998, čj. 1 Nt 141/98-7, uvedenému návrhu

vyhověl a stěžovatele vzal do vazby z důvodů uvedených v § 67

písm. a), b) trestního řádu. V odůvodnění svého rozhodnutí uvedl

okresní soud, že v daném případě jsou dány důvody vazby podle již

citovaných ustanovení, neboť vzhledem k vysoké trestní sazbě

existuje důvodná obava, že by stěžovatel mohl uprchnout nebo se

skrývat, a dále, že v této věci bude třeba vyslechnout řadu

dalších osob, které se podílely na výrobě bankovek nebo jejich

uvádění do oběhu, což vyvolává rovněž důvodnou obavu ze zmaření

objasňování skutečností závažných pro trestní stíhání

stěžovatele. K odvolání stěžovatele rozhodl Krajský soud v Hradci

Králové napadeným usnesením tak, že usnesení soudu prvého stupně

podle § 149 odst. 1 písm. a) trestního řádu zrušil a nově rozhodl

tak, že stěžovatel se béře do vazby z důvodů uvedených

v ustanovení § 67 písm. b) trestního řádu. Jak konstatoval ve

svém rozhodnutí krajský soud, není v daném případě dán vazební

důvod podle ustanovení § 67 písm. a) trestního řádu, existuje

však vazební důvod podle ustanovení § 67 písm. b) trestního řádu,

neboť nebyly doposud vyslechnuty všechny osoby, které se podílely

na výrobě bankovek nebo byly jejich držiteli.

Vazební důvod podle ustanovení § 67 písm. b) trestního řádu,

tedy důvod pro tzv. koluzní vazbu, je obecně dán, jsou-li

v posuzovaném případě zjištěny konkrétní skutečnosti,

odůvodňující obavu, že obviněný bude mařit zjišťování skutkových

okolností, důležitých pro objasnění věci, a to postupem upraveným

trestním řádem, tedy zpravidla dokazováním. Jak konstatoval

Ústavní soud v několika svých nálezech (např. II. ÚS 138/93, I.

ÚS 62/96), o takovou konkrétní skutečnost jde nejen tehdy,

jestliže obviněný sám svým jednáním zavdá příčinu k obavě

z koluzního jednání, ale existuje-li určitá objektivní

konstelace, zahrnující nejen osobu pachatele, ale všechny znaky

skutkové podstaty trestného činu, včetně stadia vyšetřování.

Uvažuje věc ze všech uvedených hledisek, tedy i z pohledu

stávající judikatury Ústavního soudu, dospěl Ústavní soud

k závěru, že ústavní stížnost je důvodná. Jestliže totiž

stěžovatel doznal, jak je konstatováno již v uvedeném návrhu

Okresního státního zastupitelství v Trutnově na vzetí do vazby,

že upravil na počítači vzhled bankovek, nechal vyrobit litografii

a uvedené bankovky vytisknout a na svou obhajobu uvedl pouze to,

že účelem jeho jednání bylo vytvořit recesní dárek, nikoli

falzifikát platidla, lze stěží mít za to, že důvody koluzní vazby

ve smyslu již citovaného ustanovení trestního řádu jsou vskutku

dány, a to pro nedostatek nejen již konstatovaných konkrétních

skutečností, ale také tzv. objektivní konstalace. Ani doznání

pachatele jistě zpravidla není způsobilé pouze samo o sobě

eliminovat důvody pro tzv. koluzní vazbu, nicméně soudy,

rozhodující o uvalení vazby podle ustanovení § 67 písm. b)

trestního řádu, musí přezkoumatelným způsobem odůvodnit, z jakých

důvodů převyšuje zájem na objasňování trestného činu zájem na

svobodě jednotlivce. Tak se však v projednávané věci nestalo,

neboť odůvodnění napadeného usnesení uvedené pouhou částí věty

"., když dosud nebyly vyslechnuty všechny osoby, které se

podílely na výrobě bankovek nebo byly jejich držiteli .", je

podle názoru Ústavního soudu naprosto vágní. Lze si totiž

představit nespočet případů, kdy dosud nebyly vyslechnuty všechny

osoby participující na trestném činu, to však samo o sobě ještě

není bez dalšího důvodem pro uvalení koluzní vazby. V tomto směru

je tedy napadené rozhodnutí i zcela nepřezkoumatelné.

Ústavní soud má proto za to, že napadeným usnesením

Krajského soudu v Hradci Králové byla porušena stěžovatelova

ústavně zaručená práva zakotvená v článku 8 odst. 5 Listiny,

článku 5 odst. 1 Úmluvy, a proto podle ustanovení § 82 odst. 2

písm. a) zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ústavní

stížnosti vyhověl a napadené usnesení podle ustanovení § 82 odst.

3 písm. a) citovaného zákona zrušil.

Poučení: Proti rozhodnutí Ústavního soudu se nelze odvolat.

V Brně dne 11. srpna 1998

Zdroj dat je volně dostupný na http://nalus.usoud.cz
Elektronické verze rozhodnutí ÚS nemají autentickou povahu.
Přesunout nahoru