Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

IV. ÚS 2614/11 #1Usnesení ÚS ze dne 13.10.2011

Typ řízeníO ústavních stížnostech
Význam4
NavrhovatelSTĚŽOVATEL - FO
Dotčený orgánSOUD - OS Šumperk
Soudce zpravodajFormánková Vlasta
Typ výrokuodmítnuto pro neodstraněné vady
Předmět řízení
Věcný rejstřík
EcliECLI:CZ:US:2011:4.US.2614.11.1
Datum podání01.09.2011
Napadený akt

jiný zásah orgánu veřejné moci


přidejte vlastní popisek

IV.ÚS 2614/11 ze dne 13. 10. 2011

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

Ústavní soud rozhodl mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků soudkyní zpravodajkou Vlastou Formánkovou ve věci návrhu A. N., právního zastoupení, směřujícího proti postupu Okresního soudu v Šumperku v řízení vedeném pod sp. zn. 9 C 278/2010 takto:

Návrh se odmítá.

Odůvodnění:

Ústavní soud obdržel dne 8. července 2011 návrh, kterým navrhovatelka brojila proti postupu Okresního soudu v Šumperku v řízení vedeném pod sp. zn. 9 C 278/2010.

Uvedený návrh však nesplňoval náležitosti ústavní stížnosti stanovené v ustanovení § 27 a násl. zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu"), neboť navrhovatelka zejména nebyla právně zastoupena advokátem (§ 30 odst. 1 zákona o Ústavním soudu) a ústavní stížnost nebyla předložena v takovém počtu stejnopisů, aby jeden zůstal u soudu a aby každému účastníkovi nebo vedlejšímu účastníkovi, kteří jsou ve stížnosti označeni, mohl být doručen jeden stejnopis (§ 34 odst. 2 zákona o Ústavním soudu).

Vzhledem k uvedené okolnosti byla navrhovatelka přípisem ze dne 6. září 2011 vyzvána, aby vady návrhu odstranila, a to ve lhůtě 30 dnů ode dne doručení této výzvy. Současně byla navrhovatelka poučena o nezbytných náležitostech ústavní stížnosti a o tom, že v případě obtíží s obstaráním právního zástupce má v souladu s ustanovením § 18 odst. 2 zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění pozdějších předpisů, možnost obrátit se na Českou advokátní komoru, jejíž adresa jí byla též poskytnuta. Navrhovatelka byla konečně též poučena, že pokud ve stanovené lhůtě nebudou vady jejího podání odstraněny, Ústavní soud návrh dle ustanovení § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu odmítne.

Z doručenky je zřejmé, že navrhovatelka převzala výzvu Ústavního soudu dne 8. září 2011 a dne 9. září 2010 jí počala běžet lhůta k odstranění vad návrhu, která skončila dne 10. října 2011. Navrhovatelka však ve stanovené lhůtě do dne 10. října 2011 a ani do dne rozhodnutí Ústavního soudu vady návrhu neodstranila, ani na výzvu Ústavního soudu nijak, například žádostí o prodloužení lhůty k odstranění vad návrhu, nereagovala. Takové počínání navrhovatelky nesvědčí o pečlivé snaze o ochranu vlastních práv.

S ohledem na uvedené skutečnosti soudkyni zpravodajce nezbylo, než mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků podle ustanovení § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu z důvodu neodstranění vad návrhu ve lhůtě k tomu určené návrh odmítnout.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné (§ 43 odst. 3 zákona o Ústavním soudu).

V Brně dne 13. října 2011

Vlasta Formánková v.r.

soudkyně zpravodajka

Zdroj dat je volně dostupný na http://nalus.usoud.cz
Elektronické verze rozhodnutí ÚS nemají autentickou povahu.
Přesunout nahoru