Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

IV. ÚS 261/02Usnesení ÚS ze dne 27.05.2002

Typ řízeníO ústavních stížnostech
Význam4
NavrhovatelSTĚŽOVATEL - FO
Soudce zpravodajVarvařovský Pavel
Typ výrokuzastaveno
Předmět řízení
právo na soudní a jinou právní ochranu /spravedlivý proces
Věcný rejstřík
EcliECLI:CZ:US:2002:4.US.261.02
Datum podání29.04.2002
Ostatní dotčené předpisy

2/1993 Sb., čl. 38 odst.2

99/1963 Sb., § 6


přidejte vlastní popisek

IV.ÚS 261/02 ze dne 27. 5. 2002

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

Ústavní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Evy Zarembové a soudců JUDr. Vladimíra Čermáka a JUDr. Pavla Varvařovského, ve věci ústavní stížnosti JUDr. B. G., CSc., zastoupeného JUDr. Vladimírem Janouškem, advokátem advokátní kanceláře se sídlem v Plzni, Pod Vinicemi 2, proti průtahům v řízení před Obvodním soudem pro Prahu 1 ve věci sp. zn. 18 C 382/91, takto:

Řízení se zastavuje.

Odůvodnění:

Návrhem doručeným Ústavnímu soudu dne 29. 4. 2002 se stěžovatel domáhal, aby Ústavní soud nálezem zakázal Obvodnímu soudu pro Prahu 1 pokračovat v bezdůvodných průtazích v řízení ve věci sp. zn. 18 C 382/91, o jeho žalobě proti České advokátní komoře o zápis do seznamu advokátů.

Stěžovatel tvrdil, že vytýkanou nečinností, kdy od podání žaloby uplynulo téměř již 11 let, jsou porušována jeho ústavní práva zakotvená v čl. 6 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod a čl. 36 Listiny základních práv a svobod. Na tuto nečinnost podal 10 ústavních stížností, které Ústavní soud odložil.

Právní zástupce stěžovatele faxovou zprávou ze dne 2. 5. 2002 Ústavnímu soudu sdělil, že stěžovatel zemřel dne 30. dubna 2002.

Podle ust. § 63 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, pokud tento zákon nestanoví jinak, použijí se pro řízení před Ústavním soudem přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu a předpisy vydané k jeho provedení. Ústavní soud je toho názoru, že jak předmět ústavní stížnosti, tak i samotná povaha řízení o ústavní stížnosti, neumožňují v řízení pokračovat s procesními nástupci stěžovatele, a z tohoto důvodu řízení podle § 107 odst. 5 o.s.ř. řízení zastavil.

Poučení: Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.

V Brně dne 27. května 2002

JUDr. Eva Zarembová

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://nalus.usoud.cz
Elektronické verze rozhodnutí ÚS nemají autentickou povahu.
Přesunout nahoru