Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

IV. ÚS 2579/20 #1Usnesení ÚS ze dne 10.11.2020

Typ řízeníO ústavních stížnostech
Význam4
NavrhovatelSTĚŽOVATEL - FO
Dotčený orgánKATASTRÁLNÍ ÚŘAD - KÚ pro Moravskoslezský kraj - Katastrální pracoviště Frýdek-Místek
Soudce zpravodajFilip Jan
Typ výrokuodmítnuto pro neodstraněné vady
Předmět řízení
Věcný rejstřík
EcliECLI:CZ:US:2020:4.US.2579.20.1
Datum podání07.09.2020
Napadený akt

rozhodnutí správní


přidejte vlastní popisek

IV.ÚS 2579/20 ze dne 10. 11. 2020

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

Ústavní soud rozhodl soudcem zpravodajem Janem Filipem o ústavní stížnosti stěžovatele Jana Vicherka, proti "rozhodnutí Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj, Katastrálního pracoviště Frýdek-Místek č. j. V-10792/2019-802-86 ze dne 25. 06. 2020", za účasti Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj, Katastrálního pracoviště Frýdek-Místek, jako účastníka řízení, takto:

Ústavní stížnost se odmítá.

Odůvodnění:

1. Ústavní stížností, doručenou Ústavnímu soudu dne 7. 9. 2020, se stěžovatel domáhá zrušení v záhlaví uvedeného rozhodnutí.

2. Toto podání zjevně nebylo možno považovat za řádný návrh na zahájení řízení před Ústavním soudem, jelikož trpělo řadou formálních a obsahových nedostatků [§ 34 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu)]; zejména z něj nebyla patrná ústavněprávní argumentace předpokládaná pro řízení před Ústavním soudem, stěžovatel nebyl zastoupen advokátem a nebyla předložena kopie rozhodnutí, proti němuž ústavní stížnost směřuje (§ 30, § 31 a § 72 odst. 6 zákona o Ústavním soudu).

3. Jeho podání vykazovalo podle zákona o Ústavním soudu takové vady, pro které by je jako ústavní stížnost nebylo možno projednat, pročež byl stěžovatel dopisem vyzván k jejich odstranění. Z doručenky předmětného dopisu vyplývá, že protože stěžovatel nebyl zastižen, byla písemnost uložena a připravena k vyzvednutí na příslušné poště dne 11. 9. 2020, a adresátovi (stěžovateli) byla zanechána výzva, aby si písemnost vyzvedl. Protože si adresát (stěžovatel) písemnost nevyzvedl v úložní době, byla vložena do domovní schránky adresáta (stěžovatele) dne 29. 9. 2020. Podle § 49 odst. 4 o. s. ř. za použití § 63 zákona o Ústavním soudu, nevyzvedne-li si adresát písemnost ve lhůtě 10 dnů ode dne, kdy byla připravena k vyzvednutí, považuje se písemnost posledním dnem této lhůty za doručenou, i když se adresát o uložení nedozvěděl. Doručující orgán po marném uplynutí této lhůty vhodí písemnost do domovní nebo jiné adresátem užívané schránky, ledaže soud i bez návrhu vyloučí vhození písemnosti do schránky. Není-li takové schránky, písemnost se vrátí odesílajícímu soudu a vyvěsí se o tom sdělení na úřední desce soudu. Z uvedeného vyplývá, že výzva byla stěžovateli doručena dne 21. 9. 2020.

4. K odstranění vad byla stěžovateli stanovena lhůta 30 dnů s poučením o důsledcích, nebudou-li tyto vady v této lhůtě odstraněny [§ 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu], na což byl výslovně upozorněn. Stěžovatel svými přípisy ze dne 21. 10. 2020 a 24. 10. 2020 jednak Ústavnímu soudu sdělil, že podle něj došlo k porušení zákonných povinností při doručování výzvy, a dále požádal "o laskavé strpení ještě několik dnů."

5. Vzhledem k tomu, že uvedené nedostatky nebyly ve stanovené lhůtě (a ani k dnešnímu dni po laskavém strpení několika dnů) odstraněny, nezbylo Ústavnímu soudu, než ústavní stížnost mimo ústní jednání a bez přítomnosti účastníků řízení odmítnout podle § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu.

6. Ústavní soud proto podle § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu ústavní stížnost mimo ústní jednání a bez přítomnosti účastníků řízení odmítl.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 10. listopadu 2020

Jan Filip v. r.

soudce zpravodaj

Zdroj dat je volně dostupný na http://nalus.usoud.cz
Elektronické verze rozhodnutí ÚS nemají autentickou povahu.
Přesunout nahoru