Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

IV. ÚS 2545/19 #1Usnesení ÚS ze dne 03.12.2019

Typ řízeníO ústavních stížnostech
Význam4
NavrhovatelSTĚŽOVATEL - FO
Dotčený orgánSOUD - KS České Budějovice
SOUD - OS České Budějovice
Soudce zpravodajFilip Jan
Typ výrokuodmítnuto pro neoprávněnost navrhovatele
Předmět řízení
Věcný rejstřík
EcliECLI:CZ:US:2019:4.US.2545.19.1
Datum podání04.08.2019
Napadený akt

rozhodnutí soudu


přidejte vlastní popisek

IV.ÚS 2545/19 ze dne 3. 12. 2019

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

Ústavní soud rozhodl soudcem zpravodajem Janem Filipem o ústavní stížnosti stěžovatelů 1. Olgy Zimmelové a 2. Miroslava Zimmela, zastoupených JUDr. Josefem Šírkem, advokátem, sídlem Dr. Bureše 1185/1, České Budějovice, proti rozsudku Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 20. června 2019 č. j. 19 Co 762/2019-252 a rozsudku Okresního soudu v Českých Budějovicích ze dne 6. března 2019 č. j. 30 C 332/2018-200, za účasti Krajského soudu v Českých Budějovicích a Okresního soudu v Českých Budějovicích, jako účastníků řízení, takto:

Ústavní stížnost se odmítá.

Odůvodnění:

1. Stěžovatelé se podanou ústavní stížností domáhají zrušení v záhlaví uvedených rozhodnutí s tvrzením, že soudy porušily jejich ústavně zaručená práva zakotvená v čl. 1 odst. 2, čl. 2 odst. 3 a 4, čl. 4 a čl. 10 Ústavy České republiky (dále jen "Ústava") a odepřely jim právo na soudní ochranu podle čl. 36 odst. 1, čl. 38 odst. 1 a 2 Listiny základních práv a svobod (dále jen "Listina") a čl. 6 odst. 1 a čl. 13 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod (dále jen "Úmluva") tím, že je nepřizvaly za účastníky řízení, ve kterém protiprávně omezily jejich vlastnické právo vyplývající z čl. 11 Listiny, resp. z čl. 1 Dodatkového protokolu k Úmluvě, a to navíc bez náhrady. Stěžovatelé dále žádají o náhradu nákladů právního zastoupení za řízení před Ústavním soudem.

2. Napadená rozhodnutí byla vydána ve sporu Společenství vlastníků domu X, (jako žalobce), proti vlastníkům bytové jednotky Přemyslu Horákovi a Janě Horákové, DiS., (jako žalovaným), o zaplacení částky ve výši 30 478,54 Kč s příslušenstvím z titulu bezdůvodného obohacení za užívání společných částí domu. Okresní soud v Českých Budějovicích (dále jen "okresní soud") žalobu ústavní stížností napadeným rozsudkem zamítl. Krajský soud v Českých Budějovicích shora označeným rozsudkem rozhodnutí okresního soudu potvrdil a uložil žalobci povinnost nahradit žalovaným náklady řízení.

3. Dříve, než se Ústavní soud může věcně zabývat ústavní stížností, je nutno posoudit, zda návrh splňuje procesní předpoklady stanovené zákonem č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu").

4. Podle § 72 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu je ústavní stížnost podle čl. 87 odst. 1 písm. d) Ústavy oprávněna podat fyzická osoba, jestliže tvrdí, že pravomocným rozhodnutím v řízení, jehož byla účastníkem, opatřením nebo jiným zásahem orgánu veřejné moci, bylo porušeno její základní právo nebo svoboda zaručené ústavním pořádkem. Podle § 43 odst. 1 písm. c) zákona o Ústavním soudu soudce zpravodaj návrh odmítne, je-li podán někým zjevně neoprávněným.

5. Stěžovatelé, ač jsou členem žalující právnické osoby, nebyli účastníky řízení, v němž obecné soudy rozhodovaly o žalobě na vydání bezdůvodného obohacení; účastníky řízení byly jen v něm uvedené osoby. Rozhodnutí obecných soudů nelze považovat ani za jiný zásah orgánu veřejné moci, neboť stěžovatelé mají k dispozici adekvátní procesní prostředky využitelné k ochraně svého vlastnického práva, nemohou však napadat výsledek řízení, jehož nebyli účastníky. Stěžovatelé nadto ani neuvádí žádné konkrétní procesní úkony, jimiž by usilovali o vstup do předmětného řízení; nelze proto v tomto směru obecným soudům vytýkat jakékoli pochybení. Občanské soudní řízení je ovládáno zásadou dispoziční, ze které mimo jiné plyne, že řízením disponují sami účastníci řízení, příp. osoby, jež mají za to, že by se účastníky řízení měly stát (§ 92, 93 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů). Není na soudu, aby v tomto směru sám zjišťoval (vyšetřoval), zda by okruh účastníků řízení neměl být rozšířen a aktivně nějaké třetí osoby vyhledával.

6. Z výše uvedených důvodů Ústavní soud mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků návrh stěžovatelů podle § 43 odst. 1 písm. c) zákona o Ústavním soudu odmítl (shodně např. usnesení ze dne 9. 8. 2019 sp. zn. III. ÚS 2532/19, ze dne 1. 10. 2019 sp. zn. II. ÚS 2536/19, ze dne 27. 11. 2019 sp. zn. I. ÚS 2540/19). Vzhledem k tomu, že ústavní stížnost byla odmítnuta, nebylo možné vyhovět návrhu stěžovatelů, aby náklady jejich zastoupení před Ústavním soudem zaplatil stát.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 3. prosince 2019

Jan Filip v. r.

soudce zpravodaj

Zdroj dat je volně dostupný na http://nalus.usoud.cz
Elektronické verze rozhodnutí ÚS nemají autentickou povahu.
Přesunout nahoru