Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

IV. ÚS 2515/10 #1Usnesení ÚS ze dne 25.11.2010

Typ řízeníO ústavních stížnostech
Význam4
NavrhovatelSTĚŽOVATEL - PO
Dotčený orgánSOUD - OS České Budějovice
SOUD - KS České Budějovice
Soudce zpravodajVýborný Miloslav
Typ výrokuodmítnuto pro zjevnou neopodstatněnost
Předmět řízení
právo na soudní a jinou právní ochranu /spravedlivý proces /ústavnost a spravedlivost rozhodování obecně
Věcný rejstříkškoda/náhrada
Dražba
soud/stížnost na postup soudu
výkon rozhodnutí/prodejem nemovitostí
EcliECLI:CZ:US:2010:4.US.2515.10.1
Datum podání29.08.2010
Napadený akt

rozhodnutí soudu

Dotčené ústavní zákony a mezinár. sml.

2/1993 Sb., čl. 36 odst.1

Ostatní dotčené předpisy

99/1963 Sb., § 336c odst.1 písm.a


přidejte vlastní popisek

IV.ÚS 2515/10 ze dne 25. 11. 2010

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

Ústavní soud rozhodl dne 25. listopadu 2010 v senátě složeném z předsedy Miloslava Výborného a soudkyň Vlasty Formánkové a Michaely Židlické ve věci ústavní stížnosti obchodní společnosti Douglas capital, a. s., se sídlem Opletalova 1418/23, 110 00 Praha 1, zastoupené Mgr. Augustinem Kohoutkem, advokátem, AK se sídlem Újezd 450/40, 118 01 Praha 1, proti rozsudku Okresního soudu v Českých Budějovicích ze dne 2. 7. 2007, č. j. 15 C 248/2004-169 a rozsudku Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 16. 10. 2007, č. j. 19 Co 2229/2007-197 takto:

Ústavní stížnost se odmítá.

Odůvodnění:

I.

Stěžovatelka se domáhala zrušení v záhlaví uvedených rozhodnutí s tím, že jimi byla porušena její ústavně zaručená práva, jež jsou zakotvena v ustanoveních čl. 36 odst. 1 a 3 Listiny základních práv a svobod.

Dle názoru stěžovatelky, jež se v řízení před obecnými soudy domáhala náhrady škody za nesprávný úřední postup soudu v exekučním řízení, obecné soudy v řízení o náhradě škody interpretovaly relevantní právní úpravu zcela chybně.

Nesprávného úředního postupu se dle stěžovatelky dopustil exekuční soud tím, že zaslal usnesení o nařízení výkonu rozhodnutí a dražební vyhlášku pouze těm věřitelům (a to ne všem), kteří byli uvedeni ve spisu, a neprovedl ani minimální šetření (např. nahlédnutím do veřejně přístupných registrů) stran existence aktuálních zástavních věřitelů.

II.

Průběh řízení jakož i obsah napadených rozhodnutí netřeba podrobněji rekapitulovat, neboť jsou všem účastníkům řízení známy.

III.

Formálně bezvadná ústavní stížnost byla podána včas osobou oprávněnou a řádně zastoupenou. K jejímu projednání je Ústavní soud příslušný; jde přitom o návrh sice přípustný, ale z důvodů dále vyložených zjevně neopodstatněný.

Ústavní soud je, jak již mnohokrát konstatoval, soudním orgánem ochrany ústavnosti (srov. čl. 83 Ústavy) a nepředstavuje jakousi další instanci v rámci systému obecného soudnictví. Do rozhodovací činnosti obecných soudů je Ústavní soud oprávněn zasáhnout pouze tehdy, byla-li jejich rozhodnutími či postupy, jež těmto rozhodnutím předcházely, porušena ústavně zaručená základní práva nebo svobody. Nesprávná aplikace jednoduchého práva obecnými soudy zpravidla nemá za následek porušení základních práv a svobod; to může nastat až v případě (srov. např. nález sp. zn. III. ÚS 224/98, Sb. n. u., sv. 15, č. 98), že dojde k porušení některé z těchto norem jednoduchého práva v důsledku svévole anebo v důsledku interpretace, jež je v extrémním rozporu s principy spravedlnosti.

V projednávané věci však obecné soudy ze shora naznačených mantinelů nevybočily; v napadených rozhodnutích ústavně konformně interpretovaly ustanovení § 336c odst. 1 písm. a) o. s. ř. ve znění účinném k 15. 11. 2002, podle něhož "dražební vyhlášku soud doručí oprávněnému, těm, kdo do řízení přistoupili jako další oprávnění, povinnému, manželu povinného, osobám, o nichž je mu známo, že mají k nemovitosti předkupní právo, věcné právo nebo nájemní právo, a osobám, které již přihlásily své vymahatelné pohledávky nebo pohledávky zajištěné zástavním právem za povinným a příslušnými listinami je prokázaly."

Proti jejich závěru, že okruh osob, jimž se doručuje dražební vyhláška, je patrný ze spisu a že soud není povinen ověřovat existenci věcných práv k dotčené nemovitosti z katastru nemovitostí, Ústavní soud nemá žádných ústavněprávních námitek, pročež též může na jejich obsah, jsoucí výrazem nezávislého soudního rozhodování, odkázat.

Napadená rozhodnutí jsou dle názoru Ústavního soudu ústavně konformní a řádně odůvodněná. S ohledem na uvedené Ústavní soud podanou ústavní stížnost mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků odmítl podle ustanovení § 43 odst. 2 písm. a) zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 25. listopadu 2010

Miloslav Výborný

předseda senátu Ústavního soudu

Zdroj dat je volně dostupný na http://nalus.usoud.cz
Elektronické verze rozhodnutí ÚS nemají autentickou povahu.
Přesunout nahoru