Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

IV. ÚS 2504/08 #1Usnesení ÚS ze dne 06.01.2009

Typ řízeníO ústavních stížnostech
Význam4
NavrhovatelSTĚŽOVATEL - FO
Dotčený orgánSOUD - OS České Budějovice
SOUD - KS České Budějovice
Soudce zpravodajŽidlická Michaela
Typ výrokuodmítnuto pro nedodržení lhůty
Předmět řízení
Věcný rejstřík
EcliECLI:CZ:US:2009:4.US.2504.08.1
Datum podání07.10.2008
Napadený akt

rozhodnutí soudu


přidejte vlastní popisek

IV.ÚS 2504/08 ze dne 6. 1. 2009

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

Ústavní soud rozhodl soudcem zpravodajem Michaelou Židlickou ve věci navrhovatelky M. S., právně zastoupených JUDr. Josefem Šírkem, Dr. Bureše 1185/1, České Budějovice, proti rozsudku Okresního soudu v Českých Budějovicích ze dne 31. 7. 2006 č. j. 6 T 243/2005-326 a usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 16. 11. 2007 č. j. 23 To 631/2007-384, takto:

Ústavní stížnost se odmítá.

Odůvodnění:

I.

Ústavnímu soudu byl dne 7. 10. 2008 doručen návrh na zahájení řízení o ústavní stížnosti ve smyslu ustanovení § 72 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o Ústavním soudu“), prostřednictvím něhož se stěžovatelka domáhala zrušení v záhlaví citovaného rozhodnutí obecných soudů.

Z předmětné ústavní stížnosti je zřejmé, že stěžovatelka byla rozsudkem okresního soudu odsouzena dle ustanovení § 174 odst. 1 zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů, k trestu odnětí svobody v délce trvání 6 měsíců s odkladem na 2 roky. Proti tomuto rozhodnutí si podala odvolání, které však bylo napadeným usnesením krajského soudu zamítnuto. V ústavní stížnosti se dále podává, že stěžovatelka podala proti výše citovaným rozhodnutím dovolání k Nejvyššímu soudu, které bylo odmítnuto usnesením jmenovaného soudu ze dne 23. 7. 2008 č. j. 6 Tdo 864/2008, a to podle ustanovení § 265i odst. 1 písm. b) zákona č. 141/1961 Sb., trestní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „tr. ř.“).

II.

Ústavní stížnost představuje procesní prostředek určený k ochraně ústavně zaručených základních práv a svobod [čl. 87 odst. 1 písm. d) Ústavy České republiky]; k tomu, aby však byla způsobilá věcného projednání, je zapotřebí splnit formální i obsahové podmínky, jež jsou zakotveny především v ustanovení § 72 a násl. zákona o Ústavním soudu.

Je třeba mít na zřeteli, že dovolání v trestním řízení (§ 265a a násl. tr. ř.) není vždy posledním procesním prostředkem, který zákon stěžovateli k ochraně jeho práva poskytuje (§ 72 odst. 3, § 75 odst. 1 zákona o Ústavním soudu). Vzhledem kupř. k taxativnímu výčtu dovolacích důvodů (§ 265b odst. 1 tr. ř.) jím není v případě, kdy dovolatel sleduje výlučně námitku jiných než v § 265b odst. 1 tr. ř. uvedených vad; bylo-li totiž přesto dovolání o ně opřené podáno, dovolací soud je podle § 265i odst. 1 písm. b) tr. ř. odmítne, aniž by se jím mohl zabývat věcně. V takovém případě je „posledním procesním prostředkem“ nutně již odvolání, takže od doručení rozhodnutí o něm počíná i běh zákonné 60denní lhůty k podání ústavní stížnosti (§ 72 odst. 3 zákona o Ústavním soudu); dobrodiní ustanovení § 74 odst. 4 tohoto zákona se pak neuplatní, neboť „mimořádný opravný prostředek orgánem, který o něm rozhoduje“, nebyl „odmítnut jako nepřípustný z důvodů závisejících na jeho uvážení“.

Z toho plyne, že bylo-li stěžovatelkou podané dovolání v dané věci vskutku posouzeno Nejvyšším soudem jako podané z jiného důvodu než uvedeného v § 265b tr. řádu, přičemž toto usnesení Nejvyššího soudu nebylo ústavní stížností napadeno a Ústavní soud jej tak nemohl přezkoumávat, pak je následná ústavní stížnost návrhem podaným po lhůtě stanovené pro jeho podání tímto zákonem. Běh této lhůty se totiž odvíjí od doručení rozhodnutí odvolacího soudu, k němuž došlo dne 28. 12. 2007. Ústavní stížnost však byla podána k poštovní přepravě až 6. 10. 2008, tedy opožděně.

K tomu Ústavní soud poukazuje na to, že ústavní stížnost proti meritorním rozhodnutím soudů po odmítnutí dovolání podle § 265i odst. 1 písm. b) tr. ř. byla odmítnuta jako podaná po lhůtě např. v usnesení sp. zn. III. ÚS 314/05, I. ÚS 495/05, I. ÚS 344/05, III. ÚS 454/06, IV. ÚS 1140/07 a v mnoho dalších usneseních Ústavního soudu. Lze odkázat i na některá usnesení Ústavního soudu, která odmítají ústavní stížnost proti meritorním rozhodnutím soudů, jestliže nebylo napadeno ústavní stížností rozhodnutí Nejvyššího soudu o odmítnutí dovolání podle § 265i odst. 1 písm. b) tr. ř., současně pro nepřípustnost dle § 43 odst. 1 písm. e) zákona o Ústavním soudu (srov. např. III. ÚS 454/06 aj.).

Z výše vyložených důvodů proto Ústavní soud, aniž by se zabýval meritem věci a aniž by se vyjadřoval k důvodnosti ústavní stížnosti, návrh odmítl v souladu s ustanovením § 43 odst. 1 písm. b) zákona o Ústavním soudu.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu odvolání není přípustné.

V Brně dne 6. ledna 2009

Michaela Židlická

soudce zpravodaj

Zdroj dat je volně dostupný na http://nalus.usoud.cz
Elektronické verze rozhodnutí ÚS nemají autentickou povahu.
Přesunout nahoru