Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

IV. ÚS 246/02Usnesení ÚS ze dne 27.05.2002

Typ řízeníO ústavních stížnostech
Význam4
NavrhovatelSTĚŽOVATEL - FO
Soudce zpravodajVarvařovský Pavel
Typ výrokuzastaveno
Předmět řízení
zrušení právního předpisu (fyzická nebo právnická osoba)
hospodářská, sociální a kulturní práva/svoboda podnikání a volby povolání a přípravy k němu
prá... více
Věcný rejstříkadvokát
EcliECLI:CZ:US:2002:4.US.246.02
Datum podání23.04.2002
Napadený akt

rozhodnutí jiné

Ostatní dotčené předpisy

2/1993 Sb., čl. 26, čl. 36

85/1996 Sb., § 55a


přidejte vlastní popisek

IV.ÚS 246/02 ze dne 27. 5. 2002

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

Ústavní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Evy Zarembové a soudců JUDr. Vladimíra Čermáka a JUDr. Pavla Varvařovského, ve věci ústavní stížnosti JUDr. B. G., CSc., zastoupeného JUDr. Vladimírem Janouškem, advokátem advokátní kanceláře se sídlem v Plzni, Pod Vinicemi 2, proti rozhodnutí představenstva České advokátní komory ze dne 12. 3. 2002, sp. zn. P 140/01, spojené s návrhem na zrušení části ust. § 55a zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění pozdějších předpisů, takto:

Řízení se zastavuje.

Odůvodnění:

Návrhem doručeným Ústavnímu soudu dne 23. 4. 2002 se stěžovatel domáhal, aby Ústavní soud nálezem zrušil rozhodnutí představenstva České advokátní komory ze dne 12. 3. 2002, sp. zn. P 140/01, kterým představenstvo deklarovalo svoji nepodjatost, a kterým mu byl podle § 9 odst. 2 písm. a) zák.č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění zák.č. 210/199 Sb., pozastaven výkon advokacie do pravomocného skončení trestního řízení vedeného proti němu na podkladě obžaloby Okresního státního zastupitelství Plzeň - město ze dne 8. 12. 1999, sp.zn. 3 Zt 1346/99.

Stěžovatel tvrdil, že napadeným rozhodnutím bylo porušeno jeho ústavně zaručené základní právo zakotvené v čl. 26 a čl. 36 Listiny základních práv a svobod ("Listina"), a článek 6 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod ("Úmluva"). Napadeným rozhodnutím, proti němuž není opravný prostředek, je mu v rozporu s principem presumpce neviny bráněno ve výkonu povolání, ačkoliv nikdy nebyl odsouzen za trestný čin.

Spolu s ústavní stížností stěžovatel podal návrh na zrušení části ust. § 55a, odst. 1 zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění pozdějších předpisů, konkrétně slov "odst. 1", uvedených za slovy "podle § 9" cit. ustanovení, aniž by svůj návrh doplnil podrobnější argumentací.

Právní zástupce stěžovatele faxovou zprávou ze dne 2. 5. 2002 Ústavnímu soudu sdělil, že stěžovatel zemřel dne 30. dubna 2002.

Podle ust. § 63 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů ("zákon"), pokud tento zákon nestanoví jinak, použijí se pro řízení před Ústavním soudem přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu a předpisy vydané k jeho provedení. Ústavní soud je toho názoru, že jak předmět ústavní stížnosti, tak i samotná povaha řízení o ústavní stížnosti, neumožňují v řízení pokračovat s procesními nástupci stěžovatele, a z tohoto důvodu řízení podle § 107 odst. 5 o.s.ř. řízení zastavil.

Poučení: Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.

V Brně dne 27. května 2002

JUDr. Eva Zarembová

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://nalus.usoud.cz
Elektronické verze rozhodnutí ÚS nemají autentickou povahu.
Přesunout nahoru