Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

IV. ÚS 2459/09 #1Usnesení ÚS ze dne 05.01.2010

Typ řízeníO ústavních stížnostech
Význam4
NavrhovatelSTĚŽOVATEL - PO
Dotčený orgánSOUD - MS Praha
Soudce zpravodajHolländer Pavel
Typ výrokuodmítnuto pro zjevnou neopodstatněnost
Předmět řízení
právo na soudní a jinou právní ochranu /spravedlivý proces /ústavnost a spravedlivost rozhodování obecně
Věcný rejstříkžaloba/na určení
nemovitost
spoluvlastnictví/podílové
EcliECLI:CZ:US:2010:4.US.2459.09.1
Datum podání18.09.2009
Napadený akt

rozhodnutí soudu

Dotčené ústavní zákony a mezinár. sml.

2/1993 Sb., čl. 36 odst.1

Ostatní dotčené předpisy

99/1963 Sb., § 80 písm.c, § 212, § 212a


přidejte vlastní popisek

IV.ÚS 2459/09 ze dne 5. 1. 2010

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

Ústavní soud rozhodl mimo ústní jednání a bez přítomnosti účastníků dne 5. ledna 2010 v senátě složeném z předsedy Miloslava Výborného, soudců Pavla Holländera a Michaely Židlické ve věci navrhovatelů a) Bytového družstva Bělehradská 36 se sídlem Praha 2, Bělehradská 36/11, IČ 61463094, b) Bytového družstva Bělehradská 40 se sídlem Praha 2, Bělehradská 40, IČ 61463078, c) Bytového družstva Vinohradská čp. 2030/44, v likvidaci, se sídlem Praha 2, Vinohradská 2030/44, IČ 61462845, d) Bytového družstva Rybalkova 10, v likvidaci, se sídlem Praha 2, Rybalkova 10, IČ 61462861, e) Bytového družstva Vyšehrad 20 se sídlem Praha 2, Vratislavova 24/20, IČ 61462870, f) Bytového družstva Podskalská čp. 2046/14 se sídlem Praha 2, Podskalská 14, IČ 61462896, g) Bytového družstva Sekaninova 68 se sídlem Praha 2, Nusle, Sekaninova 1119/68, IČ 27439887, h) Bytového družstva Rejskova 14 se sídlem Praha 2, Vinohrady, Rejskova 2169/14, IČ 27440192, i) Bytového družstva Neklanova čp. 99/28 se sídlem Praha 2, Neklanova 99/28, IČ 61462926, j) Bytového družstva Moravská čp. 2010/11 se sídlem Praha 2, Moravská 11, IČ 6146242, k) Bytového družstva Vinohrady čp. 2032 se sídlem Praha 2, Sázavská 30, IČ 61462951, l) Bytového družstva Nezamyslova 16 se sídlem Praha 2, Nezamyslova 16/639, IČ 61462969, m) Bytového družstva Lužická 1792 se sídlem Praha 2, Lužická 32/1792, IČ 61462977, n) Bytového družstva Moravská 13/1985 se sídlem Praha 2, Moravská 13, IČ 61462985, o) Bytového družstva Slezská 11, se sídlem Praha 2, Slezská 11, IČ 61463019, p) Bytového družstva Sekaninova 66 se sídlem Praha 2, Sekaninova 66, IČ 61463213, q) Bytového družstva Ladova 5/2043 se sídlem Praha 2, Ladova 5/2043, IČ 61463221, r) Bytového družstva Nezamyslova 14 se sídlem Praha 2, Nezamyslova 14, IČ 61463248, s) Bytového družstva Krov se sídlem Praha 2, Polská 60-62, čp. 2269, IČ 61463256, t) Bytového družstva Folimanka 11 se sídlem Praha 2, Na Folimance 11/2121, IČ 61463299, u) Bytového družstva Slavojova 10 se sídlem Praha 2, Slavojova 501/10, IČ 61463302, v) Domovního bytového družstva Praha 2 se sídlem Praha 2, Jaromírova 39, IČ 61463337, zastoupených JUDr. Ivo Palkoskou, advokátem se sídlem v Kladně, Kleinerova 24, o ústavní stížnosti proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 24. června 2009 č. j. 23 Co 176/2009-498, takto:

Návrh se odmítá.

Odůvodnění:

Navrhovatelé se domáhali zrušení výše citovaného rozsudku s tím, že se rozhodnutím Městského soudu v Praze cítí dotčeni v právech, zakotvených v čl. 6 odst. 1 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod, jakož i v čl. 11 odst. 1 a čl. 36 odst. 1 Listiny základních práv a svobod. Vyslovili přesvědčení, že přednesli řadu námitek a předložili řadu důkazů, kterými dokládali opodstatněnost své žaloby, jejímž prostřednictvím se domáhali určení, že jsou ideálními spoluvlastníky označených nemovitostí. Dále uvedli, že otázku týkající se právních úkonů učiněných za družstvo soudy posuzovaly přísně formalisticky a pokud jde o hodnocení důkazů, nevyvodily z nich správné závěry.

Ústavní stížnost je oprávněna podat fyzická nebo právnická osoba, jestliže tvrdí, že pravomocným rozhodnutím v řízení, jehož byla účastníkem, opatřením nebo jiným zásahem orgánu veřejné moci bylo porušeno její základní právo nebo svoboda, zaručené ústavním pořádkem. Senát mimo ústní jednání a bez přítomnosti účastníků usnesením návrh odmítne, shledá-li jej zjevně neopodstatněným [§ 72 odst. 1 písm. a), § 43 odst. 2 písm. a) zákona č. 182/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů].

Z obsahu stížností napadeného rozsudku, kterým bylo potvrzeno rozhodnutí soudu I. stupně o zamítnutí žaloby na určení, že žalobci, nyní stěžovatelé, jsou ideálními spoluvlastníky označených nemovitostí, a rozsudku Nejvyššího soudu České republiky ze dne 21. 2. 2007 sp. zn. 32 Odo 302/2004, ve znění opravného usnesení ze dne 31. 1. 2008, zásah do práv, jichž se navrhovatelé dovolávají, shledán nebyl. Odvolací soud rozsudek Obvodního soudu pro Prahu 2 ze dne 18. 9. 2008 č. j. 18 C 93/2007-449, ve spojení s usneseními ze dne 19. 12. 2008 č. j. 18 C 93/2007-449 a 24. 2. 2009 č. j. 18 C 93/2007-480, v souladu s § 212 a § 212a občanského soudního řádu přezkoumal včetně řízení, které mu předcházelo, zopakoval důkazy, jež sice soud I. stupně provedl, však skutková zjištění z nich neučinil, a opodstatněně shledal, že odvolání není důvodné. Ve vyčerpávajícím odůvodnění, s poukazem na rozsáhlé dokazování, na rozhodnutí dovolacího soudu ze dne 21. 2. 2007 č. j. 32 Odo 302/2004-388, ve kterém byla vyřešena otázka platnosti kupní smlouvy ze dne 4. 5. 1993, uzavřené s právním předchůdcem žalovaného a týkající se uplatňovaných nemovitostí v předmětném řízení, se vypořádal se všemi námitkami žalobců, nyní stěžovatelů, a proto lze na toto odůvodnění v dalším odkázat.

Pro výše uvedené byl návrh jako zjevně neopodstatněný odmítnut [§ 43 odst. 2 písm. a) zákona č. 182/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů].

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 5. ledna 2010

Miloslav Výborný

předseda senátu Ústavního soudu

Zdroj dat je volně dostupný na http://nalus.usoud.cz
Elektronické verze rozhodnutí ÚS nemají autentickou povahu.
Přesunout nahoru