Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

IV. ÚS 2453/08 #2Usnesení ÚS ze dne 09.12.2008

Typ řízeníO ústavních stížnostech
Význam4
NavrhovatelSTĚŽOVATEL - FO
Dotčený orgánSOUD - NS
SOUD - KS České Budějovice
SOUD - OS Jindřichův Hradec
Soudce zpravodajFormánková Vlasta
Typ výrokuodmítnuto pro nedodržení lhůty
odmítnuto - pro 2b
Předmět řízení
základní práva a svobody/právo vlastnit a pokojně užívat majetek
právo na soudní a jinou právní ochranu /spravedlivý proces /ústavnost a spravedlivost ... více
Věcný rejstříkžaloba/na určení
vlastnické právo/přechod/převod
Vlastnictví
EcliECLI:CZ:US:2008:4.US.2453.08.2
Datum podání30.09.2008
Napadený akt

rozhodnutí soudu

zákon; 143/1947 Sb.; o převodu vlastnictví majetku hlubocké větve Schwarzenbergů na zemi Českou

Dotčené ústavní zákony a mezinár. sml.

2/1993 Sb., čl. 36, čl. 11

Ostatní dotčené předpisy

143/1947 Sb.


přidejte vlastní popisek

IV.ÚS 2453/08 ze dne 9. 12. 2008

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

Ústavní soud rozhodl v senátu složeném z předsedkyně senátu Michaely Židlické, soudkyně Vlasty Formánkové a soudce Miloslava Výborného mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků ve věci ústavní stížnosti stěžovatelky A. P., zastoupené Mgr. Janem Dáňou, advokátem, advokátní kancelář se sídlem Praha 6, Na Ořechovce 580/4, proti usnesení Nejvyššího soudu ze dne 1. července 2008 č. j. 28 Cdo 1767/2008-450, rozsudku Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 12. prosince 2007 č. j. 5 Co 2245/2007-404 a rozsudku Okresního soudu v Jindřichově Hradci ze dne 29. května 2007 č. j. 4 C 16/2007-369, spojené s návrhem na zrušení zákona č. 143/1947 Sb., o převodu vlastnictví majetku hlubocké větve S. na zemi Českou , takto:

Ústavní stížnost a návrh na zrušení zákona č. 143/1947 Sb., o převodu vlastnictví majetku hlubocké větve S. na zemi Českou, se odmítají.

Odůvodnění:

Ústavní stížností, doručenou Ústavnímu soudu dne 30. září 2008, se stěžovatelka podle zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu"), domáhala zrušení v záhlaví uvedených rozhodnutí, neboť má za to, že napadenými rozhodnutími došlo k porušení jejích základních práv zaručených ústavním pořádkem podle čl. 2 odst. 2, čl. 3 odst. 1, čl. 11 a čl. 36 Listiny základních práv a svobod a dle čl. 6 a čl. 13 Evropské úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod. Ústavní stížnost spojila stěžovatelka s návrhem na zrušení zákona ze dne 10. července 1947 č. 143/1947 Sb., o převodu vlastnictví majetku hlubocké větve S. na zemi Českou (dále jen "zákon č. 143/1947 Sb.") podle § 74 zákona o Ústavním soudu.

Z předložené ústavní stížnosti, přiložených příloh a vyžádaného spisu Okresního soudu v Jindřichově Hradci sp. zn. 4 C 16/2007 (dále jen "soudní spis") se podává, že stěžovatelka se žalobou podanou u Okresního soudu v Jindřichově Hradci dne 16. ledna 2007 domáhala po žalovaných 1. Bohemia Regent a. s. a 2. Ing. F. S. určení, že je vlastnicí v žalobě specifikovaných nemovitostí v k. ú. Třeboň. Okresní soud v Jindřichově Hradci rozsudkem ze dne 29. května 2007 č. j. 4 C 16/2007-369 žalobu zamítl. Na základě stěžovatelkou podaného odvolání Krajský soud v Českých Budějovicích rozsudkem ze dne 12. prosince 2007 č. j. 5 Co 2245/2007-404 rozsudek soudu prvního stupně ve věci samé potvrdil v upřesněném a formulačně upraveném znění. Nejvyšší soud pak dovolání stěžovatelky proti rozsudku odvolacího soudu usnesením ze dne 1. července 2008 č. j. 28 Cdo 1767/2008-450 odmítl jako nepřípustné.

Ústavní soud před tím, než přistoupí k meritornímu posouzení ústavní stížnosti zkoumá, zda ústavní stížnost splňuje zákonem požadované náležitosti a zda jsou dány podmínky jejího projednání stanovené zákonem o Ústavním soudu.

Podle ustanovení § 72 odst. 3 zákona o Ústavním soudu ústavní stížnost lze podat ve lhůtě 60 dnů od doručení rozhodnutí o posledním procesním prostředku, který zákon stěžovateli k ochraně jeho práva poskytuje; takovým prostředkem se rozumí řádný opravný prostředek, mimořádný opravný prostředek, vyjma návrhu na obnovu řízení a jiný procesní prostředek k ochraně práva, s jehož uplatněním je spojeno zahájení soudního, správního nebo jiného právního řízení.

Ústavní stížnost byla Ústavnímu soudu doručena celkem třemi způsoby - dne 30. září 2008 elektronickým podáním, které nebylo opatřeno zaručeným elektronickým podpisem doplněným o kvalifikovaný certifikát vydaným akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb, dne 30. září 2008 faxovým podáním doručeným v 16.14 hodin a prostřednictvím poštovního doručovatele dne 1. října 2008, přičemž zásilka byla k poštovní přepravě podána dne 30. září 2008.

Stěžovatelka v podané ústavní stížnosti uvedla, že poslední rozhodnutí ve věci - usnesení Nejvyššího soudu - jí bylo doručeno dne 31. července 2008. Z doručenky založené u č. listu 452 soudního spisu však vyplývá, že obálku s písemností (usnesení Nejvyššího soudu č. listu 450) převzala právní zástupkyně stěžovatelky JUDr. Hana Bachrachová LL.M. dne 30. července 2008.

V daném případě doručení rozhodnutí o posledním procesním prostředku, který zákon stěžovatelce k ochraně jejího práva poskytuje, nastalo dnem 30. července 2008, dnem následujícím počala běžet 60 denní lhůta, která uplynula dnem 29. září 2008. Jestliže byla ústavní stížnost podána až 30. září 2008, je evidentní, že byla podána po uplynutí lhůty určené pro její podání.

Ústavní soud proto ústavní stížnost stěžovatelky odmítl podle ustanovení § 43 odst. 1 písm. b) a § 43 odst. 2 písm. b) zákona o Ústavním soudu jako návrh podaný po lhůtě stanovené pro jeho podání, přičemž návrh stěžovatelky na zrušení zákona č. 143/1947 Sb. sdílí právní osudy odmítnuté ústavní stížnosti.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 9. prosince 2008

Michaela Židlická

předsedkyně IV. senátu Ústavního soudu

Zdroj dat je volně dostupný na http://nalus.usoud.cz
Elektronické verze rozhodnutí ÚS nemají autentickou povahu.
Přesunout nahoru