Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

IV. ÚS 2444/16 #1Usnesení ÚS ze dne 12.10.2016

Typ řízeníO ústavních stížnostech
Význam4
NavrhovatelSTĚŽOVATEL - FO
Dotčený orgánSOUD - OS Praha 4
SOUD - MS Praha
Soudce zpravodajMusil Jan
Typ výrokuodmítnuto pro neodstraněné vady
Předmět řízení
Věcný rejstřík
EcliECLI:CZ:US:2016:4.US.2444.16.1
Datum podání25.07.2016
Napadený akt

rozhodnutí soudu


přidejte vlastní popisek

IV.ÚS 2444/16 ze dne 12. 10. 2016

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

Ústavní soud rozhodl dne 12. října 2016 mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků soudcem zpravodajem Janem Musilem ve věci návrhu: a) Ing. Jitky Hornychové, b) Ing. Petra Hornycha, c) nezl. Zuzany Hornychové, d) nezl. Martina Hornycha a e) nezl. Pavla Hornycha, nezletilí zastoupeni matkou Ing. Jitkou Hornychovou, proti rozsudku Obvodního soudu pro Prahu 4 ze dne 2. 10. 2014 č. j. 14 Nc 522/2011-437 a proti výroku II rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 6. 5. 2016 č. j. 14 Co 515/2014-686, takto:

Návrh se odmítá.

Odůvodnění:

Podáním, doručeným Ústavnímu soudu dne 25. 7. 2016, se na Ústavní soud obrátili v záhlaví usnesení jmenovaní navrhovatelé s tvrzením, že rozsudkem Obvodního soudu pro Prahu 4 ze dne 2. 10. 2014 č. j. 14 Nc 522/2011-437 a výrokem II rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 6. 5. 2016 č. j. 14 Co 515/2014-686 bylo porušeno jejich základní právo na spravedlivý proces, vyplývající dle jejich názoru z článku 6 odst. 1 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod, z článku 36 odst. 1 Listiny základních práv a svobod, z článku 4 Ústavy a z článku 90 Ústavy.

Podání nesplňuje formální náležitosti a předpoklady ústavní stížnosti ve smyslu zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu"), zejména navrhovatelé nebyli zastoupeni advokátem na základě speciální plné moci (§ 30 odst. 1 a 31 odst. 2 zákona o Ústavním soudu) a k podání nebyly připojeny kopie napadených rozhodnutí (§ 72 odst. 6 zákona o Ústavním soudu).

Ústavní soud vyzval navrhovatele ad a) a ad b) návrhu, kteří jsou rovněž zákonnými zástupci navrhovatelů ad c) až ad e) návrhu, aby ve lhůtě 30 dnů od obdržení písemné výzvy, zaslané jim spolu s poučením o náležitostech ústavní stížnosti, vady návrhu odstranili. Současně byli navrhovatelé upozorněni na následky nesplnění podmínek písemné výzvy.

Výzva spolu s poučením byla doručena navrhovatelce ad a) a navrhovateli ad b) na základě fikce doručení dne 24. 8. 2016. Na předmětnou výzvu k odstranění vad návrhu reagovala pouze navrhovatelka ad a) návrhu telefonickou žádostí ze dne 16. 9. 2016 o poskytnutí lhůty tří týdnů k tomu, aby mohla svůj návrh "vzít zpět".

Navrhovatelé ve lhůtě jim k tomu stanovené vady podání neodstranili, ani ji nijak nedoplnili, přičemž je třeba konstatovat, že ani uplynulá lhůta tří týdnů, v níž navrhovatelka ad a) "hodlala vzít svůj návrh zpět", nepřinesla ze strany zmíněné navrhovatelka jakoukoli reakci nebo snahu o vyřešení formálních vad a nedostatků podání doručeného Ústavnímu soudu dne 25. 7. 2016. Navrhovatelka o prodloužení lhůty k odstranění vad návrhu písemně Ústavní soud nepožádala a případné "zpětvzetí návrhu" pouze navrhovatelkou ad a) by na nutnosti odmítnutí návrhu pro neodstranění jeho vad ve stanovené lhůtě ničeho nezměnilo.

Protože podání, doručené Ústavnímu soudu dne 25. 7. 2016, nesplňuje požadované náležitosti zákona o Ústavním soudu a jeho vady nebyly, i přes písemné poučení o jeho vadách a dostatečné lhůtě poskytnuté k nápravě, odstraněny, Ústavnímu soudu nezbylo, než návrh odmítnout podle ustanovení § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu, neboť navrhovatelé neodstranili vady návrhu ve lhůtě jim k tomu určené.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 12. října 2016

Jan Musil v. r.

soudce zpravodaj

Zdroj dat je volně dostupný na http://nalus.usoud.cz
Elektronické verze rozhodnutí ÚS nemají autentickou povahu.
Přesunout nahoru