Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

IV. ÚS 2438/10 #1Usnesení ÚS ze dne 14.09.2010

Typ řízeníO ústavních stížnostech
Význam4
NavrhovatelSTĚŽOVATEL - FO
Dotčený orgánSOUD - NS
Soudce zpravodajHolländer Pavel
Typ výrokuodmítnuto pro zjevnou neopodstatněnost
Předmět řízení
právo na soudní a jinou právní ochranu /spravedlivý proces /ústavnost a spravedlivost rozhodování obecně
Věcný rejstříkdovolání/přípustnost
úvěr
výzva
EcliECLI:CZ:US:2010:4.US.2438.10.1
Datum podání19.08.2010
Napadený akt

rozhodnutí soudu

Dotčené ústavní zákony a mezinár. sml.

2/1993 Sb., čl. 36 odst.1

Ostatní dotčené předpisy

513/1991 Sb., § 497

7/2009 Sb., čl. II

99/1963 Sb., § 237 odst.2 písm.a, § 43 odst.1, § 240, § 241, § 241b odst.3


přidejte vlastní popisek

IV.ÚS 2438/10 ze dne 14. 9. 2010

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

Ústavní soud rozhodl dne 14. září 2010 mimo ústní jednání a bez přítomnosti účastníků v senátě složeném z předsedkyně Michaely Židlické, soudců Vlasty Formánkové a Pavla Holländera ve věci navrhovatelky I. Š., zastoupené Mgr. Radimem Dostálem, advokátem se sídlem ve Vsetíně, Palackého 168, o ústavní stížnosti proti usnesení Nejvyššího soudu České republiky ze dne 26. 5. 2010 č. j. 32 Cdo 1740/2010-522, takto:

Návrh se odmítá.

Odůvodnění:

Navrhovatelka se domáhala zrušení výše označeného usnesení s tím, že dle jejího přesvědčení rozhodnutím Nejvyššího soudu byla porušena práva, jež jsou zakotvena v čl. 36 odst. 1 Listiny základních práv a svobod, jakož i v čl. 6 odst. 1 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod. Uvedla, že zásah do svých práv shledává v extenzivním a ústavně nekonformním způsobu aplikace čl. II bod 12 zákona č. 7/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., ve znění účinném od 1. 7. 2009. Podle ní měl soud postupovat podle § 237 odst. 2 písm. a) občanského soudního řádu, ve znění účinném do 30. 6. 2009. Dále poukázala na to, že za nesprávné považuje označení sporu jako "obchodní věc" i když ona sama není podnikatelka. Konečně za nesprávný označila i postup dovolacího soudu - ten nejednal v souladu s § 43 odst. 1 občanského soudního řádu a její zástupkyni nevyzval k odstranění vad návrhu.

Ústavní stížnost je oprávněna podat fyzická nebo právnická osoba, jestliže tvrdí, že pravomocným rozhodnutím v řízení, jehož byla účastníkem, opatřením nebo jiným zásahem orgánu veřejné moci bylo porušeno její základní právo nebo svoboda, zaručené ústavním pořádkem. Senát mimo ústní jednání a bez přítomnosti účastníků usnesením návrh odmítne, shledá-li jej zjevně neopodstatněným [§ 72 odst. 1 písm. a), § 43 odst. 2 písm. a) zákona č. 182/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů].

Z obsahu stížností napadeného usnesení Nejvyššího soudu zásah do práv, kterých se stěžovatelka v návrhu dovolává, zjištěn nebyl. Jmenovaný soud s poukazem na obsah § 237 odst. 2 písm. a) občanského soudního řádu, na svou judikaturu, na zjištění, že v předmětné věci se žalobce domáhal po žalované (nyní stěžovatelce) zaplacení dluhu ve výši 72.587,- Kč ze smlouvy o úvěru, uzavřené podle § 497 obchodního zákoníku, o odmítnutí dovolání pro jeho nepřípustnost rozhodl dne 26. 5. 2010 opodstatněně, v souladu se zněním citovaného ustanovení občanského soudního řádu, účinného od 1. 7. 2009. Na odůvodnění tohoto rozhodnutí, jež obsahuje i výklad § 240, § 241 a § 241b odst. 3 občanského soudního řádu, vztahujících se ke lhůtě podání a náležitostem dovolání, lze v dalším odkázat.

Pro výše uvedené byl návrh jako zjevně neopodstatněný odmítnut [§ 43 odst. 2 písm. a) zákona. č. 182/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů].

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 14. září 2010

Michaela Židlická

předsedkyně senátu Ústavního soudu

Zdroj dat je volně dostupný na http://nalus.usoud.cz
Elektronické verze rozhodnutí ÚS nemají autentickou povahu.
Přesunout nahoru