Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

IV. ÚS 2388/17 #1Usnesení ÚS ze dne 21.09.2017

Typ řízeníO ústavních stížnostech
Význam4
NavrhovatelSTĚŽOVATEL - FO
Dotčený orgánSOUD - KS Plzeň
SOUD - OS Plzeň
OBEC / OBECNÍ ÚŘAD / MAGISTRÁT - Plzeň
Soudce zpravodajMusil Jan
Typ výrokuodmítnuto pro neodstraněné vady
Předmět řízení
Věcný rejstřík
EcliECLI:CZ:US:2017:4.US.2388.17.1
Datum podání31.07.2017
Napadený akt

rozhodnutí soudu


přidejte vlastní popisek

IV.ÚS 2388/17 ze dne 21. 9. 2017

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

Ústavní soud rozhodl dne 21. září 2017 mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků soudcem zpravodajem Janem Musilem ve věci návrhu Marie Brejchové a Karla Kubáta, obou bez právního zastoupení, proti usnesení Krajského soudu v Plzni ze dne 8. června 2017 č. j. 10 Co 199/2017-125, a proti rozsudku Okresního soudu v Plzni ze dne 6. října 2016 č. j. 25 C 16/2016-82, za účasti 1. Krajského soudu v Plzni a 2. Okresního soudu v Plzni, jako účastníků řízení, a za účasti statutárního města Plzně, se sídlem náměstí Republiky 1, 306 32 Plzeň, IČ: 00075370, jako vedlejšího účastníka řízení, takto:

Návrh se odmítá.

Odůvodnění:

Návrhem doručeným Ústavnímu soudu dne 31. července 2017 se Marie Brejchová a Karel Kubát (dále jen "stěžovatelé") domáhají "zproštění z obvinění Rozsudku o zaplacení částky 135 651 Kč."

Rozsudkem ze dne 6. října 2016 č. j. 25 C 16/2016-82 Okresní soud v Plzni uložil Karlu Kubátovi (dále také jako "žalovaný") zaplatit částku 135 651 Kč s příslušenstvím. Proti tomuto rozhodnutí podal žalovaný odvolání, které Krajský soud v Plzni usnesením ze dne 8. června 2017 č. j. 10 Co 199/2017-125 odmítl, neboť i přes výzvu předsedy senátu postrádalo náležitosti umožňující jeho meritorní projednání.

Návrh stěžovatelů ze dne 31. července 2017 neobsahoval zákonem č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu") stanovené náležitosti. Stěžovatelé rovněž nebyli pro řízení před Ústavním soudem zastoupeni advokátem (§ 30 a § 31 zákona o Ústavním soudu).

Z tohoto důvodu byli stěžovatelé dopisy ze dne 9. srpna 2017 č. j. IV. ÚS 2388/17-10 a IV. ÚS 2388/17-11 (doručení do vlastních rukou stěžovatelů vykázáno dne 11. srpna 2017), vyzváni k odstranění vad svého podání, přičemž byli upozorněni, že pokud tak neučiní ve stanovené lhůtě 30 dnů, bude jejich návrh odmítnut podle § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu. Součástí výzvy bylo i poučení o možnosti požádat Českou advokátní komoru - pobočku v Brně o určení advokáta ve smyslu § 18 odst. 2 zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění pozdějších předpisů.

Ústavní soud je nucen konstatovat, že přes výzvu stěžovatelé do dnešního dne neodstranili vady svého podání, přičemž lhůta stanovená k jejich odstranění marně uplynula. Proto nezbylo, než návrh podle ustanovení § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu odmítnout, a to mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků řízení.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 21. září 2017

Jan Musil v. r.

soudce zpravodaj

Zdroj dat je volně dostupný na http://nalus.usoud.cz
Elektronické verze rozhodnutí ÚS nemají autentickou povahu.
Přesunout nahoru