Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

IV. ÚS 2375/11 #1Usnesení ÚS ze dne 19.09.2011

Typ řízeníO ústavních stížnostech
Význam4
NavrhovatelSTĚŽOVATEL - FO
Dotčený orgánSOUD - OS Znojmo
Soudce zpravodajFormánková Vlasta
Typ výrokuodmítnuto pro neodstraněné vady
Předmět řízení
Věcný rejstřík
EcliECLI:CZ:US:2011:4.US.2375.11.1
Datum podání11.08.2011
Napadený akt

jiný zásah orgánu veřejné moci


přidejte vlastní popisek

IV.ÚS 2375/11 ze dne 19. 9. 2011

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

Ústavní soud rozhodl mimo ústní jednání, bez přítomnosti účastníků řízení, soudkyní zpravodajkou JUDr. Vlastou Formánkovou ve věci návrhu P. M., bez právního zastoupení, směřující proti postupu Okresního soudu ve Znojmě, sp. zn. 2 T 3/2011, takto:

Návrh se odmítá.

Odůvodnění:

Navrhovatel se na Ústavní soud obrátil se svým podáním, označeným jako stížnost proti rozsudku, dovolání a stížnost pro porušení zákona nebo obnovu řízení.

Uvedené podání ovšem nesplňovalo náležitosti ústavní stížnosti dané v ustanovení § 27 a násl. zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu"). Nebylo z něj patrné, čeho se navrhovatel domáhá (§ 34 odst. 1 zákona o Ústavním soudu), nesplňoval podmínku povinného právního zastoupení (§ 30 odst. 1 zákona o Ústavním soudu). Navrhovatel rovněž nepředložil stejnopis rozhodnutí o posledním opravném prostředku (§ 72 odst. 6 zákon o Ústavním soudu), z podání dále nebylo patrno, kdy mu byla doručena napadená rozhodnutí (§ 72 odst. 3 zákona o Ústavním soudu), podání nebylo Ústavnímu soudu doručeno v příslušném počtu stejnopisů (§ 34 odst. 2 zákona o Ústavním soudu).

Proto byl navrhovatel, dopisem ze dne 16. srpna 2011, doručeným mu dne 18. srpna 2011, vyzván, aby vady podání odstranil a k tomu mu byla stanovena lhůta v trvání 20 dnů od doručení výzvy. Současně mu byly poskytnuty informace o náležitostech ústavní stížnosti a možnosti obrátit se na Českou advokátní komoru. Dále byl navrhovatel poučen, že nebudou-li v uvedené lhůtě vady podání odstraněny, bude jeho podání odmítnuto podle ustanovení § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu.

Dne 26. srpna 2011 byla Ústavnímu soudu doručena rukou psaná písemnost, označená jako žádost o obnovu řízení, a to ve třech vyhotoveních. Dne 5. září 2011 byla doručena další stěžovatelem rukou psaná písemnost, v níž Ústavnímu soudu sdělil, že mu byl přidělen právní zástupce, kterého požádal o doručení posledního rozhodnutí ve věci Ústavnímu soudu.

Žádnou z uvedených písemností však nedošlo k odstranění vad, ani se nejednalo o případnou žádost o prodloužení lhůty k odstranění vad. Určená lhůta k odstranění vad tak marně uplynula ve čtvrtek dne 8. září 2011.

Podle ustanovení § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu soudce zpravodaj mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků usnesením návrh odmítne, neodstranil-li navrhovatel vady návrhu ve lhůtě mu k tomu určené.

S ohledem na uvedené okolnosti proto nezbylo než návrh podle citovaného ustanovení odmítnout.

Poučení: Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.

V Brně dne 19. září 2011

JUDr. Vlasta Formánková v.r.

soudkyně zpravodajka

Zdroj dat je volně dostupný na http://nalus.usoud.cz
Elektronické verze rozhodnutí ÚS nemají autentickou povahu.
Přesunout nahoru