Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

IV. ÚS 2360/17 #1Usnesení ÚS ze dne 05.09.2017

Typ řízeníO ústavních stížnostech
Význam4
NavrhovatelSTĚŽOVATEL - FO
Dotčený orgánSOUD - NS
SOUD - KS Ostrava
SOUD - OS Karviná
Soudce zpravodajMusil Jan
Typ výrokuodmítnuto pro neodstraněné vady
Předmět řízení
Věcný rejstřík
EcliECLI:CZ:US:2017:4.US.2360.17.1
Datum podání28.07.2017
Napadený akt

rozhodnutí soudu


přidejte vlastní popisek

IV.ÚS 2360/17 ze dne 5. 9. 2017

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

Ústavní soud rozhodl dne 5. září 2017 mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků soudcem zpravodajem Janem Musilem ve věci ústavní stížnosti stěžovatelky Mgr. Danuše Korczynské, bez právního zastoupení, proti usnesením Nejvyššího soudu ze dne 14. 6. 2017 č. j. 30 Cdo 2427/2017-289 a č. j. 30 Cdo 2428/2017-290, a proti usnesením Krajského soudu v Ostravě ze dne 29. 4. 2016 č. j. 10 Co 191/2016-180 a ze dne 30. 9. 2015 č. j. 11 Co 726/2015-112, za účasti Nejvyššího soudu a Krajského soudu v Ostravě, jako účastníků řízení, a za účasti Okresního soudu v Karviné, pobočka Havířov, jako vedlejšího účastníka řízení, takto:

Návrh se odmítá.

Odůvodnění:

I.

Návrhem ze dne 27. 7. 2017 Mgr. Danuše Korczynská (dále jen "navrhovatelka") navrhla, aby Ústavní soud nálezem zrušil v záhlaví uvedená rozhodnutí obecných soudů, vydaná v exekučním řízení, vedeném u Okresního soudu v Karviné, pobočka Havířov pod sp. zn. 128 EXE 2258/2015. Současně uvedla, že podává České advokátní komoře žádost o určení advokáta, který ústavní stížnost doplní.

Návrh nesplňuje náležitosti vyžadované ustanoveními § 30 a § 31 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu"). Navrhovatelka není zastoupena advokátem, k návrhu nejsou přiložena napadená rozhodnutí.

Třebaže byla již navrhovatelka opakovaně a podrobně Ústavním soudem poučována o formálních požadavcích, kladených na ústavní stížnost zákonem o Ústavním soudu, z poslední doby např. v řízení ve věci sp. zn. III. ÚS 1878/17, je zřejmé, že ani nyní podaný návrh tyto podmínky nesplňuje.

Obecně platí, že je na soudu, aby učinil opatření k odstranění tohoto nedostatku (vady návrhu), přičemž podaný návrh lze odmítnout, jestliže navrhovatel neodstranil vady ve lhůtě k tomu určené.

Lze-li však vycházet ze spolehlivého předpokladu, že již dříve poskytnuté informace byly objektivně způsobilé navrhovatelku dostatečně poučit o zásadě, že se na Ústavní soud (s ústavní stížností) nelze obracet jinak, než řádným podáním a v zastoupení advokátem, jeví se Ústavnímu soudu (jak se již opakovaně vyjádřil např. v řízeních ve věcech vedených pod sp. zn. I. ÚS 2360/08, II. ÚS 3276/07, III. ÚS 695/08, IV. ÚS 9/11), setrvání na požadavku dalšího poučení pro konkrétní řízení neefektivním a formalistickým.

I v této věci se tudíž Ústavní soud uchýlil k užití ustanovení § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu a návrh mimo ústní jednání a bez přítomnosti účastníků řízení odmítl.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 5. září 2017

Jan Musil v. r.

soudce zpravodaj

Zdroj dat je volně dostupný na http://nalus.usoud.cz
Elektronické verze rozhodnutí ÚS nemají autentickou povahu.
Přesunout nahoru