Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

IV. ÚS 2321/11 #1Usnesení ÚS ze dne 20.09.2011

Typ řízeníO ústavních stížnostech
Význam4
NavrhovatelSTĚŽOVATEL - PO
Dotčený orgánSOUD - VS Praha
SOUD - MS Praha
Soudce zpravodajHolländer Pavel
Typ výrokuodmítnuto pro zjevnou neopodstatněnost
Předmět řízení
právo na soudní a jinou právní ochranu /právo na přístup k soudu a jeho ochranu, zákaz odepření spravedlnosti
Věcný rejstříkřízení/zastavení
poplatek/osvobození
poplatek/soudní
EcliECLI:CZ:US:2011:4.US.2321.11.1
Datum podání08.08.2011
Napadený akt

rozhodnutí soudu

Dotčené ústavní zákony a mezinár. sml.

2/1993 Sb., čl. 36 odst.1

Ostatní dotčené předpisy

549/1991 Sb., § 9 odst.1

99/1963 Sb., § 114 odst.2, § 138 odst.1


přidejte vlastní popisek

IV.ÚS 2321/11 ze dne 20. 9. 2011

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

Ústavní soud rozhodl dne 20. září 2011 mimo ústní jednání a bez přítomnosti účastníků v senátě složeném z předsedy Miloslava Výborného, soudců Vlasty Formánkové a Pavla Holländera, ve věci navrhovatele České Privatizační Agentury, IČ 26671247, se sídlem Nádražní 157, Ostrava 2, zastoupeného JUDr. Milošem Bláhou, advokátem se sídlem Praha-východ, Dřísy 239, o ústavní stížnosti proti usnesením Vrchního soudu v Praze ze dne 13. 5. 2011 č. j. 14 Cmo 431/2010-78 a Městského soudu v Praze ze dne 29. 3. 2010 č. j. 79 Cm 182/2007-47, ve znění opravného usnesení ze dne 27. 4. 2010 č. j. 79 Cm 182/2007-53, takto:

Návrh se odmítá.

Odůvodnění:

Navrhovatel se domáhal zrušení výše označených rozhodnutí s tím, že se jimi cítí dotčen v právech, zakotvených v čl. 6 odst. 1 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod. Uvedl, že podal žalobu na náhradu škody ve výši 96.000.000,- Kč a požádal o osvobození od placení soudních poplatků, které mu však poskytnuto nebylo. Poněvadž soud I. stupně pro nezaplacení soudního poplatku řízení zastavil a odvolací soud jeho rozhodnutí potvrdil, bylo mu tak odepřeno právo na spravedlivý proces, když věc nebyla meritorně projednána a rozhodnuta.

Ústavní stížnost je oprávněna podat fyzická nebo právnická osoba, jestliže tvrdí, že pravomocným rozhodnutím v řízení, jehož byla účastníkem, opatřením nebo jiným zásahem orgánu veřejné moci bylo porušeno její základní právo nebo svoboda, zaručené ústavním pořádkem. Senát mimo ústní jednání a bez přítomnosti účastníků usnesením návrh odmítne, shledá-li jej zjevně neopodstatněným [§ 72 odst. 1 písm. a), § 43 odst. 2 písm. a) zákona č. 182/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů].

Z obsahu návrhu a stížností napadeného usnesení Vrchního soudu v Praze zásah do práva, kterého se stěžovatel v návrhu dovolává, shledán nebyl. Z usnesení Ústavního soudu sp. zn. I. ÚS 1023/10 bylo spolehlivě zjištěno, že stěžovateli rozhodnutím Městského soudu v Praze č. j. 79 Cm 182/2007-23 i Vrchního soudu v Praze č. j. 14 Cmo 575/2009-40 nebylo osvobození do placení soudních poplatků v předmětné věci přiznáno, stížnost žalobce (nyní stěžovatele) podaná proti uvedeným rozhodnutím k Ústavnímu soudu byla dne 31. 3. 2011 odmítnuta jako zjevně neopodstatněná. Poněvadž žalobce soudní poplatek po výzvě a ve stanovené lhůtě neuhradil, o zastavení řízení tak bylo rozhodnuto v souladu s § 9 odst. 1 zákona č. 549/1991 Sb.

Pro výše uvedené byl návrh stěžovatele jako zjevně neopodstatněný odmítnut [§ 43 odst. 2 písm. a) zákona č. 182/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů].

Poučení: Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.

V Brně dne 20. září 2011

Miloslav Výborný

předseda senátu Ústavního soudu

Zdroj dat je volně dostupný na http://nalus.usoud.cz
Elektronické verze rozhodnutí ÚS nemají autentickou povahu.
Přesunout nahoru