Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

IV. ÚS 2297/15 #1Usnesení ÚS ze dne 07.10.2015

Typ řízeníO ústavních stížnostech
Význam4
NavrhovatelSTĚŽOVATEL - FO
Dotčený orgánSOUD - KS Praha
Soudce zpravodajFenyk Jaroslav
Typ výrokuodmítnuto pro neodstraněné vady
Předmět řízení
Věcný rejstřík
EcliECLI:CZ:US:2015:4.US.2297.15.1
Datum podání29.07.2015
Napadený akt

rozhodnutí soudu


přidejte vlastní popisek

IV.ÚS 2297/15 ze dne 7. 10. 2015

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

Ústavní soud rozhodl soudcem zpravodajem Jaroslavem Fenykem o ústavní stížnosti stěžovatelky Šárky Kubrichtové, bez právního zastoupení, směřující proti rozsudku Krajského soudu v Praze ze dne 19. 5. 2015, č. j. 23 Co 88/2015-628, takto:

Ústavní stížnost se odmítá.

Odůvodnění:

1. Dne 29. 7. 2015 byla Ústavnímu soudu doručena ústavní stížnost stěžovatelky ze dne 22. 7. 2015 směřující proti rozsudku Krajského soudu v Praze ze dne 19. 5. 2015, č. j. 23 Co 88/2015-628.

2. Dříve než může Ústavní soud přistoupit k projednání a rozhodnutí věci samé, musí prověřit, zda jsou splněny všechny formální podmínky stanovené pro ústavní stížnost zákonem č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu").

3. Podle ustanovení § 30 odst. 1 zákona o Ústavním soudu musí být každá fyzická nebo právnická osoba, která je účastníkem nebo vedlejším účastníkem řízení před Ústavním soudem, zastoupena advokátem.

4. Podle ustanovení § 72 odst. 6 zákona o Ústavním soudu musí být dále k ústavní stížnosti přiložena kopie rozhodnutí o posledním procesním prostředku k ochraně práva.

5. Vzhledem ke skutečnosti, že podání stěžovatelky nesplňovalo výše uvedené náležitosti, vyzval Ústavní soud stěžovatelku k odstranění vad její ústavní stížnosti ze dne 22. 7. 2015, a to ve lhůtě jednoho měsíce od doručení této výzvy. Současně Ústavní soud stěžovatelku poučil o tom, že nebudou-li vytčené vady ve stanovené lhůtě odstraněny, bude Ústavní soud nucen ústavní stížnost dle § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu odmítnout. Výzva k odstranění vad podání byla stěžovatelce doručena dne 31. 8. 2015. Stěžovatelka však do dnešního dne vady svého podání neodstranila, a to přesto, že lhůta k jejich odstranění marně uplynula již dne 30. 9. 2015.

6. Ústavní soud se dne 5. 10. 2015 z opatrnosti obrátil rovněž na Českou advokátní komoru, pobočku v Brně, s dotazem, zda stěžovatelka nepožádala o ustanovení advokáta k zastupování její osoby v řízení před Ústavním soudem ve smyslu § 18 odst. 2 zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění pozdějších předpisů, přičemž bylo zjištěno, že stěžovatelka se na Českou advokátní komoru, pobočku v Brně, v této záležitosti skutečně obrátila, a to prostřednictvím svého emailu dne 7. 9. 2015. Protože však tato zpráva stěžovatelky nebyla opatřena zaručeným elektronickým podpisem, byla stěžovatelka v odpovědi České advokátní komory ze dne 9. 9. 2015 poučena o tom, že předmětné podání je třeba ve lhůtě pěti dnů písemně doplnit; v opačném případě nebude Českou advokátní komorou k tomuto podání přihlíženo. Stěžovatelka však i přes právě uvedené poučení své podání nikterak nedoplnila. Ústavní soud je proto nucen konstatovat, že stěžovatelka možnosti požádat Českou advokátní komoru, pobočku v Brně, o ustanovení advokáta k zastupování v řízení před Ústavním soudem řádně nevyužila, ačkoli byla o této možnosti ve výzvě k odstranění vad jejího návrhu Ústavním soudem poučena.

7. Protože stěžovatelka vady svého podání ve stanovené lhůtě neodstranila, soudce zpravodaj ústavní stížnost mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků podle ustanovení § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu odmítl.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 7. října 2015

Jaroslav Fenyk v. r.

soudce Ústavního soudu

Zdroj dat je volně dostupný na http://nalus.usoud.cz
Elektronické verze rozhodnutí ÚS nemají autentickou povahu.
Přesunout nahoru