Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

IV. ÚS 2260/11 #2Usnesení ÚS ze dne 31.10.2011

Typ řízeníO ústavních stížnostech
Význam4
NavrhovatelSTĚŽOVATEL - FO
Dotčený orgánSOUD - OS Uherské Hradiště
Soudce zpravodajŽidlická Michaela
Typ výrokuodmítnuto pro neodstraněné vady
Předmět řízení
Věcný rejstřík
EcliECLI:CZ:US:2011:4.US.2260.11.2
Datum podání02.08.2011
Napadený akt

rozhodnutí soudu


přidejte vlastní popisek

IV.ÚS 2260/11 ze dne 31. 10. 2011

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

Ústavní soud rozhodl dne 31. října 2011 soudcem zpravodajem Michaelou Židlickou v právní věci stěžovatele A. F., o ústavní stížnosti proti rozsudku Okresního soudu v Uherském Hradišti sp. zn. 6 C 179/2002 ze dne 30. 10. 2002, takto:

Ústavní stížnost se odmítá.

Odůvodnění:

Ústavnímu soudu byl dne 2. 8. 2011 doručen návrh na zahájení řízení o ústavní stížnosti ve smyslu § 72 odst. 1 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu"), jehož prostřednictvím se stěžovatel domáhal zrušení rozhodnutí Okresního soudu v Uherském Hradišti ze dne 30. 10. 2002 (pravděpodobně míněn rozsudek Okresního soudu v Uherském Hradišti sp. zn. 6 C 179/2002 ze dne 30. 10. 2002), přiznání náhrady škody ve výši 126.000,- Kč a uhrazení satisfakce ve výši, jíž stěžovatel později upřesní.

Dříve než se Ústavní soud mohl zabývat věcnou stránkou ústavní stížnosti, byl povinen zkoumat, zda návrh splňoval veškeré formální a obsahové náležitosti vyžadované zákonem o Ústavním soudu, přičemž shledal, že tomu tak nebylo, neboť stěžovatel nerespektoval ustanovení § 30 odst. 1 zákona o Ústavním soudu, jež ukládá fyzickým a právnickým osobám povinnost být v řízení před Ústavním soudem zastoupen advokátem. Na existenci této vady byl stěžovatel upozorněn přípisem ze dne 23. 8. 2011, jímž mu současně byla stanovena lhůta pro její odstranění v délce 30 dnů, počínající dnem doručení výzvy. Stěžovatel na výzvu reagoval přípisem ze dne 1. 9. 2011, v němž uvedl, že vadu podání odstranil, neboť pro zastoupení před Ústavním soudem byl určen advokát Mgr. Ing. J. B. Současně však měl stěžovatel za to, že v jeho věci je takové zastoupení nadbytečné, neboť ústavní stížnost je bez závad a na její formulaci není třeba nic měnit.

Stěžovatel rovněž vznesl námitku podjatosti soudce zpravodaje, nicméně usnesením Ústavního soudu č. j. IV. ÚS 2260/11-10 ze dne 20. 10. 2011 bylo rozhodnuto, že soudkyně Michaela Židlická není vyloučena z projednávání a rozhodování věci.

Výzva k odstranění vady podání byla stěžovateli doručena dne 24. 8. 2011, posledním dnem lhůty tak byl pátek 23. 9. 2011. Stěžovatel v takto stanovené lhůtě ani později nepředložil Ústavnímu soudu plnou moc, prokazující existenci právního zastoupení, ani nezaslal Ústavnímu soudu, jsa výslovně poučen, návrh na zahájení řízení sepsaný advokátem. Za těchto okolností Ústavnímu soudu nezbylo než ústavní stížnost odmítnout dle § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu.

Poučení: Proti rozhodnutí Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 31. října 2011

Michaela Židlická, v. r.

soudce zpravodaj

Zdroj dat je volně dostupný na http://nalus.usoud.cz
Elektronické verze rozhodnutí ÚS nemají autentickou povahu.
Přesunout nahoru