Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

IV. ÚS 2260/11 #1Usnesení ÚS ze dne 20.10.2011

Typ řízeníO ústavních stížnostech
Význam4
NavrhovatelSTĚŽOVATEL - FO
Dotčený orgánSOUD - OS Uherské Hradiště
Soudce zpravodajŽidlická Michaela
Typ výrokuprocesní - vyloučení soudce, asistenta, apod.
Předmět řízení
Věcný rejstřík
EcliECLI:CZ:US:2011:4.US.2260.11.1
Datum podání02.08.2011
Napadený akt

rozhodnutí soudu


přidejte vlastní popisek

IV.ÚS 2260/11 ze dne 20. 10. 2011

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

Ústavní soud rozhodl dne 20. října 2011 v senátě složeném z předsedy Jiřího Muchy (soudce zpravodaj) a soudců Vladimíra Kůrky a Jana Musila mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků ve věci návrhu navrhovatele A. F., ze dne 31. 7. 2011, o vyloučení soudkyně Michaely Židlické z projednání a rozhodování věci, takto:

Soudkyně Michaela Židlická není vyloučena z projednání a rozhodování věci vedené pod sp. zn. IV. ÚS 2260/11.

Odůvodnění:

Návrhem ze dne 31. 7. 2011, označeným jako ústavní stížnost, se navrhovatel domáhal jednak zrušení rozsudku Okresního soudu v Uherském Hradišti ze dne 30. 10. 2002 (dle zjištění Ústavního soudu zřejmě sp. zn. 6 C 179/2002), jednak náhrady škody ve výši 126 000 Kč a také "satisfakce", jejíž výši mínil sdělit později.

Dopisem ze dne 1. 9. 2011 navrhovatel odmítl soudkyni (zpravodajku) Michaelu Židlickou a požádal o její vyloučení z projednání a rozhodování věci. Důvodem měl být patrně obsah výzvy Ústavního soudu k odstranění vady podání ze dne 23. 8. 2011, neboť s ním navrhovatel polemizuje, přičemž tvrdí, že u jmenované soudkyně došlo ke střetu zájmů.

Podle § 36 odst. 1 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu"), je soudce vyloučen z projednání a rozhodování věci, jestliže se zřetelem na jeho poměr k věci, účastníkům, vedlejším účastníkům nebo jejich zástupcům lze mít pochybnost o jeho nepodjatosti. Podle § 36 odst. 2 zákona o Ústavním soudu je soudce též vyloučen, jestliže byl v téže věci činný při výkonu jiné funkce nebo povolání, než je funkce soudce Ústavního soudu.

Soudkyně Michaela Židlická ve svém vyjádření k námitce podjatosti uvedla, že k účastníkům ani k věci nemá žádný vztah a že se podjatá necítí. Poukázala také na to, že navrhovatel vyvozuje její podjatost z toho, že byl ve výzvě ze dne 23. 8. 2011 poučen o lhůtě k podání ústavní stížnosti a současně byl vyzván, aby zvážil formulaci petitu svého návrhu, neboť v něm napadal pouze rozhodnutí soudu z roku 2002, přičemž bylo zjevné, že ústavní stížnost není způsobilá věcného projednání (buď pro opožděnost, nebo nepřípustnost). V návaznosti na to vyjádřila názor, že procesní postup soudce zpravodaje nemůže být důvodem vyloučení, navíc se navrhovateli dostalo zmíněného poučení výlučně z důvodu ochrany jeho práv.

Navrhovatel odmítnutí soudkyně Michaely Židlické zdůvodnil jejím (údajně) vadným procesním postupem, konkrétně tím, že byl vyzván k odstranění vad svého návrhu, příp. že byl v této souvislosti poučen o relevantní procesní úpravě. Z uvedeného je patrno, že navrhovatel svou námitku podjatosti staví pouze na okolnostech spočívajících v činnosti jmenované soudkyně, která je projevem samotného výkonu ústavního soudnictví. Takovéto okolnosti vyloučení soudce z projednání a rozhodování věci zásadně odůvodnit nemohou (viz § 36 odst. 2 zákona o Ústavním soudu a contrario, srov. také § 14 odst. 4 občanského soudního řádu).

S ohledem na to, že podmínky shora citovaných ustanovení zákona o Ústavním soudu naplněny nebyly, III. senát Ústavního soudu rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto usnesení.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 20. října 2011

Jiří Mucha v. r.

předseda senátu Ústavního soudu

Zdroj dat je volně dostupný na http://nalus.usoud.cz
Elektronické verze rozhodnutí ÚS nemají autentickou povahu.
Přesunout nahoru