Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

IV. ÚS 2254/08 #1Usnesení ÚS ze dne 18.12.2008

Typ řízeníO ústavních stížnostech
Význam4
NavrhovatelSTĚŽOVATEL - PO
Dotčený orgánSOUD - VR Praha
SOUD - NS
Soudce zpravodajVýborný Miloslav
Typ výrokuprocesní - vyloučení soudce, asistenta, apod.
Předmět řízení
Věcný rejstřík
EcliECLI:CZ:US:2008:4.US.2254.08.1
Datum podání05.09.2008
Napadený akt

rozhodnutí soudu


přidejte vlastní popisek

IV.ÚS 2254/08 ze dne 18. 12. 2008

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

Ústavní soud rozhodl dne 18. prosince 2008 v senátě složeném z předsedy Jiřího Muchy (soudce zpravodaj) a soudců Vladimíra Kůrky a Jana Musila mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků ve věci ústavní stížnosti stěžovatelky MOIRA CZ, a. s., IČ 26479761, se sídlem Praha 4, Antala Staška 114/20, zastoupené JUDr. Lenkou Skřivánkovou, advokátkou v Plzni, Kamenická 1, proti rozsudku Vrchního soudu v Praze ze dne 21. 2. 2006 č. j. 5 Cmo 443/2005-145 a rozsudku Nejvyššího soudu České republiky ze dne 22. 5. 2008 č. j. 29 Odo 1488/2006-195, o vyloučení soudkyně Vlasty Formánkové z projednání a rozhodování věci, takto:

Soudkyně Vlasta Formánková je vyloučena z projednání a rozhodování o ústavní stížnosti vedené pod sp. zn. IV. ÚS 2254/08.

Odůvodnění:

Ve shora uvedené věci bylo III. senátu Ústavního soudu předloženo prohlášení soudkyně Vlasty Formánkové ze dne 8. 12. 2008 ve smyslu § 37 odst. 2 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o Ústavním soudu“), v němž se uvádí, že dcera soudkyně, Mgr. T. T., je advokátní koncipientkou Advokátní kanceláře S., K., v. o. s. a že stěžovatelku v řízení před Ústavním soudem zastupuje JUDr. L. S., advokátka uvedené advokátní kanceláře.

Podle § 36 odst. 1 zákona o Ústavním soudu je soudce vyloučen z projednání a rozhodování věci, jestliže se zřetelem na jeho poměr k věci, účastníkům, vedlejším účastníkům nebo jejich zástupcům lze mít pochybnost o jeho nepodjatosti. Dle § 36 odst. 2 zákona o Ústavním soudu je soudce též vyloučen, jestliže byl v téže věci činný při výkonu jiné funkce nebo povolání, než je funkce soudce Ústavního soudu.

Jak patrno z výše uvedeného, mezi soudkyní Vlastou Formánkovou a právním zástupcem účastníka řízení existuje vztah zprostředkovaný osobou dcery soudkyně, přičemž nelze říci, že by byl zcela zanedbatelné intenzity (na straně jedné jde o příbuzenský vztah, na straně druhé pak o vztah kolegiální a v určitém smyslu také zaměstnanecko-zaměstnavatelský), přičemž nelze jednoznačně vyloučit, že by za této situace nemohl nastat střet zájmů. Dle přesvědčení III. senátu Ústavního soudu je v posuzované věci tato možnost sice teoretická, to však nic nemění na skutečnosti, že shora uvedené okolnosti mohou být příčinou vzniku pochybností o nepodjatosti jmenované soudkyně. Proto bylo rozhodnuto tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto usnesení.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 18. prosince 2008

Jiří Mucha

předseda senátu Ústavního soudu

Zdroj dat je volně dostupný na http://nalus.usoud.cz
Elektronické verze rozhodnutí ÚS nemají autentickou povahu.
Přesunout nahoru