Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

IV. ÚS 225/14 #1Usnesení ÚS ze dne 15.04.2014

Typ řízeníO ústavních stížnostech
Význam4
NavrhovatelSTĚŽOVATEL - PO
Dotčený orgánSOUD - OS Ostrava
SOUD - KS Ostrava
Soudce zpravodajFormánková Vlasta
Typ výrokuodmítnuto pro neodstraněné vady
Předmět řízení
Věcný rejstřík
EcliECLI:CZ:US:2014:4.US.225.14.1
Datum podání19.01.2014
Napadený akt

rozhodnutí soudu


přidejte vlastní popisek

IV.ÚS 225/14 ze dne 15. 4. 2014

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

Ústavní soud rozhodl soudkyní zpravodajkou Vlastou Formánkovou mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků o návrhu CENTRUM CONSULTANT FINANCE, se sídlem Ostrava - Hulváky, Sokola Tůmy 1099/1, IČ: 22827854, proti rozhodnutí Okresního soudu v Ostravě ze dne 1. července 2013 č. j. 58 C 71/2012-64 a proti rozhodnutí Krajského soudu v Ostravě ze dne 31. října 2013 č. j. 57 Co 829/2013-87, takto:

Návrh se odmítá.

Odůvodnění:

Ústavnímu soudu bylo dne 19. ledna 2014 doručeno podání stěžovatele, které nesplňovalo náležitosti řádného návrhu na zahájení řízení před Ústavním soudem, dané zákonem č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu"), a to zejména podmínku povinného právního zastoupení advokátem (§ 29, § 30 odst. 1 a § 31 odst. 1 a 2 zákona o Ústavním soudu). Z návrhu nebylo rovněž zřejmé, čeho se stěžovatel konkrétně domáhá, ani jaká ústavně zaručená práva měla být porušena.

Ústavní soud proto vyzval stěžovatele výzvou ze dne 27. ledna 2014 k odstranění vad návrhu a stanovil mu lhůtu 30 dnů. Výzva k odstranění vad návrhu včetně poučení o zákonných náležitostech řádné ústavní stížnosti a následcích nesplnění výzvy, byla stěžovateli doručena dne 2. února 2014.

Stěžovatel dne 2. března 2014 doručil Ústavnímu soudu žádost o prodloužení lhůty s tím, že se obrátil na Českou advokátní komoru a požádal o určení advokáta a dosud neobdržel vyjádření k žádosti. Současně stěžovatel požádal, aby mu k odstranění vad podání byla ze strany Ústavního soudu poskytnuta lhůta alespoň 30 dnů.

Žádosti stěžovatele o prodloužení lhůty Ústavní soud fakticky vyhověl, protože neodmítl jeho návrh ani v další prodloužené třicetidenní lhůtě.

Ve věci žádosti stěžovatele o určení advokáta pro zastupování před Ústavním soudem bylo řízení o určení advokáta k poskytnutí právní služby podle ustanovení § 18 zákona o advokacii Českou advokátní komorou zastaveno (č. j. 632/14 ze dne 19. 3. 2014), protože stěžovatel nedoložil, ve lhůtě poskytnuté Českou advokátní komorou, ani kdo je oprávněn za něj jednat.

Z důvodu, že ve stanovené lhůtě, která marně uplynula v úterý 4. března 2014, ani v prodloužené lhůtě do 1. dubna 2014, nebyly vytýkané vady návrhu přes řádné poučení odstraněny, nezbylo soudkyni zpravodajce, než podle ustanovení § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu podaný návrh odmítnout.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné (§ 43 odst. 3 zákona o Ústavním soudu).

V Brně dne 15. dubna 2014

Vlasta Formánková v.r.

soudkyně zpravodajka

Zdroj dat je volně dostupný na http://nalus.usoud.cz
Elektronické verze rozhodnutí ÚS nemají autentickou povahu.
Přesunout nahoru