Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

IV. ÚS 222/96Nález ÚS ze dne 07.10.1996K přikázání věci jinému místně příslušnému soudu z důvodů nutnosti a vhodnosti podle § 12 o.s.ř.. K čl . 38 odst. 1 Listiny

Typ řízeníO ústavních stížnostech
Význam2
NavrhovatelSTĚŽOVATEL - FO
Soudce zpravodajČermák Vladimír
Typ výrokuvyhověno
Předmět řízení
právo na soudní a jinou právní ochranu /spravedlivý proces
Věcný rejstříkpříslušnost
Paralelní citace (Sbírka nálezů a usnesení)N 97/6 SbNU 201
EcliECLI:CZ:US:1996:4.US.222.96
Datum podání09.08.1996
Napadený akt

rozhodnutí soudu

rozhodnutí soudu

Dotčené ústavní zákony a mezinár. sml.

2/1993 Sb., čl. 38 odst.1

Ostatní dotčené předpisy

99/1963 Sb., § 12 odst.1, § 12 odst.2


přidejte vlastní popisek

IV.ÚS 222/96 ze dne 7. 10. 1996

N 97/6 SbNU 201

K přikázání věci jinému místně příslušnému soudu z důvodů nutnosti a vhodnosti podle § 12 o.s.ř.. K čl . 38 odst. 1 Listiny

ČESKÁ REPUBLIKA

NÁLEZ

Ústavního soudu

Jménem republiky

Ústavní soud České republiky

rozhodl dne 7. října 1996

v senátě ve věci ústavní stížnosti JUDr. J. D. proti usnesení

Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 18. 6. 1996, čj. 8

Nc 574/96-18, za účasti Krajského soudu v Českých Budějovicích,

takto:

Usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 18.

6. 1996, čj. 8 Nc 574/96-18, se zrušuje.

Odůvodnění:

Ve včas podané ústavní stížnosti proti shora uvedenému

usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích, jímž věc byla

přikázána Okresnímu soudu v Táboře z důvodu vhodnosti, stěžovatel

v podstatě uvádí, že tímto rozhodnutím byl odňat svému zákonnému

soudci, čímž došlo k porušení článku 38 odst. 1 Listiny základních

práv a svobod (dále jen "Listina"). Navrhuje proto z uvedených

důvodů zrušení napadeného usnesení.

Krajský soud v Českých Budějovicích ve vyjádření předsedy

senátu JUDr. B. P. ze dne 28. 8. 1996 uvedl, že o delegaci vhodné

bylo rozhodnuto podle ustanovení § 12 odst. 2 o. s. ř., tedy na

základě zákonné úpravy. Z uvedených důvodů považuje proto ústavní

stížnost za neopodstatněnou a navrhuje její zamítnutí.

Vedlejší účastnice JUDr. I. D. se k podané ústavní stížnosti

nevyjádřila.

Z obsahu spisu 6 C 23/96 Okresního soudu v Českém Krumlově

Ústavní soud zjistil, že stěžovatel podal žalobu na náhradu škody

ve výši Kč 2 592,20 proti své bývalé manželce JUDr. I. D., a to

u Okresního soudu v Českém Krumlově, jako soudu místně příslušného

ve smyslu ustanovení § 87 písm. a) o. s. ř., neboť vedlejší

účastnice má v obvodu tohoto soudu své stálé pracoviště. Krajský

soud v Českých Budějovicích, navzdory negativnímu stanovisku

stěžovatele, přikázal věc (v napadeném usnesení je nesprávně

uvedeno "věc se postupuje") Okresnímu soudu v Táboře z důvodu

vhodnosti podle ustanovení § 12 odst. 2 o. s. ř., a to s poukazem

na určitá specifika jihočeských okresních soudů s převážně malými

kolektivy pracovníků. Navíc Okresní soud v Táboře, jak dále uvádí

krajský soud, je stěžovateli z obvodu krajského soudu v Českých

Budějovicích nejblíže, čímž je vyhověno i potřebám procesní

ekonomie.

Předpokladem postupu podle ustanovení § 12 odst. 2 o. s. ř.,

jak konstatoval již Vrchní soud v Praze v jiném sporu mezi týmiž

účastníky, vedeném pod sp. zn. 5 C 401/95 Okresního soudu v Českém

Krumlově, jsou okolnosti, umožňující hospodárnější, rychlejší či

po skutkové stránce spolehlivější a důkladnější projednávání věci

jiným, než podle zákona příslušným, soudem. Skutečnost, že

účastník řízení je soudcem příslušného soudu, důvodem takového

postupu není. V úvahu by mohlo tedy přicházet přikázání věci

jinému soudu podle ustanovení § 12 odst. 1 o. s. ř., podle kterého

příslušný soud o věci nemůže jednat, protože jeho soudci jsou

vyloučeni (§ 14 o. s. ř.). O posléze uvedený případ však

v projednávané věci nejde, když kupříkladu sám předseda Okresního

soudu v Českém Krumlově se vyjádřil tak, že se necítí být podjat.

Ústavní soud sdílí proto stěžovatelův názor, že pro postup podle

ustanovení § 12 odst. 2 o. s. ř. nebyly splněny podmínky, zejména

když stěžovatel trval na projednání věci Okresním soudem v Českém

Krumlově a moment hospodárnosti je zde vskutku zcela zanedbatelný.

Tím, že přikázal podle ustanovení § 12 odst. 2 věc Okresnímu

soudu v Táboře, aniž by pro takové rozhodnutí byly splněny

podmínky uvedené v tomto ustanovení, porušil tedy Krajský soud

v Českých Budějovicích stěžovatelovo ústavně zaručené právo

zakotvené v článku 38 odst. 1 Listiny, podle kterého nikdo nesmí

být odňat svému zákonnému soudci. Ústavní soud proto z uvedených

důvodů ústavní stížnosti podle ustanovení § 82 odst. 2 písm. a)

zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, vyhověl a napadené

usnesení podle ustanovení § 82 odst. 3 písm. a) citovaného zákona

zrušil.

Poučení: Proti rozhodnutí Ústavního soudu se nelze odvolat.

V Brně dne 7. října 1996

Zdroj dat je volně dostupný na http://nalus.usoud.cz
Elektronické verze rozhodnutí ÚS nemají autentickou povahu.
Přesunout nahoru