Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

IV. ÚS 222/04Usnesení ÚS ze dne 17.09.2004

Typ řízeníO ústavních stížnostech
Význam4
NavrhovatelSTĚŽOVATEL - FO
Soudce zpravodajŽidlická Michaela
Typ výrokuodmítnuto pro neodstraněné vady - § 43/1/a)
Předmět řízení
právo na soudní a jinou právní ochranu
Věcný rejstříkškoda/náhrada
odškodnění
EcliECLI:CZ:US:2004:4.US.222.04
Datum podání09.07.2004
Ostatní dotčené předpisy

82/1998 Sb., čl.


přidejte vlastní popisek

IV.ÚS 222/04 ze dne 17. 9. 2004

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

Ústavní soud rozhodl soudcem zpravodajem JUDr. Michaelou Židlickou v právní věci stěžovatele V. V. o ústavní stížnosti, takto:

Ústavní stížnost se odmítá.

Odůvodnění:

Ústavnímu soudu byl dne 9. 7. 2004 doručen návrh na zahájení řízení, podaný stěžovatelem, jenž byl označen jako "stížnost". Prostřednictvím svého návrhu se stěžovatel domáhal prošetření postupu Policie ČR ve vztahu k úniku informací v trestním řízení vedeném proti stěžovateli před Okresním soudem v Litoměřicích pod sp. zn. 5 T 124/2002 a dále přezkoumání jednání blíže neurčených státních orgánů v souvislosti s uplatňovaným požadavkem na náhradu škody za nesprávný úřední postup Policie ČR. Stěžovatel rovněž žádal Ústavní soud o zahájení řízení o odškodném a o přidělení právního zástupce.

Návrh trpěl řadou nedostatků, zejména nesplňoval obsahové náležitosti podání ve smyslu § 34 a § 72 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu"), když stěžovatel blíže neurčil, která rozhodnutí, popř. jaký jiný zásah orgánu veřejné moci, svou ústavní stížností napadá a rovněž v této souvislosti nesdělil, jaká konkrétní opatření má Ústavní soud v rámci své pravomoci (§ 82 odst. 3 zákona o Ústavním soudu) na ochranu jeho ústavně zaručených práv přijmout. Ve vztahu k zahájení řízení o odškodném a k žádosti o přidělení právního zástupce Ústavní soud konstatuje, že k projednání takového návrhu není příslušný. Stěžovatel rovněž nerespektoval § 30 odst. 1 zákona o Ústavním soudu, jenž ukládá fyzickým a právnickým osobám povinnost být v řízení před Ústavním soudem zastoupen advokátem, což se vztahuje již na samotné sepsání ústavní stížnosti.

Na existenci uvedených vad byl stěžovatel upozorněn přípisem ze dne 2. 8. 2004, když mu současně byla stanovena lhůta pro jejich odstranění v délce 30 dnů. Výzva byla stěžovateli doručena dne 9. 8. 2004, lhůta k odstranění vad návrhu tedy marně uplynula dne 7. 9. 2004, a to bez toho, že by stěžovatel vytýkané vady odstranil.

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem Ústavnímu soudu nezbývá než ústavní stížnost odmítnout podle § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 17. září 2004

Doc.JUDr. Michaela Židlická, Dr.

soudkyně Ústavního soudu

Zdroj dat je volně dostupný na http://nalus.usoud.cz
Elektronické verze rozhodnutí ÚS nemají autentickou povahu.
Přesunout nahoru