Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

IV. ÚS 2214/10 #2Usnesení ÚS ze dne 07.09.2010

Typ řízeníO ústavních stížnostech
Význam4
NavrhovatelSTĚŽOVATEL - FO
Dotčený orgánSOUD - NS
SOUD - KS Brno
SOUD - OS Prostějov
Soudce zpravodajHolländer Pavel
Typ výrokuodmítnuto pro zjevnou neopodstatněnost
odmítnuto pro nedodržení lhůty
Předmět řízení
právo na soudní a jinou právní ochranu /spravedlivý proces /ústavnost a spravedlivost rozhodování obecně
Věcný rejstříkDokazování
zasedání/neveřejné
EcliECLI:CZ:US:2010:4.US.2214.10.2
Datum podání30.07.2010
Napadený akt

rozhodnutí soudu

Dotčené ústavní zákony a mezinár. sml.

2/1993 Sb., čl. 36 odst.1

Ostatní dotčené předpisy

141/1961 Sb., § 2 odst.6, § 265r, § 2 odst.5


přidejte vlastní popisek

IV.ÚS 2214/10 ze dne 7. 9. 2010

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

Ústavní soud rozhodl dne 7. září 2010 mimo ústní jednání a bez přítomnosti účastníků v senátě složeném z předsedkyně Michaely Židlické, soudců Vlasty Formánkové a Pavla Holländera ve věci navrhovatele M. N., zastoupeného JUDr. Josefem Augustinem, advokátem se sídlem Dukelská brána 4, 796 01 Prostějov, o ústavní stížnosti proti usnesení Nejvyššího soudu ze dne 26. dubna 2010 sp. zn. 11 Tdo 1402/2009, rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 9. dubna 2009 sp. zn. 7 To 89/2009 a rozsudku Okresního soudu v Prostějově ze dne 25. února 2008 č. j. 1 T 54/2002-2706, takto:

Návrh se odmítá.

Odůvodnění:

Návrhem na zahájení řízení o ústavní stížnosti stěžovatel napadl (v rozsahu vůči němu směřujícím) v záhlaví uvedená rozhodnutí obecných soudů vydaná v jeho trestní věci. Učinil tak s blíže odůvodněným tvrzením, že v řízení před nalézacím a odvolacím soudem byly nesprávně a v jeho neprospěch hodnoceny provedené důkazy, dále že nebyl "důsledně proveden důkaz revizním znaleckým posudkem", jakož následně ani náležitě stanovena výměra jemu nepodmíněně uloženého trestu. Nadto trval, jak uvedl v podaném dovolání, na své osobní účasti při projednání předmětné věci u dovolacího soudu. Z těchto důvodů mělo dle tvrzení stěžovatele dojít k porušení jeho ústavně zaručeného základního práva na soudní ochranu, zakotveného v čl. 36 odst. 1 Listiny základních práv a svobod. Proto se domáhal, aby Ústavní soud shora označená rozhodnutí nálezem zrušil.

Senát mimo ústní jednání a bez přítomnosti účastníků usnesením návrh odmítne, shledá-li jej zjevně neopodstatněným. Obdobně je povinen postupovat soudce zpravodaj, je-li návrh podán po lhůtě stanovené zákonem pro jeho podání [§ 43 odst. 1 písm. b), odst. 2 písm. a) zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů].

Jak bylo zjištěno z obsahu odůvodnění v záhlaví uvedeného usnesení Nejvyššího soudu, označený soud odmítl dovolání stěžovatele jako podané z jiného důvodu, než je uveden v § 265b odst. 1 tr. řádu [v relaci k námitkám stěžovatele uvážil jejich posouzení z pohledu § 265b odst. 1 písm. g) a obsahově dovozeno § 265b odst. 1 písm. h) tr. řádu].

Kasační návrh stěžovatele ve vztahu k tomuto usnesení Nejvyššího soudu vykazuje znaky zjevné neopodstatněnosti. To z toho důvodu, že rozhodovací důvody v něm vyložené (proti nimž stěžovatel konkrétně ani nebrojil) jsou ústavně souladné a kontradikci vůči rozhodovací praxi Ústavního soudu nezakládají (srov. kupř. nálezy sp. zn. I. ÚS 55/04, II. ÚS 193/04, IV. ÚS 216/04, I. ÚS 670/05, II. ÚS 29/06). Rozhodnout v neveřejném zasedání o dovolání bez souhlasu stěžovatele potom zákon Nejvyššímu soudu v případě odmítnutí tohoto mimořádného opravného prostředku umožňuje [§ 265r odst. 1 písm. a) tr. řádu].

Ohledně návrhu na zrušení rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 9. dubna 2009 sp. zn. 7 To 89/2009 a rozsudku Okresního soudu v Prostějově ze dne 25. února 2008 č. j. 1 T 54/2002-2706 promítá se potom stávající procesní situace potud, že pro aplikaci výjimky uvedené v § 72 odst. 4 zákona č. 182/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů, z pohledu založení počátku běhu lhůty k podání ústavní stížnosti nejsou splněny náležité předpoklady, když k odmítnutí stěžovatelem podaného dovolání nedošlo v důsledku kvalifikace tohoto odmítnutí jako nepřípustného z důvodů závisejících na uvážení orgánu, jenž o něm rozhodoval. Z toho plyne, že v tomto rozsahu byla ústavní stížnost podána po lhůtě k tomu zákonem stanovené [§ 72 odst. 3, 4 zákona č. 182/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů].

Pro uvedené bylo mimo ústní jednání a bez přítomnosti účastníků rozhodnuto, jak ve výroku usnesení obsaženo [§ 43 odst. 1 písm. b), odst. 2 písm. a) zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů].

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 7. září 2010

Michaela Židlická

předsedkyně senátu Ústavního soudu

Zdroj dat je volně dostupný na http://nalus.usoud.cz
Elektronické verze rozhodnutí ÚS nemají autentickou povahu.
Přesunout nahoru