Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

IV. ÚS 221/14 #1Usnesení ÚS ze dne 10.04.2014

Typ řízeníO ústavních stížnostech
Význam4
NavrhovatelSTĚŽOVATEL - PO
Dotčený orgánSOUD - OS Ostrava
SOUD - KS Ostrava
Soudce zpravodajŽidlická Michaela
Typ výrokuodmítnuto pro neodstraněné vady
Předmět řízení
Věcný rejstřík
EcliECLI:CZ:US:2014:4.US.221.14.1
Datum podání19.01.2014
Napadený akt

rozhodnutí soudu


přidejte vlastní popisek

IV.ÚS 221/14 ze dne 10. 4. 2014

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

Ústavní soud rozhodl soudcem zpravodajem Michaelou Židlickou, v právní věci stěžovatele CENTRUM CONSULTANT FINANCE, se sídlem Sokola Tůmy 1099/1, Ostrava - Hulváky, o ústavní stížnosti proti rozhodnutí Krajského soudu v Ostravě ze dne 31. 10. 2013 č. j. 57 Co 867/2013-45, rozhodnutí Okresního soudu v Ostravě ze dne 1. 8. 2013 č. j. 55 C 91/2012-26, rozhodnutí Krajského soudu v Ostravě ze dne 31. 10. 2013 č. j. 57 Co 866/2013-42 a rozhodnutí Okresního soudu v Ostravě ze dne 1. 8. 2013 č. j. 55 C 91/2012-24 takto:

Ústavní stížnost se odmítá.

Odůvodnění:

Dne 19. 1. 2014 obdržel Ústavní soud návrh na zahájení řízení o ústavní stížnosti ve smyslu § 72 odst. 1 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu"), jehož prostřednictvím se stěžovatel domáhal zrušení v záhlaví označených rozhodnutí obecných soudů. Stěžovatel současně požádal Ústavní soud o ustanovení zástupce z řad advokátů.

Podání nesplňovalo náležitosti stanovené pro ústavní stížnost zákonem o Ústavním soudu. Stěžovatel nebyl právně zastoupen dle § 30 odst. 1 zákona o Ústavním soudu, k návrhu nebyla přiložena plná moc pro zastupování a podání nesplňovalo ani další zákonem o Ústavním soudu požadované náležitosti (např. nebylo z něj zřejmé, jaká ústavně zaručená práva měla být porušena a čeho konkrétně se stěžovatel domáhá). Na nedostatek právního zastoupení byl stěžovatel upozorněn přípisem ze dne 25. 2. 2014, jímž mu současně byla stanovena lhůta pro odstranění zmíněné vady v délce 30 dnů, počínající dnem doručení výzvy (1. 3. 2014). Stěžovateli se dostalo poučení o následcích nesplnění výzvy i o tom, že se za účelem určení advokáta může obrátit na Českou advokátní komoru.

Jelikož stěžovatel ve stanovené lhůtě vytýkanou vadu neodstranil, nezbylo Ústavnímu soudu než ústavní stížnost odmítnout dle § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu.

Pouze pro úplnost soudce zpravodaj dodává, že Ústavní soud nikomu právní zastoupení nezajišťuje. Ustálenou judikaturou nepřipustil přiměřené použití § 30 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů (ustanovení advokáta soudem), když neshledal podmínky pro takový postup podle § 63 zákona o Ústavním soudu. Právní řád totiž připouští určení advokáta i pro řízení před Ústavním soudem rozhodnutím České advokátní komory [§ 18 odst. 2, § 45 odst. 2 písm. a) zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění pozdějších předpisů], čímž je vytvořen procesní nástroj k zajištění kvalifikovaného právního zastoupení, a tedy i přístupu k Ústavnímu soudu. V praxi tato úprava nevyvolává u stěžovatelů obtíže.

Poučení: Proti rozhodnutí Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 10. dubna 2014

Michaela Židlická, v. r.

soudce zpravodaj

Zdroj dat je volně dostupný na http://nalus.usoud.cz
Elektronické verze rozhodnutí ÚS nemají autentickou povahu.
Přesunout nahoru