Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

IV. ÚS 2183/10 #1Usnesení ÚS ze dne 19.10.2010

Typ řízeníO ústavních stížnostech
Význam4
NavrhovatelSTĚŽOVATEL - PO
Dotčený orgánSOUD - MS Praha
SOUD - OS Praha 5
Soudce zpravodajFormánková Vlasta
Typ výrokuodmítnuto pro neodstraněné vady
Předmět řízení
Věcný rejstřík
EcliECLI:CZ:US:2010:4.US.2183.10.1
Datum podání28.07.2010
Napadený akt

rozhodnutí soudu


přidejte vlastní popisek

IV.ÚS 2183/10 ze dne 19. 10. 2010

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

Ústavní soud rozhodl mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků soudkyní zpravodajkou Vlastou Formánkovou o návrhu stěžovatelky TEMPLUM-společenské hry s. r. o, se sídlem Praha 5, Radlická 49, proti rozhodnutím Městského soudu v Praze ze dne 5. května 2010 č. j. 70 Co 216/2010-79 a Obvodního soudu pro Prahu 5 ze dne 18. března 2010 č. j. 0 Nc 1216/2010-51, takto:

Ústavní stížnost se odmítá.

Odůvodnění:

Ústavnímu soudu byla dne 28. července 2010 doručena ústavní stížnost, kterou se stěžovatelka domáhala zrušení v záhlaví uvedených rozhodnutí a žádala o ustanovení zástupce pro řízení.

Protože ústavní stížnost neobsahovala formální a obsahové náležitosti vyžadované zákonem č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu"), vyzval Ústavní soud podáním ze dne 4. srpna 2010, které bylo stěžovatelce doručeno dne 13. srpna 2010, stěžovatelku k odstranění vad podání ve lhůtě 30 dnů od doručení výzvy. Součástí výzvy byl i návod, jak postupovat při odstraňování vad ústavní stížnosti včetně popisu, jak postupovat v případě, že stěžovatel nemá prostředky na zaplacení nákladů spojených s právním zastoupením a upozornění, že Ústavní soud právní zastoupení nezajišťuje.

Dne 17. srpna 2010, 27. srpna 2010, 7. září 2010 a 5. října 2010 stěžovatelka doručila Ústavnímu soudu podání, ve kterých požadovala prodloužení lhůty k odstranění vad podání nejméně do 31. prosince 2010.

Ze spisu vedeného Ústavním soudem pod sp. zn. III. ÚS 2562/09 vyplývá, že stěžovatelka byla o nutnosti zastoupení advokátem i o dalších náležitostech ústavní stížnosti poučena již výzvou ze dne 14. října 2009. Ústavní soud vychází z názoru, že zákonná šedesátidenní lhůta stanovená zákonem o Ústavním soudu je plně dostačující pro podání kompletní a bezvadné ústavní stížnosti. Její faktické prodlužování určováním dalších lhůt k jejímu doplňování či odstraňování vad by mělo být jen výjimečné, neboť v takovém případě je stěžovatel zvýhodňován oproti ostatním stěžovatelům, kteří své zákonné povinnosti podat bezvadnou ústavní stížnost v zákonem stanovené lhůtě dostáli. Z uvedených důvodů nebyly shledány důvody pro prodloužení lhůty k odstranění vad podání, která uplynula dne 13. září 2010.

Ústavnímu soudu proto nezbylo než z důvodu neodstranění vad podání ve stanovené lhůtě ústavní stížnost podle ustanovení § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu odmítnout.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné (§ 43 odst. 3 zákona o Ústavním soudu).

V Brně dne 19. října 2010

Vlasta Formánková v.r.

soudkyně zpravodajka

Zdroj dat je volně dostupný na http://nalus.usoud.cz
Elektronické verze rozhodnutí ÚS nemají autentickou povahu.
Přesunout nahoru