Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

IV. ÚS 2180/11 #1Usnesení ÚS ze dne 16.08.2011

Typ řízeníO ústavních stížnostech
Význam4
NavrhovatelSTĚŽOVATEL - FO
Dotčený orgánSOUD - OS Praha 4
SOUD - MS Praha
Soudce zpravodajFormánková Vlasta
Typ výrokuodmítnuto pro nedodržení lhůty
Předmět řízení
Věcný rejstřík
EcliECLI:CZ:US:2011:4.US.2180.11.1
Datum podání27.07.2011
Napadený akt

rozhodnutí soudu


přidejte vlastní popisek

IV.ÚS 2180/11 ze dne 16. 8. 2011

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

Ústavní soud rozhodl soudkyní zpravodajkou Vlastou Formánkovou mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků ve věci ústavní stížnosti stěžovatele V. D., zastoupeného JUDr. Daliborem Čertokem, advokátem se sídlem Praha 4, Hodkovická 767/7, proti usnesení Obvodního soudu pro Prahu 4 ze dne 13. ledna 2011 č. j. 57 C 20/2006-250 a usnesení Městského soudu v Praze ze dne 8. března 2011 č. j. 58 Co 85/2011-256, takto:

Ústavní stížnost se odmítá.

Odůvodnění:

Ústavní stížností, doručenou Ústavnímu soudu dne 27. července 2011, se stěžovatel podle zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu"), domáhal zrušení v záhlaví uvedených rozhodnutí z důvodu porušení základních práv stěžovatele zakotvených v čl. 36 odst. 1, v čl. 37 odst. 2 a v čl. 40 odst. 3 Listiny základních práv a svobod.

Z obsahu ústavní stížnosti Ústavní soud zjistil, že Obvodní soud pro Prahu 4 usnesením dne 13. ledna 2011 č. j. 57 C 20/2006-250 odmítl dovolání stěžovatele proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 8. dubna 2009 č. j. 58 Co 66/2009-144 z důvodu zmeškání lhůty k jeho podání. K odvolání stěžovatele Městský soud v Praze napadené usnesení soudu prvního stupně jako správné potvrdil usnesením ze dne 8. března 2011 č. j. 58 Co 85/2011-256.

Ústavní soud před tím, než přistoupí k meritornímu posouzení ústavní stížnosti zkoumá, zda ústavní stížnost splňuje zákonem požadované náležitosti a zda jsou dány podmínky jejího projednání stanovené zákonem o Ústavním soudu.

Podle ustanovení § 72 odst. 3 zákona o Ústavním soudu ústavní stížnost lze podat ve lhůtě 60 dnů od doručení rozhodnutí o posledním procesním prostředku, který zákon stěžovateli k ochraně jeho práva poskytuje; takovým prostředkem se rozumí řádný opravný prostředek, mimořádný opravný prostředek, vyjma návrhu na obnovu řízení.

Z obsahu ústavní stížnosti, ze sdělení Obvodního soudu pro Prahu 4 ze dne 15. srpna 2011 a z vyžádané doručenky, kterou bylo stěžovateli doručováno usnesení městského soudu č. listu 256, Ústavní soud zjistil, že usnesení městského soudu bylo stěžovateli, resp. jeho právnímu zástupci JUDr. Daliboru Čertokovi, doručeno dne 23. března 2011 vložením do domovní schránky.

Stěžovatel by mohl docílit přezkumu napadených rozhodnutí Ústavním soudem jedině tím, že by svou ústavní stížnost podal v 60 denní lhůtě počítané od doručení usnesení městského soudu Ústavnímu soudu.

V daném případě posledním dnem lhůty k podání ústavní stížnosti bylo pondělí dne 23. května 2011. Pokud pak byla ústavní stížnost podána k poštovní přepravě dne 26. července 2011 a Ústavnímu soudu doručena dne 27. července 2011, stalo se tak evidentně po uplynutí 60 denní lhůty určené pro její podání.

Výše uvedená lhůta 60 dnů k podání ústavní stížnosti, podmiňující vedle dalších požadavků možnost jejího věcného projednání, je nepřekročitelná a marné uplynutí této lhůty zákon neumožňuje jakkoliv zhojit.

Za dané situace soudkyni zpravodajce nezbylo, aniž by stěžovatele vyzývala k odstranění vady podání spočívající v nepřiložení řádné plné moci [srov. § 41 písm. b) a § 30 odst. 1 zákona o Ústavním soudu], než ústavní stížnost odmítnout podle ustanovení § 43 odst. 1 písm. b) zákona o Ústavním soudu jako návrh podaný po lhůtě stanovené pro jeho podání.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné (§ 43 odst. 3 zákona o Ústavním soudu).

V Brně dne 16. srpna 2011

Vlasta Formánková v.r.

soudkyně zpravodajka

Zdroj dat je volně dostupný na http://nalus.usoud.cz
Elektronické verze rozhodnutí ÚS nemají autentickou povahu.
Přesunout nahoru