Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

IV. ÚS 218/04Usnesení ÚS ze dne 21.09.2004

Typ řízeníO ústavních stížnostech
Význam4
NavrhovatelSTĚŽOVATEL - FO
Soudce zpravodajŽidlická Michaela
Typ výrokuodmítnuto pro neodstraněné vady - § 43/1/a)
Předmět řízení
právo na soudní a jinou právní ochranu
Věcný rejstříkškoda/náhrada
odpovědnost/orgánů veřejné moci
EcliECLI:CZ:US:2004:4.US.218.04
Datum podání08.07.2004
Ostatní dotčené předpisy

2/1993 Sb., čl. 36 odst.3

82/1998 Sb., čl.


přidejte vlastní popisek

IV.ÚS 218/04 ze dne 21. 9. 2004

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

Ústavní soud rozhodl soudcem zpravodajem JUDr. Michaelou Židlickou v právní věci stěžovatelů M. H., L. H. a F. H. o ústavní stížnosti, takto:

Ústavní stížnost se odmítá.

Odůvodnění:

Ústavnímu soudu byl dne 8. 7. 2004 doručen návrh na zahájení řízení, z jehož obsahu Ústavní soud dovodil, že se jedná o ústavní stížnost ve smyslu § 72 a násl. zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu").

Návrh trpěl celou řadou nedostatků, zejména nesplňoval obsahové náležitosti podání ve smyslu § 34 a § 72 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu"), když nebylo zřejmé, čeho se stěžovatelé domáhají a v čem je spatřováno porušení ústavně zaručených základních práv a svobod. Stěžovatelé rovněž nerespektovali § 30 odst. 1 zákona o Ústavním soudu, jenž ukládá fyzickým a právnickým osobám povinnost být v řízení před Ústavním soudem zastoupen advokátem, což se vztahuje již na samotné sepsání ústavní stížnosti.

Na existenci uvedených vad byli stěžovatelé upozorněni přípisem ze dne 2. 8. 2004, když jim současně byla stanovena lhůta pro jejich odstranění v délce 30 dnů.

Na výzvu k odstranění vad reagovali stěžovatelé F. a L. H. přípisem ze dne 23. 8. 2004, v němž sdělovali, že se obrátili na Českou advokátní komoru a dále, že zasílají doklady vztahující se k jejich ústavní stížnosti. Ani z doplněného podání však nebylo možno určit, proti kterým rozhodnutím, popř. jakému jinému zásahu orgánu veřejné moci, ústavní stížnost směřuje, a stejně tak nebyla odstraněna vada spočívající v absenci právního zastoupení stěžovatelů.

Výzva k odstranění vad podání byla v souladu s § 63 zákona o Ústavním soudu ve spojení s § 46 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, doručena stěžovatelce L. H. dne 10. 8. 2004, stěžovateli M. H. dne 13. 8. 2004 a stěžovateli F.H. dne 16. 8. 2004. V případě posledně jmenovaného byla výzva dne 5. 8. 2004 na poště uložena k vyzvednutí, přičemž následně nebyla stěžovatelem vyžádána. Za těchto okolností se za den doručení považuje desátý den ode dne uložení zásilky, tedy pondělí 16. 8. 2004. Od tohoto data rovněž počíná běh soudcovské lhůty k odstranění vad návrhu, jež marně uplynula dne 14. 9. 2004, a to bez toho, že by stěžovatelé vytýkané vady odstranili.

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem Ústavnímu soudu nezbývá než ústavní stížnost odmítnout podle § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

Doc.JUDr. Michaela Židlická, Dr.

soudkyně Ústavního soudu

V Brně dne 21. 9. 2004

Zdroj dat je volně dostupný na http://nalus.usoud.cz
Elektronické verze rozhodnutí ÚS nemají autentickou povahu.
Přesunout nahoru