Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

IV. ÚS 2178/10 #1Usnesení ÚS ze dne 30.09.2010

Typ řízeníO ústavních stížnostech
Význam4
NavrhovatelSTĚŽOVATEL - FO
Dotčený orgánČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ
Soudce zpravodajRychetský Pavel
Typ výrokuodmítnuto pro neodstraněné vady
Předmět řízení
Věcný rejstřík
EcliECLI:CZ:US:2010:4.US.2178.10.1
Datum podání28.07.2010
Napadený akt

jiný zásah orgánu veřejné moci


přidejte vlastní popisek

IV.ÚS 2178/10 ze dne 30. 9. 2010

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

Ústavní soud rozhodl soudcem zpravodajem Pavlem Rychetským, mimo ústní jednání, ve věci ústavní stížnosti stěžovatele S. P., proti České správě sociálního zabezpečení, Křížová 25, Praha 5, za neustálé přerušování vyplacení důchodu, takto:

Ústavní stížnost se odmítá.

Odůvodnění:

Stěžovatel podáním doručeným Ústavnímu soudu dne 28. července 2010, označeným jako "Podání žaloby : Na Českou správu sociálního zabezpečení, Křížová 25, Praha 5, za neustálé přerušování vyplacení důchodu", se domáhal zásahu Ústavního soudu.

Stěžovatel tvrdil, že Česká správa sociálního zabezpečení postupuje formalisticky, když trvá na zasílání pravidelného potvrzení o jeho životě, a v opačném případě je mu neoprávněně zadržován starobní důchod, navíc vznikají stěžovateli zbytečné náklady za spojové služby. Stěžovatel se jednáním žalované dostává do špatné sociální situace, proto požaduje, aby Ústavní soud mu přiznal jednorázovou úhradu nákladů spojených s vyřizováním této záležitosti ve výši 500 EUR.

Dle § 30 odst. 1 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu"), fyzické a právnické osoby jako účastníci nebo jako vedlejší účastníci řízení před Ústavním soudem musí být zastoupeny advokátem v rozsahu stanoveném zvláštními předpisy.

Podání také zjevně nebylo sepsáno advokátem a nebyla k němu přiložena plná moc zvolenému advokátovi. Protože šlo o podání nesplňující formální podmínky ústavní stížnosti předepsané zákonem (§ 30 odst. 1 zákona o Ústavním soudu), byly stěžovateli jeho formální vady vytknuty a současně mu byla stanovena, pod následky plynoucími z ustanovení § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu, lhůta k odstranění vad podání v trváni 20 dnů.

Výzva k odstranění vad, jak je o ní zmínka, byla stěžovateli doručena 12. srpna 2010 a ve lhůtě stanovené Ústavním soudem stěžovatel dne 26. srpna 2010 požádal o prodloužení lhůty. Ústavní soud vyhověl žádosti stěžovatele o prodloužení lhůty ve věci odstranění vad podání a stanovil termín do 20. září 2010, aby ústavní stížnost doplnil v souladu se zákonem o Ústavním soudu.

Stěžovatel ve stanovené lhůtě (tj. do 20. září 2010) na ni nereagoval a dosud vytknuté vady neodstranil. Ústavnímu soudu nezbylo, než ve věci rozhodnout odmítavým výrokem [§ 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu].

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné (§ 43 odst. 3 zákona o Ústavním soudu).

V Brně dne 30. září 2010

Pavel Rychetský v. r.

soudce zpravodaj

Zdroj dat je volně dostupný na http://nalus.usoud.cz
Elektronické verze rozhodnutí ÚS nemají autentickou povahu.
Přesunout nahoru