Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

IV. ÚS 214/03Usnesení ÚS ze dne 07.05.2003

Typ řízeníO ústavních stížnostech
Význam4
NavrhovatelSTĚŽOVATEL - FO
Soudce zpravodajZarembová Eva
Typ výrokuodmítnuto pro zjevnou neopodstatněnost - § 43/2/a)
odmítnuto pro nepřípustnost - § 43/1/e)
odmítnuto pro nedodržení lhůty - § 43/1/b)
Předmět řízení
právo na soudní a jinou právní ochranu /specifika trestního řízení
Věcný rejstříklhůta
EcliECLI:CZ:US:2003:4.US.214.03
Datum podání11.04.2003
Napadený akt

rozhodnutí soudu

Ostatní dotčené předpisy

182/1993 Sb., § 72 odst.2

2/1993 Sb., čl. 36 odst.1


přidejte vlastní popisek

IV.ÚS 214/03 ze dne 7. 5. 2003

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

IV. ÚS 214/03

Ústavní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Pavla Varvařovského a soudců JUDr. Vladimíra Čermáka a JUDr. Evy Zarembové o návrhu Ing. A. M., označeném jako "stížnost na protiprávní trestní příkaz a usnesení samosoudce Okresního soudu v Bruntále",

takto:

Návrh se odmítá.

Odůvodnění:

Stěžovatel se svým podáním shora označeným, Ústavnímu soudu doručeným dne 11. 4. 2003 a k poštovní přepravě předaným dne 10. 4. 2003, jak patrno z jeho označení i obsahu připojených příloh, v podstatě domáhá přezkoumání trestní věci, proti němu vedené u Okresního soudu v Bruntále pod sp. zn. 1 T 64/2002, a zároveň dává najevo i nesouhlas s vyřízením jeho stížnosti podané předsedovi označeného soudu dne 1. 7. 2002.

Jak Ústavní soud ověřil z přiložených příloh a dotazem u Okresního soudu v Bruntále, byl tímto soudem dne 18. 4. 2002, pod sp. zn. 1 T 64/2002, vydán trestní příkaz, jímž byl stěžovatel uznán vinným trestným činem porušování domovní svobody podle § 238 odst. 1, odst. 2 tr. zákona. Stěžovatel jej obdržel dne 24. 4. 2002. Proti tomuto trestnímu příkazu stěžovatel nepodal odpor - ač byl tento opravný prostředek proti němu přípustný - a trestní příkaz tak nabyl právní moci. V poměru k tomuto rozhodnutí je třeba ústavní stížnost považovat za nepřípustnou (§ 75 odst. 1 zákona č. 182/1993 Sb.), neboť jak shora uvedeno, stěžovatel nevyčerpal všechny procesní prostředky, které mu zákon k ochraně jeho práv poskytoval. Byl proto v této části jeho návrh odmítnut podle § 43 odst. 1 písm. e) citovaného zákona.

Dalším rozhodnutím, o němž se stěžovatel ve svém podání zmiňuje, je usnesení jmenovaného soudu, čj. 1 T 64/2002-109, jímž mu byla stanovena povinnost nahradit náklady řízení ve výši 4 300,- Kč. Proti tomuto usnesení nebyl přípustný opravný prostředek, stěžovatel však toto rozhodnutí obdržel dne 6. 6. 2002. Tímto dnem tedy proti tomuto rozhodnutí počala stěžovateli běžet zákonná šedesátidenní lhůta pro podání ústavní stížnosti, uvedená v ustanovení § 72 odst. 2 citovaného zákona, a jestliže tedy stěžovatel, jak v úvodu uvedeno, podal svůj návrh Ústavnímu soudu teprve dne 10. 4. 2003, stalo se tak v poměru k tomuto rozhodnutí evidentně po lhůtě pro jeho podání zákonem stanovené, a návrh byl proto v této části odmítnut podle § 43 odst. 1 písm. b) citovaného zákona.

V poměru k té části ústavní stížnosti, v níž stěžovatel dává najevo svůj nesouhlas s vyřízením jeho stížnosti ze dne 1. 7. 2002, jde pak o stížnost zjevně neopodstatněnou, neboť ve způsobu jejího vyřízení, v níž předseda Okresního soudu v Bruntále zdůraznil zejména fakt, že řízení bylo pravomocně skončeno, aniž bylo využito ze strany stěžovatele přípustného opravného prostředku, a jemu nepřísluší z titulu své funkce zabývat se pravomocnými rozhodnutími, nebylo zjištěno nic, co by svědčilo v tomto směru o zásahu do ústavně zaručených práv stěžovatele. Z uvedených důvodů byl proto návrh podle § 43 odst. 1 písm. b), e) a odst. 2 písm. a) citovaného zákona odmítnut, aniž byl stěžovatel dále soudem vyzýván k odstranění formálních vad jeho podání.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 7. května 2003

JUDr. Pavel Varvařovský

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://nalus.usoud.cz
Elektronické verze rozhodnutí ÚS nemají autentickou povahu.
Přesunout nahoru