Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

IV. ÚS 213/02Usnesení ÚS ze dne 17.07.2002

Typ řízeníO ústavních stížnostech
Význam4
NavrhovatelSTĚŽOVATEL - FO
Soudce zpravodajVarvařovský Pavel
Typ výrokuodmítnuto pro neodstraněné vady - § 43/1/a)
Předmět řízení
základní práva a svobody/svoboda osobní/vazba
Věcný rejstříkDůkaz
procesní postup
EcliECLI:CZ:US:2002:4.US.213.02
Datum podání09.04.2002
Napadený akt

rozhodnutí soudu

rozhodnutí soudu

Ostatní dotčené předpisy

141/1961 Sb., § 2

2/1993 Sb., čl. 36


přidejte vlastní popisek

IV.ÚS 213/02 ze dne 17. 7. 2002

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

Ústavní soud rozhodl ve věci ústavní stížnosti Ing. P. Ch., bez právního zastoupení, proti rozhodnutí Městského soudu v Praze ze dne 8. února 2002, sp. zn. 44 To 148/2002,

takto:

Ústavní stížnost se odmítá.

Odůvodnění:

Dne 9. dubna 2002 obdržel Ústavní soud, ve lhůtě dle ustanovení § 72 odst. 2 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon"), podání stěžovatele označené jako stížnost proti shora uvedenému rozhodnutí. Uvedené podání ovšem nesplňovalo náležitosti ústavní stížnosti, a proto byl stěžovatel dopisem ze dne 17. dubna 2002, doručeným dne 22. dubna 2002, vyzván, aby vady podání odstranil. K tomu mu byla stanovena lhůta v trvání 30 dnů od doručení dopisu. Současně byl stěžovatel poučen o nezbytných náležitostech ústavní stížnosti, zejména nezbytnosti právního zastoupení (§ 30 odst. 1 zákona), a nezbytnosti doručit stejnopis napadeného rozhodnutí (§72 odst. 4 zákona). Rovněž byl informován o tom, že neodstranění vad podání ve stanovené lhůtě bude mít za následek odmítnutí ústavní stížnosti.

Podáním doručeným dne 16. dubna 2002 doplnil stěžovatel ústavní stížnost, aniž však byly vady podání odstraněny. Navrhl Ústavnímu soudu, aby mu ustanovil právního zástupce. Dne 28. května 2002 bylo Ústavnímu soudu doručeno další doplnění ústavní stížnosti, sepsané Mgr. E.P., advokátkou, ke kterému však bylo připojeno pouze její ustanovení jakožto obhájkyně stěžovatele v trestní věci vedené u Policie ČR SKPV hl. m. Prahy pod sp. zn. ČVS: ÚVP - 139/2001.

Následně bylo Ústavnímu soudu dne 3. června 2002 doručeno další doplnění podání sepsané stěžovatelem. Dne 5. června 2002 pak bylo doručeno zpětvzetí ústavní stížnosti sepsané uvedenou advokátkou.

Ústavní soud vzhledem k absenci řádné plné moci pro advokátku k zastupování stěžovatele před Ústavním soudem ji vyzval dopisem ze dne 13. června 2002 k odstranění této vady podání. K odstranění vad jí byla stanovena lhůta v trvání 15 dnů od doručení výzvy. Výzva byla advokátce doručena dne 18. června 2002.

Dne 17. června 2002 bylo Ústavnímu soudu doručeno další doplnění ústavní stížnosti datované stěžovatelem 29. května 2002, kterým zopakoval čeho se svým podáním k Ústavnímu soudu domáhal již dříve.

Přes řadu podání stěžovatele i advokátky je Ústavnísoud nucen konstatovat, že do dnešního dne nebyly odstraněny vytýkané vady podání (nedostatek plné moci). Proto nezbylo než ústavní stížnost odmítnout dle § 43 odst. 1 lit. a) zákona.

Poučení: Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné (§ 43 odst. 3 zákona).

V Brně dne 17. července 2002

JUDr. Pavel Varvařovský soudce zpravodaj

Zdroj dat je volně dostupný na http://nalus.usoud.cz
Elektronické verze rozhodnutí ÚS nemají autentickou povahu.
Přesunout nahoru